Alanin

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Alanin patří mezi ne-esenciální aminokyseliny. Podle zjištění vědců odpovídá za udržování hladiny glukózy během fyzické zátěže. Působí efektem označovaným jako glykogenní, což znamená, že tzv. uskladňuje zdroje glukózy v játrech a svalech. Užívaný alanin má význam jako palivo pro mozek, nervový systém a svaly. Je důležitý v metabolickém ději, označovaném jako Krebsův cyklus.

Krebsův cyklus je řada reakcí, které tvoří společnou metabolickou dráhu při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů. Hraje v něm roli při přeměně energetických látek. Stimuluje imunitní systém, který produkuje imunoglobuliny a protilátky. Pomáhá stabilizovat činnost prostaty. Podle některých odborných studií existuje vztah mezi hladinou alaninu v organismu a vysokým krevním tlakem, příjmem energie, hladinou cholesterolu a tzv. indexem tělesné hmotnosti. Index tělesné hmotnosti (BMI, body mass index) je číslo používané jako měřítko obezity. Slouží pro statistické srovnání obezity populace, zanedbává však velké množství faktorů (svalstvo, kosti apod.).

Vzhledem k tomu, že alanin nepatří mezi esenciální aminokyseliny, může být v těle vytvořen. Jeho zdrojem mohou být jídla obsahující bílkoviny, jako jsou vajíčka, mléčné výrobky, maso či mořské plody. Vegetariáni alanin získávají z luštěnin, ořechů, sóji, kvasnic, hnědé rýže či obilí.

V kulturistice je používán společně s histidinem ke tvorbě karnosinu. Karnosin je látka, která se skládá ze dvou aminokyselin (histidu a beta-alaninu). Komplexně působí jako antioxidant, který bojuje s volnými radikály a zabraňuje jim v poškozování organizmu. Fyziologicky se vyskytuje ve svalech. L-karnosin je účinná látka, která se významně podílí na zpomalení procesu stárnutí organizmu.

Průmyslově je alanin (stejně jako většina aminokyselin) vyráběn biosyntézou s užitím mikroorganismů nebo chemickou syntézou či také kombinací chemické syntézy a různých biotechnologických postupů. Je používán jako součást krmiv pro užitková zvířata, ochucovadlo potravin, konzervační a antioxidační přípravky.