Alkohol a sex

cm znaky muz zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Do naší poradny dostávám hodně dotazů, jak ovlivňuje požívání alkoholu sex. Problémy tazatelů se většinou týkají poruchy erekce, event. předčasné ejakulace. Je také zajímavé sledovat tento fakt. Tazatel o vlivu alkoholu na poruchu erekce ví, ale brání se mu, nechce to připustit a jakoby na obranu tuto skutečnost omlouvá, že není žádný alkoholik a že pije jenom občas, dá si sklenici s přáteli apod. Zdravotní důsledky požívání alkoholu jsou vcelku shodné, nezáleží na způsobu, tradici, množství, záleží spíše na odolnosti organismu.

MUDr. Petr Navrátil z Ústřední vojenské nemocnice – psychiatrického oddělení ve svém příspěvku do Osobního lékaře 4/2003 píše: Po požití alkoholu následuje zpravidla zpočátku zvýšené sebevědomí s veselou náladou a nižší schopností sebeovládání a kritického náhledu, což vede zpočátku k úspěchu u druhého pohlaví, k obdivu ze strany ostatních, ale alkohol po počátečním podráždění mozkovou kůru utlumí. Alkohol totiž vystupňuje touhu, ale u mužů sebere schopnost vykonat soulož. Padnou sexuální zábrany, aby bezprostředně poté „padnul“ i mužský pohlavní úd.

Mezi lidmi je všeobecně rozšířené přesvědčení, že malé dávky alkoholu zlepší ztopoření a prodlouží styk, ale tato nádherná výsada platí pouze u malé menšiny. Pacienti se závislostí na alkoholu mívají někdy zpočátku nepatrně vyšší výkonnost, ta později zákonitě klesá. Následné poruchy potence těžšího rázu se spolupodílejí na narušení či rozpadu rodinného života. Rovněž je velmi neblahý vliv na kvalitu spermatu – u protialkoholně léčených pacientů se zjišťuje poškození spermií, zhoršení jejich dozrávání a poruchy transportu spermií uvnitř mužského těla. U alkoholiků je touha po fyzické i psychické lásce výrazně utlumena, jejich potřeba i četnost pohlavního vybití je výrazně menší, mají nižší počet sexuálních styků za určitou dobu i prožívání sexu před milováním i po styku je výrazně horší. Na závěr se často objevuje chorobná alkoholická žárlivost. Když už se nemůže pacient závislý na alkoholu kvalitně pomilovat, alespoň zkazí svému partnerovi, co může, a nedopřeje mu milostný vztah jinde. Vše řečené se týká stejně tak mužů i žen – jedna třetina alkoholiček má obtíže v pohlavním životě, asi každá takováto sedmá žena ztrácí schopnost dosáhnout vyvrcholení. Tolik z uvedeného příspěvku.

Základem léčebného ovlivnění těchto poruch je správný přístup zaměřený na zvýšení sebejistoty, dostatek odpočinku – hlavně aktivního, správná výživa úpravou pravidelné životosprávy, omezení požívání alkoholu, kouření, vyřešení partnerských problémů. Medikamentózní řešení je chápáno jako pomocné, nejdůležitější je odstranění příčiny. Pokud pacient není schopen tuto situaci zvládnout sám, i když použije nabízený medikament, pak se doporučuje konzultace u psychoanalytika, sexuologa či jiného poradce.

Příroda nám poskytuje mnohé účinné prostředky, které mají vliv nejen na erekci, ale celkově zlepšují zdravotní stav celého organismu přirozenou cestou bez vedlejších účinků. Hlavní údernou složkou je peruánská rostlina maca. Současný vědecký výzkum potvrdil její výrazný účinek na zlepšení fyzické a psychické výkonnosti, prodloužení života a především výrazný vliv na reprodukční zdraví. Působí při sexuální impotenci mužů, frigiditě žen a neplodnosti. Stimuluje jak mozková centra, tak reprodukční orgány prostřednictvím normalizace hormonální hladiny. Zvyšuje libido a výrazně podporuje erekci.

Je předpokladem, že tento produkt se stane součástí komplexu preventivních opatření pro moderního člověka, kam patří i dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, pravidelná relaxace, strava bohatá na zeleninu, dobrý pitný režim, pravidelné vyprazdňování, nekouření, nedrogování, nepožívání nadměrného množství alkoholu a syntetických látek. Vracejme se k přírodě.