Bashar: „Každou vteřinu se stáváme někým jiným. Vyléčit lze úplně všechno.“

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Každý moment je nový. Doslova miliardkrát za vteřinu se přesouváme skrze paralelní reality. NIKDY nejsme stejným člověkem a nikdy jsme neměli jednu danou minulost. Pouze si to myslíme. Ve skutečnosti minulost i budoucnost existují současně právě teď jako pravděpodobnosti. Co budeme okamžik za okamžikem ve svém životě zažívat, záleží na tom, na jakou pravděpodobnost (frekvenci) se energeticky naladíme. Pokud to plně pochopíme, skýtá nám to obrovské možnosti pro léčení všech nemocí.

Kdo je vlastně Bashar?

Možná to pro někoho bude znít jako sci-fi, ale Bashar je bytost mimozemského původu z planety Essesani a z času, kterému říkáme budoucnost. Již více než 33 let hovoří skrze médium, Darryla Anku. Ten v polovině října navštívil poprvé Evropu, a Praha zažila celosvětovou premiéru promítání filmu FIRST CONTACT. V Lucerně jej sledovalo 650 lidí.

Podle Bashara lidstvo již poměrně brzy zažije první přímý, nezpochybnitelný, fyzický kontakt s mimozemskou civilizací – s velmi vysokou pravděpodobností nastane v létech 2025 – 2033. Už předtím dojde k takovým objevům, že si budeme stoprocentně jistí, že inteligentní formy života ve vesmíru skutečně existují.

Ale pojďme zpět k tomu, co Bashar říká o procesu uzdravení:

Vyléčit lze toho, kdo se vyléčit chce

„Všechno, co vytvoříte, můžete vyléčit,“ odpověděl Bashar v Praze na dotaz jednomu léčiteli.

A Bashar zároveň neříká nic převratně nového, když dodává: „Nemůžete ale vyléčit ty, kdo se vyléčit nechtějí.“ O tom věděl již Ježíš, schopný uskutečnit jakýkoliv zázrak, a nádherně to bylo zpracováno například v pohádce Dařbuján a Pandrhola. Jakoby vyšší, „nadlidská“, božská logika (v pohádce personifikovaná jako Smrt) – někdy vyléčení doslova nedovolila (protože to ve skutečnosti není ve vyšším zájmu dotyčného člověka).

Bashar také občas říká, že lidé jdou k léčitelům ne pro uzdravení, ale pro důkaz, že se vyléčit nemohou: „Říkají, že se chtějí vyléčit, ale ve skutečnosti nechtějí.“

Svobodu ani vyléčení nemůžeme nikomu vnutit. Pokud však sami po vyléčení toužíme, nabízí nám Bashar úžasný nástroj. Začít můžeme přijetím následujícího postoje:

Nemocný člověk se může stát člověkem, který NIKDY nebyl nemocný

Pro lidskou mysl může být obtížné tento koncept přijmout. Ale jak jsme si dnes již říkali, podle Bashara přítomnost není důsledek minulosti – naopak minulost, stejně jako budoucnost, se tvoří z přítomnosti. Miliardkrát za vteřinu se pohybujeme paralelními realitami a stáváme se novým člověkem a zažíváme pravděpodobnost, na kterou se energeticky naladíme:

„Existují zdokumentované případy, kdy jedna osobnost měla například rakovinový nádor, ale jakmile se přesunula do další osobnosti, žádný nádor již neměla,“ říká Bashar a dodává: „Můžete to vidět jasně ve své realitě, u případu, který vaši doktoři nazývají „porucha roztříštěné osobnosti“. Nebo někdo je na něčem závislý. Pokud je schopen opravdu pochopit, že se stává každou sekundu někým novým, tak pochopí, že člověk, kterým se stal teď, NIKDY na ničem závislý nebyl.“

Prakticky se po nás chce, nově si definovat, kým jsme právě teď nebo kým chceme být: „Když si definujete, kým jste právě teď, vytváříte nová spojení do dalších souběžných realit, kterým říkáte minulost a budoucnost,“ vysvětluje Bashar. Podle něj to děláme pokaždé, když se měníme. Nikdy nejsme úplně ten stejný člověk a nikdy jsme neměli stejnou minulost. To, že to tak vnímáme, je pouhá iluze vytvořená lineárním plynutím času. Ve skutečnosti každý okamžik začínáme od nuly a můžeme si vytvořit minulost i budoucnost, jakou chceme. „A když znovu definujete, kdo jste, tak to není o tom, že jste se změnili a už některé věci neděláte. Nikdy jste je nedělali. TO BYL NĚDKO JINÝ. :-)“

Více informací o Basharovi najdete na jeho oficiálních internetových stránkách: http://basharchanneledbydarrylanka.org/.

Na Youtube jsou některá videa s Basharem opatřena českými titulky (v tomto článku bylo citováno z videa Interview s Darryl Anka a Bashar).

Knihy o duchovních příčinách nemocí naleznete v naší nabídce.