Antidepresiva mohou zvýšit riziko srdečních onemocnění

cm srdce zily

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Dle studie provedené výzkumníky z University College London, která byla publikována v “European Heart Journal“, jedna kategorie antidepresiv může u pacientů zvýšit riziko vzniku srdečních onemocnění.

Výzkumníci porovnávali riziko vzniku srdečních onemocnění u 15 000 obyvatel Skotska, kteří brali buď starší (tricyklická) antidepresiva nebo antidepresiva ze skupiny novějších selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Zjistili, že pacienti, kteří brali tricyklická antidepresiva, měli podstatně vyšší pravděpodobnost srdečního onemocnění než ti, jenž brali antidepresiva ze skupiny SSRI, přičemž bylo také zjištěno, že deprese sama o sobě není příčinou srdečního onemocnění.

„Naše výsledky zkoumání naznačují, že existuje souvislost mezi užíváním tricyklických antidepresiv a zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění, které nesouvisí s existujícím duševním onemocněním“, řekl výzkumný pracovník Mark Hamer. 

„To poukazuje na skutečnost, že pravděpodobně existuje nějaká vlastnost tricyklických antidepresiv, která riziko těchto onemocnění zvyšuje. Je známo, že tricyklická antidepresiva mají celou řadu vedlejších účinků; jsou spojovány se zvýšeným krevním tlakem, přírůstkem váhy a cukrovkou, což jsou rizikové faktory pro vznik kardiovaskulárních onemocnění.“

Nicméně přestože antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu představují nižší riziko srdečních onemocnění, neznamená to, že jsou tato antidepresiva bezpečná.

„Všechna antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu mají velice podobné a často stejné nepříznivé účinky. Úřad FDA proto (s účinnosti od ledna 2005), vyžaduje varování na všech antidepresivech upozorňující, že antidepresiva mohou mít za následek spáchání sebevraždy nebo vznik duševní poruchy u dětí a mladistvých do věku 18 let, přičemž tato věková skupina byla později ještě o několik let rozšířená,“ jak uvádí Peter Breggin ve své knize “Medication Madness“.  

„Jelikož antidepresiva jsou teď předepisována nejenom na léčbu deprese, ale také na množství dalších potíži jako například bolesti zad, bolesti hlavy, úzkost a problémy se spaním, rizika spojená s jejich užíváním jsou pro celou populaci závažnější,“ varoval Hamer.

Hamer upozornil, že lidé, kteří berou antidepresiva, mají sklon ke kouření, nadváze a preferují méně fyzické aktivity než lidé, kteří je neužívají. Odstranění těchto tří faktorů může vést k dramatickému poklesu rizika srdečních onemocnění a současně může zmírnit i projevy deprese.