Životní styl a jeho vliv na chronická onemocnění

chronicka onemocneni

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Prožívat nový život

Vzpomínám si na školní dobu, kdy učitelka nechávala žákům přepisovat celý sešit, pokud byl veden špatně, nebyl úhledný, psán škrabopisem a obsahoval hrubé chyby. Myšlenka byla jasná, nový sešit, všechno opraveno, písmo uhlazené. Byl to od učitelky výchovný krok k nápravě. Někdy se to setkalo s úspěchem, někdy onen žáček sice zavedl nový sešit, ale v průběhu školního roku se jeho styl vedení sešitu zase vrátil do původního stylu tzv. škrabopisu. A konečně v jiném případě ani nový sešit nevedl ke zlepšení písma a úpravy. Školní lékař pak tuto situaci pojmenoval jako dysgrafii = specifickou poruchu grafického projevu. Dysgrafie může existovat samostatně, ale častěji se kombinuje s dyslexií (poruchou čtení), dyskalkulií (poruchou počítání), s poruchou udržet pozornost a s hyperaktivitou…

Poté nastane kolotoč hledání příčin a odůvodnění takových stavů, najdete např. genetickou predispozici, okolnosti ovlivňující vývoj plodu v těle matky, porodní komplikace, poranění hlavy, nádory, otravy a dnes také víme, že existuje v krvi jedince nesprávný poměr mezi omega mastnými kyselinami. atd.

Mé zamyšlení však nechce směřovat tímto směrem, abych zde rozebíral klasická lékařská hodnocení těchto diagnóz. Jen jsem použil tento příklad se zavedením nového sešitu k připodobnění mnohých situací člověka, kdy „učitel života“ nabádá svého žáčka k tomu, aby začal žít nově, lépe. Aby zanechal špatného počínání a svůj život dal do pořádku, srovnal nepravosti, dal se na pokání. 

Sešit života znovu…

Takové situace vídám v souvislosti s mnohými chronickými nemocemi, které mnohé lidi trápí. Chodí ke svým lékařům, procházejí kaskádou vyšetření, složka jejich lékařských nálezů má tloušťku asi tak 3 cm, domácí lékárnička je plná léků, a přesto se jejich zdravotní stav nelepší.

- Tehdy si stačí udělat rozbor životní časové osy a z něho jasně vyplyne, že je nutno se znovu narodit, jak je to např. popsáno v evangeliu podle Jana, pohřbít starého člověka, a s ním všechny zlozvyky i vazby na starý život, vytvořit si kolem sebe takové společenství, které jej nebude svádět k nepravostem. K tomu, aby se začalo dařit v uzdravování jeho chronické nemoci, je nutný právě tento krok obrácení se k jinému způsobu života, musí změnit myšlení a životní styl, věnovat pozornost stravování, pohybové aktivitě, pitnému režimu, spánkovému režimu, duchovnímu životu.

Podle mé zkušenosti je dobré mít po ruce ke čtení Bibli a čerpat z ní sílu a přijmout svého „Učitele života“, protože zmíněný obrat je podobně složitý jako v příkladu s přepisováním sešitu.

 

Překonat letargii

Mnoho, mnoho lidí nedokáže učinit změnu svého života, jsou ukolébáni tím, že lékaři jejich onemocnění pojmenovali příslušnou diagnózou. Nevadí jim ani fakt, že mají zrovna několik diagnóz – a na každou mají ordinovány v průměru 2 chemické léky – a že vlastně několik dnů v měsíci tráví v ordinaci různých specialistů. A přitom vzdychají „ach jo, musím jet na kontrolu na internu, pak na ortopedii, příští týden mám diabetologii. Doktoři si pomalu se mnou nevědí rady. Říkají, že se to nedá vyléčit. Z léků mne bolí žaludek, tak prý musím na gastroenterologii. Beru léky na spaní. Lékař mi také navrhuje, abych se objednal na psychiatrii, prý to mám od nervů…“

Vlastně pojímají tento způsob života jako svůj úděl, mají pocit oběti („tak to je, mají to také jiní lidé, musím se s tím naučit žít, chodit si pravidelně pro léky a léčit se“).

Ovšem o vyléčení zde není řeč, jde pouze o udržování života. A přitom Stvořitel vybavil lidské tělo schopností regenerace; buňky se obnovují, ale potřebují k tomu zdravou energii, vodu, vitaminy, stopové prvky, enzymy a jiné ingredience, a hlavně je k obnově potřeba motiv. Mozek, který to všechno řídí, musí být správně naprogramován… 
 
Často pacient orientuje svou víru v uzdravení na nějakou osobnost, v jeho očích je to často ošetřující lékař, který je vzdělaný, studovaný, s titulem nebo i s několika tituly a jako autorita má pacientovu důvěru, stává se jeho bohem. A tato autorita daného pacienta naprogramuje, sdělí mu po létech udržovací terapie, že je jeho nemoc nevyléčitelná. A co se stane v regulačním a řídicím systému člověka? On tento program přijme. To znamená, že motiv k uzdravení zhasne. Žijeme v době kvantové fyziky, a ta nabízí nekonečné množství možností, ale pacient dostane jen tu jedinou, totiž směrovanou na nevyléčitelnost. Nemá tedy zájem o nic jiného, nechce se mu bojovat a něco měnit, jeho program mu říká, že se s tím nedá nic dělat. V podstatě se odehrává tzv. nocebový efekt, což je opak známého placebového efektu. Označení „nocebo“ je z latinského „budu škodit“. Obecně jde o to, že účinnost mnoha léčivých procesů je do značné míry závislá na psychickém stavu a „naladění“ pacienta.

Překlenout překážky

A to je přesně okamžik, kdy má hledat ve své Bibli informaci, že má šanci všechno začít znova, jinak a lépe, že může začít psát svůj nový sešit, a v něm již budou jeho kroky úhledné a upravené. Vše bude probíhat podle nového programu.

Bude sice dále užívat své léky, ale postupně zjistí, že některé z nich bude potřebovat méně a méně.

  • Když se mu zlepší spánek, nepotřebuje léky na spaní – VÍCE ZDE
  • Když nebude v napětí, uklidní se mu žaludek a nebude muset užívat léky na žaludek.
  • Když změní stravování, vyrovná poměr omega mastných kyselin, přidá pohyb, klesne mu cholesterol a sníží se tlak krve, takže lékař ubere léky na vysoký tlak a cholesterol – VÍCE ZDE
  • Změní prostředí, vyrovná se s konflikty, které ho psychicky ničí, dá si do pořádku vztahy, začne odpouštět, bude se stýkat s jinými lidmi, kteří ho spíše povzbuzují, než by jej sváděli ke starému způsobu života.

Ne, tím směrem již nesmí nikdy jít. Tak jako si kuřák v procesu odvykání již nikdy nesmí zapálit cigaretu. Dotyčný člověk se v minulosti upínal na materiální potřeby, chtěl víc a víc to, co mají ti druzí, a pak zjistí, že to materiální pokušení již nepotřebuje, nemusí se tedy honit, vyčerpávat se, ubere plyn a zjistí, že jsou i jiné hodnoty života, zjistí, že nejdůležitější je vlastně jeho duchovní život. A ten pokud bude na dobré úrovni, jeho mozek bude klidný, pracující podle dobrého programu a dobro se přenese také do duše a těla = nastane symbivita, tedy rovnováha života.

(Pozn.:Pojem vytvořený autorem)

MUDr. P. Šácha