Ženy s vysokým cholesterolem žijí déle, mají méně infarktů a mozkových příhod

cm srdce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Elizabeth Walling
Jestliže diagnóza vysokého cholesterolu zní ve Vašich uších jako rozsudek smrti, pak jste pravděpodobně obětí cholesterolové propagandy. Je totiž běžné věřit, že co se cholesterolu týče, nižší je lepší, ale nový výzkum dokazuje opak. Dle nedávné studie z Norska, ženy s vyšším cholesterolem žijí déle a prodělávají méně infarktů a mozkových příhod ve srovnání s ženami s nižším cholesterolem.

Může Vám vysoký cholesterol zachránit život?
Výzkumníci z Norské University vědy a technologie (“Norwegian University of Science and Technology”) zkoumali 52 087 žen ve věku od 20 do 74 let. Poté, co zohlednili faktory jako věk, kouření a krevní tlak, zjistili, že ženy s vysokým cholesterolem (vyšším než 270 mg/dl) měli o 28 procent nižší riziko úmrtnosti nežli ženy s nízkým cholesterolem (pod 193 mg/dl). Se zvýšeným cholesterolem také kleslo riziko srdečních onemocnění a srdečních a mozkových příhod.

Výzkumníci zabývající se studii připouštějí, že výsledky výzkumu popírají obecně akceptované názory týkající se cholesterolu. Tvrdí, že běžně uváděné informace o cholesterolu jsou zavádějící, jelikož přeceňují vliv cholesterolu na srdeční onemocnění.

Tyto výsledky jsou v rozporu s tím, co většině z nás bylo o cholesterolu řečeno. Naše mylné představy týkající se cholesterolu můžou ve skutečnosti ohrožovat nespočet životů. Například, milionům lidí jsou předepisovány statiny na snížení cholesterolu ve víře, že to zachrání jejich životy. Nejenom, že tyto léky mají přemíru nebezpečných vedlejších účinků, ale otázkou je smysl jejich existence vůbec.

Naše snaha předejít srdečním onemocněním a úmrtnosti snížením cholesterolu není na místě. Stejně tak to neprospívá našemu zdraví. Skutečnost je taková, že dogmatické přesvědčení, že cholesterol se musí snižovat, nejlépe slouží farmaceutickým společnostem, které profitují z léků snižujících cholesterol.

Lepších výsledků bude dosaženo, když budeme věnovat větší pozornost jiným rizikům způsobujícím srdeční onemocnění, jako například stres, toxické látky, sedavý způsob života a špatná strava. Jako bonus můžeme brát skutečnost, že tyto faktory lze ovlivnit jednoduchými změnami v životním stylu, bez nutnosti požívat nebezpečné farmaceutické léky.