Aktivní prevence nemocí

cm zena polyka tablety

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Otázkou, jak léčit rakovinu, se zabývá hodně odborných institucí a navzdory tomu, že jsou popisovány úspěchy a proklamovány nové naděje chemoterapie, se počet onemocnění rakovinou rozrůstá.

Změňte postoj

Pozor na to, že onemocnění nezačíná v okamžiku, kdy se projeví příznak!! Nikoliv: Po nějakou dobu se k němu schyluje a obvykle přijde určitý spouštěcí moment, který nemoc jasně nastartuje. Pokud se objeví hrozba vážné nemoci, bývá symbolicky za pět minut dvanáct.

Rozbor

Základem postupu je rozbor a analýza daných faktů jedince, pokud možno za účasti všech členů rodiny. Máme za to, že problém jednoho člověka, ohroženého vážnou nemocí, se dotýká celé rodiny, a proto by na procesu prevence měli nést všichni svůj díl. Je třeba probrat historii, životní časovou osu, stresové faktory všemožného charakteru, prolistovat lékařské dokumenty, provedená vyšetření. Je třeba současný stav vidět v souvislostech. Rozbor odkryje důležitý fakt a lékař může cílit speciální vyšetření na potvrzení faktu, nebo jeho vyvrácení. Pokud se smysluplně podaří pojmenovat příčinné řetězce, které vedou k rozvoji nemoci, může je lékař sledovat pomocí různých testů a markerů, a tak účelově regulovat postup odstraňování příčinných faktorů.

Všimněte si, že zde zatím vůbec nehovořím o léčbě v podobě léků či nějakých jiných léčiv. Pokud budou aktivně splněny tyto dva body (pojmenování příčiny a odstraňování příčiny), pokud nastane skutečná změna životního postoje ke zdraví a nemoci, má dotyčný člověk šanci, že se jeho tělo dostane do harmonie a uschopní samo-léčivý proces v těle.

Pokud je proces nemoci již natolik aktivní, markery jsou vysoké, hrozba propuknutí nemoci je na spadnutí, pak další rozbor patofyziologie procesu má vést ke specifické terapii, která se přidá k výše uvedenému postupu, což je samozřejmé. Ale touto specifickou terapií nemám na mysli použití léků zaměřených proti nemoci, proti zánětu, proti histaminu, proti imunitě, proti rakovině, nýbrž mám na mysli takovou terapii, jež umožňuje opravit patofyziologii, doplní, posilní, podpoří, moduluje, a to opět s jasným cílem, aby se tělo mohlo uzdravit.

Ovšem musím podtrhnout a zdůraznit, že bez splnění výše uvedených bodů aktivní prevence se proces nemoci nezastaví. Jestliže hovořím o změně, míním totální změnu všeho, nekompromisně a bez odkladů, bez hledání objektivních důvodů, proč to nejde udělat. V takovém případě by zbývala již jen potlačující, zastavující chemická léčba…

Přírodní zdroje

Dobrou zprávou je, že můžete preventivní boj proti nemoci začít i konzumací některých potravin, které nabízí příroda, a také doplňků stravy, jako je kurkuma, zázvor, výtažek z listů papáji…

Floridská studie dokumentuje
Například studie provedená na půdě University of Florida výzkumníkem Dr. Namem Dangem a jeho kolegy z Japonska dokumentuje silné protirakovinné účinky papáji a pozitivní vliv na nádory (vytvořené v laboratoři), a to bez negativních příznaků, jež provázejí chemoterapii.

Výzkumníci použili pro provedení studie extrakt z listu papáji. Protirakovinné účinky se zvyšovaly s rostoucí dávkou extraktu. Navíc výzkum poprvé ukázal, že tento extrakt zvyšuje produkci Th1 cytokinů, které jsou klíčovou molekulou při signalizaci a velmi důležitým regulátorem imunitního systému.

„Na základě toho, co jsem viděl a slyšel v klinickém prostředí, nikdo, kdo si vzal tento extrakt, nevykazoval známky toxicity; zdá se, že ho můžete používat po dlouhou dobu – tak dlouho, jak je to účinné,“ řekl Dang. Oficiálně je však toto téma stále uzamčeno a nelze proklamovat, že by papája léčila rakovinu, to rozhodně není ani smyslem tohoto textu.

Lze uvádět dlouhý seznam účinných látek z přírody, ale nejpodstatnější je začít včas, proto píši i tento článek. Obvykle mne totiž navštíví pacient až v okamžiku, kdy je jeho nemoc aktivní, pomyslná nádoba přetéká, jeho život je ohrožen. Je naplněn strachem, a tak je celkem pochopitelné, že jeho první kroky vedou k chemoterapii. Ta možná nemoc zastaví, možná ne. Tehdy pacient slibuje: „Udělám všechno pro to, abych žil, všechno změním, začnu s dietou, budu brát všechny léky, které dostanu…“ Škoda, že mu dvanáctá hodina již uplynula…

Tento článek je určen pro ty z vás, kterým životní hodiny ještě dvanáct hodin neukazují.