Acemanan

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Když byly objasněny účinky polysacharidů z aloe, tzv. aloe polymananů, zvedla se vlna výzkumů v oblasti léčení poruch imunity a ve svých důsledcích.

Acemanan

Acemanan je polysacharid s dlouhým řetězcem molekuly cukru, složený z jednotek manózy a glukózy. Je obsažen v aloe pravé a některých dalších druzích rodu aloe. Například aloe arborescens obsahuje kromě monosacharidů také polysacharidy s převahou právě acemananu. V rostlině se acemanan nachází ve vnitřní bezbarvé dužnině listů, tvořené parenchymem z velkých a tenkostěnných buněk. Z této tkáně se připravuje tzv. gel z aloe s léčivými vlastnostmi, jehož hlavní účinnou složkou je právě acemanan.

Mechanizmus působení poodhalen

Přesný mechanizmus působení acemananu není dosud zcela objasněn. Výzkum ukazuje, že je jím aktivováno několik typů bílých krvinek v rámci imunitního systému. Acemanan aktivuje a stimuluje makrofágy, monocyty, protilátky a zabíječské T-lymfocyty, zodpovědné za obranu proti cizím látkám. Také hraje důležitou roli při zvyšování množství TNF (tumor nekrotizujícího faktoru), gama interferonu a interleukinu 1, z nichž všechny zvyšují schopnost těla zničit viry, bakterie a nádorové buňky.

Blahodárné funkce mananů:

1) Manany obecně napomáhají makrofágům a jiným součástem imunitního systému rozpoznat invazivní činitele. Bez nich imunitní systém funguje slepě – jako byste řídili auto se zavázanýma očima. Bez nich se ztrácí schopnost rozpoznávat patogenní bakterie, viry, plísně a další mikroorganizmy. Laboratorní testy prokázaly, že acemanan funguje coby spojovací most mezi cizím proteinem a makrofágy, což usnadňuje redukci cizích proteinů, které mohou tělo ohrožovat.

2) Také se starají o produkci zvýšeného množství oxidu dusnatého, který má vliv na zánět.

3) Snad největší výzkumy glykonutrientů – jak se nazývají zdroje těchto polysacharidů – provedli v Carrington Laboratories Irving, Texas. Série studií provedených v laboratořích v New Yorku potvrdily zajímavé vlastnosti acemananu: vhodnost pro léčbu cukrovky, vysokého cholesterolu, nemocí srdce a aterosklerózy.

4) Acemanan také chrání kostní dřeň před poškozením chemickými jedy a léky. Vzhledem k tomu, že obsluhuje všechny buněčné membrány, vytváří tím výraznou imunitní posilu. Konečným výsledkem je zvýšená detoxikace, lepší vstřebávání výživy i zlepšený metabolizmus, jenž má vliv na celé tělo a má obrovský energetizující účinek.

Prevence předčasného stárnutí

Acemanan hraje důležitou roli v boji proti předčasnému stárnutí. Moderní věda zjistila, že náš proces stárnutí je určován asi z 20-30 % našimi geny. A zbývající část je podmíněna naším životním stylem, způsobem stravování, pohybovou aktivitou atd. Homotoxikologie (nauka o lidském jedu) upozorňuje, že předčasné stárnutí probíhá také v závislosti na hromadění lidských jedů, a ty v těle narůstají vinou stresu, kyselinotvorné stravy, nikotinu, alkoholu i toxinů životního prostředí.

Zde se tedy nabízí, že popíjení šťávy z aloe, obsahujícího acemanan, bude pro zdraví přínosem. Acemanan zatím není povolen coby lék, jen je v některých zemích schválen pro veterinární účely.