80 procent nemocí způsobuje špatné dýchání

cm meditujici zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jak dlouho trvá lidský život?

Nad touto otázkou by se lidé měli vážně zamyslet. Když se narodí na tento svět dítě, udělá první důležitý krok do života – nadechne se a rozpláče. Oznamuje tím, že je tady a nechá plakat ostatní radostí. Když ale člověk z tohoto světa odchází, vydechne a nechá ostatní zase plakat ze zármutku. Takový je koloběh lidského života – nádech a výdech.

Dech je lékem nad léky. Vždycky říkám, že Bůh, a když nechcete říkat Bůh, tak život, nám všem lidem nadělil zadarmo jeden lék a tím je právě dech. Bohužel, my, lidé, vůbec nevnímáme, jak dýcháme. Zapomněli jsme to, a je to veliká škoda. Nevnímáme svůj základní lék. Jak chceme být potom zdraví, usměvaví a zářit štěstím? Namísto toho, abychom pozorovali svůj dech, pozorujeme věci, jež nám jsou na Zemi propůjčeny – majetek, domy, auta, oblečení, jídlo… Neříkám tím, že se nemáme o tyto věci zajímat, jsou pro lidstvo také důležité, ale ze všeho nejdříve je třeba sledovat vlastní dech, v němž je skryta spousta tajemství.

Stává se tedy, že současní lidé dýchají jen velmi povrchně a mají proto spoustu zdravotních a psychických problémů. Může za nás dýchat někdo jiný? Nemůže! Dokud se sami nenaučíme správně dýchat, tak nelze počítat s tím, že budeme vnitřně šťastní a spokojení se svým okolím. Nejsem sama, kdo na to upozorňuje. Také většina náboženství nabádá: „Pozoruj dech a medituj.“ Naši předkové dobře věděli, jak je to důležité a předávali tento vzkaz po celá tisíciletí svým potomkům. Díky dechu má totiž každý člověk v sobě obrovskou sílu se uzdravovat z nemocí a psychických stavů. Kolik lidí se už takhle uzdravilo, když se naučili správně dýchat. Nepotřebovali k tomu žádné léky, jen svůj dech. To je náš lék. Dech uzdravuje všechny lidské nemoci!

Co dělá smutný člověk? Nadechuje se a dlouze vydechuje. Nebo, když se lekne, co udělá? Zase se nadechne do hrudi. A když pláče? Nadechuje se, aby se mu ulevilo a přitom se vybrečí. A když se raduje? Hezky se nadechne a pomalu vydechuje. A když ho něco bolí? Zase se nadechuje, a to tak dlouho, než se mu uleví. Vidíte, jak je to jednoduché.

Víte, proč jsou děti neúnavné a plné energie?

Protože správně dýchají. A proč se dospělí rychle unaví? Protože dýchají nesprávně. Děti dýchají až do břicha, dospělí jen hrudí. Vidíte ten rozdíl? A to říkáme, že děti nic nevědí. My, dospělí, bychom se od nich měli učit a pozorovat je, jak dýchají. Vždyť 80 procent všech nemocí pochází právě z nesprávného dechu. Zamyslete se nad tím.