Zinek v chelátové vazbě

zinek nejlepší

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Zinek je nepostradatelným stopovým prvkem, který se vyskytuje v mnoha orgánech, tkáních a tělních tekutinách (kosti, kůže, vlasy, zuby, cévnatka oka, játra, slinivka, varlata). Přispívá k normálnímu metabolismu sacharidů, udržení normálního stavu kostí, vlasů, nehtů a pokožky. Dále přispívá k normální funkci imunitního systému, k normální plodnosti a reprodukci a mnoho dalšího. Pokud se chce dozvědět o zinku mnohem víc, zavítejte do odborné literatury.

Obměna zinku ve tkáních je pomalá a jeho zásoba v těle malá (cca 2 g), takže je třeba zajistit jeho dostatečný denní příjem. Doporučená denní dávka pro dospělého je kolem 15 mg. Zinek je minerál, pevná, krystalická substance anorganického původu. Právě kvůli tomu si jej náš organismus neumí vytvořit, musí jej přijmout v potravě či potravinových doplňcích a následně vstřebat.

U klasických minerálů je obvykle využívána standardní organická, či anorganická forma. Velmi často se však stává to, že většina minerálů projde zažívacím traktem nevstřebaná a vylučuje se stolicí bez jakéhokoli účinku. To však neplatí pro chelátové formy minerálů.

Na základě vědeckých studií bylo zjištěno, že tzv. chelátové formy minerálů jsou nejlépe využitelné naším tělem a výrazně účinnější než organické a anorganické formy minerálů. Proto firma UNIOS Pharma s.r.o. přišla na trh s výrobkem “ZINEK v chelátové vazbě“ (zinek bisglycinát chelát). Jedná se o bisglycinát sestávající z dvojmocných iontů příslušného kovu vázaného na dvě molekuly glycinu. A sice na karboxylovou skupinu a na alfa-amino-skupinu kovalentními vazbami tak, že jsou vytvořeny dva heterocyklické kruhy. Tím, že poměr kovu k ligandům je 1:2, zabraňuje reakcím s inhibitory ve stravě, které by mohly kovové ionty absorbovat a kovy se tak nemůžou zúčastnit oxidačních reakcí.

Z toho vyplývá následující: zinek (i další minerály) se vyskytují ve formě iontů a nesou tedy elektrický náboj. To způsobuje přitahování a následné reakce s opačně nabytými částicemi v potravě.  Minerál je pak vázán do špatně rozpustných forem a téměř bez užitku vyloučen, nebo vzniká tzv. minerálový antagonismus (jednotlivé minerální látky si vzájemně brání ve vstřebávání). Na rozdíl od tohoto je minerál v chelátové vazbě elektricky neutrální, není tedy tak reaktivní a může se lépe dostat v nezměněné podobě až na místo určení. Zinek je vázán na ne-esenciální aminokyselinu glycin, kterou si tělo dokáže běžně syntetizovat. Jedná se tedy o látku tělu vlastní. Minerály v chelátových vazbách při rozkladu nedráždí žaludek a epitel střeva jako běžný minerál.

Zinek v chelátové vazbě zajišťuje vstřebatelnost minerálu ze 60 – 70 % oproti anorganickým formám minerálu, kdy se do těla absorbuje kolem 10 % a zbytek se bez účinku vyloučí. Přestože jsou tyto formy výživových doplňků dražší, jejich kvalita a účinnost je podstatně vyšší.