Žena a kouření

cm zlomena cigareta

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Rozdíly mezi mužem a ženou byly prokázány i při zkoumání vlivu kouření na ženský a mužský organismus. Například vylučování nikotinu, jež se řídí hmotností kuřáka, je podstatně vyšší u mužů než u žen. To je patrně i důvod, proč ženy kouří menší množství cigaret denně než muži, a přitom dosahují stejné úrovně hladin nikotinu v séru. Znamená to rovněž, že důsledek a účinek stejné dávky nikotinu je u žen výraznější a kvalitativně odlišný. Motivace ke kouření a druh situací, při nichž kuřáci sahají po cigaretě, jsou u obou pohlaví rovněž rozdílné.

Kouření je sice dost často vázáno na stresory prostředí u žen i u mužů, daleko vyšší vliv negativních afektů u žen však dokumentuje, že ženy odpovídají na stres diferencovaně a mají k dispozici méně instrumentálních odpovědí než muži. I když se údaje v literatuře liší, zdá se, že ženy reagují na zevní stimuly mnohem citlivěji. To se odráží i v jejich rozdílné reakci na nikotin a ve faktu, že ženy, které chtějí kouření zanechat, hodnotí samy sebe jako závislé na kouření.

Tělesné, psychosociální a behaviorální změny ženy souvisejí s ovariálním cyklem a mají nepochybný vliv i na chování žen-kuřaček. Kouření a symptomatologie kuřácké abstinence doznávají během menstruačního cyklu jasných změn. Na základě automatického měření topografie kouření bylo zjištěno, že mnoho žen kouří nejvíce během menses a během premenstruační fáze. Podání nikotinu stimuluje uvolňování dopaminu, norepinefrinu, beta-endorfinu a dalších neuroregulačních substancí, které hrají důležitou roli v regulaci afektu či psychomotorických projevů. Protože jsou tyto látky též ovlivňovány menstruačním cyklem, je pravděpodobné, že kouření je používáno ke kompenzaci nepříjemných pocitů, psychosociálních či kognitivních změn, majících vztah k jeho jednotlivým fázím. Četné práce např. poukazují na vyšší příjem potravy, na přírůstek hmotnosti, na touhu po sladkostech a po čokoládě během fáze menstruačního cyklu. Pokud nikotin vyvolává posun v preferenci sladkostí, je pravděpodobné, že má anorektické a váhu snižující účinky, což může posilovat jeho úlohu u žen kontrolujících svoji hmotnost. Negativní afekty se výrazně projevují v premenstruu zvláště u žen, které trpí kolísáním nálad v průběhu menstruačního cyklu. Vzestup negativních nálad a zhoršení socializace během pozdní fáze může tedy rovněž podmiňovat stoupající kuřáctví žen-kuřaček. Bylo též zjištěno, že ve srovnání s nekuřačkami vykazují kuřačky méně závažnou dysmenoreu, což lze přičítat tomu, že kouření uvolňuje menstruační křeče. Ženy tedy mohou kouřit diferencovaně jako odpověď na různé druhy vlivů s cílem kompenzovat hormonálně vyvolané změny ve svém organismu.

Jaké jsou však dlouhodobé vlivy kouření na menstruační cyklus a celkový zdravotní stav ženského organismu? Následující výčet je výmluvný. Vyšší prevalence menstruačních nepravidelností u kuřaček než u nekuřaček. Ve srovnání s nekuřačkami dřívější nástup menopauzy o 1,74 roku. Vyšší incidence osteoporózy v menopauze. Několikanásobně zvýšené riziko výskytu kardiovaskulárních chorob (a zvláště u žen, které kouří a používají orální antikoncepci), riziko vzniku rakoviny plic a stále stoupající výskyt těchto a mnoha dalších onemocnění. – Děti a nedozírné důsledky, jež může kouření rodičů, a matek zejména, mít na jejich zdraví a vývoj, je samostatné téma, jež zasluhuje mimořádnou samostatnou pozornost. Kéž by ji v budoucnu nepotřebovalo!