Astaxanthin

cm astaxanthin 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Astaxanthin patří mezi přírodní barviva. Je řazen do skupiny karotenoidů, kam patří i známý beta karoten. Všechny barviva z této skupiny jsou rozpustné v tucích. Astaxanthin se vyskytuje jako volný či ve formě esterů. Obsahují jej řasy a rostliny. Můžeme ho najít ale i v tělech některých ryb, které je konzumují. Patří mezi ně například kreveta, humr nebo losos, kteří mají díky tomu maso zbarvené dorůžova.

Jedná se o velmi silný antioxidant. Antioxidanty jsou látky, které ochraňují náš organismus před negativním vlivem škodlivých volných radikálů z okolního prostředí, tj. před tzv. oxidačním stresem. Ten ve spojení s vysokou hladinou glukózy v krvi může vést k mnoha komplikacím spojených s diabetem, včetně onemocnění ledvin.

Podle publikovaných studií antioxidant astaxantin účinně snížil peroxidaci lipidů, celkové reaktivní látky, superoxidy a hladinu oxidu dusného (NO). Rovněž došlo ke snížení ukazatelů zánětu.

Astaxanthin se získává přírodní cestou nebo synteticky. První možností je získání ze sladkovodní řas  Haematococcus pluvialis. Pokud je tato řasa vystavena UV záření, tak si vytvoří ke své ochraně velké množství astaxanthinu. Pokud je vyráběn uměle, obsahuje směs stereoizomerů (tzn. stejný chemický vzorec, ale jiné strukturní uspořádání atomů v molekule, což má za následek také jiné chemické nebo fyzikální vlastnosti).

Jak již jsem zmínil, astaxanthin je silný antioxidant. Při jeho dodání do organismu dochází k redukci mitochondriální oxidace. To má za následek snížení množství volných radikálů, které ničí buňky a zrychlují stárnutí.

Zvýšená ochrana membrány buněk je pozitivní pro naše zdraví hned v několika ohledech. Tím, že volné radikály nemohou poškodit nervové buňky, znamená, že je vyřazen ze hry jeden z faktorů, které zhoršuje “fungování” našeho mozku. Tím je zachována lepší možnost se učit, soustředit se a pamatovat si.

Užitečný je astaxanthin i pro dobrý stav pleti, protože pomáhá zlepšit její kvalitu, tím že podporuje vznik nových buněk.

Vhodné je užívat doplňky stravy s astaxanthinem současně s přípravky, které obsahuje omega-3 nenasycené mastné kyseliny (například rybí olej apod.).

Pokud dáváte přednost získávat astaxanthin přímo v potravě, doporučuji obohatit jídelníček mořskými živočichy jako korýši, dále lososem nebo pstruhem.