Zelený zákal

cm oko

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Čtenář bude znát toto onemocnění pod pojmem glaukom, při kterém dochází k degeneraci a odumírání zrakového nervu. Hlavní příčinou zeleného zákalu je zvýšený nitrooční tlak. Pokud se v oku nahromadí příliš velké množství nitrooční tekutiny, jež nemůže odtékat, začne tato tekutina utiskovat citlivé oční struktury, především zrakový nerv. Ten může po určité době i zcela odumřít. A protože vede veškeré informace o obrazech, které dopadají do našeho oka, má jeho poškození za následek částečnou nebo úplnou ztrátu zraku.

Nejprve dochází k malým výpadkům v zorném poli, kterých si člověk nemusí ani všimnout. Jak nemoc postupuje, jsou výpadky v zorném poli již nepřehlédnutelné. Člověk ztrácí takzvané periferní vidění a místo některých lidí a předmětů již vidí pouze stíny a černé skvrny. Pokud oční nerv odumře úplně, dojde i k úplné ztrátě zraku.

Problém se objevuje u lidí starších 40 až 45 let. Vědci již identifikovali několik genů, které mohou znamenat vyšší riziko zeleného zákalu pro své nositele. Silně krátkozrací lidé mají zvýšené riziko vzniku zeleného zákalu. Do jisté míry to platí také o dalekozrakých. Zelený zákal se častěji rozvíjí u lidí, kteří trpí výrazně nízkým krevním tlakem.

Na odborných webech najdeme podrobné mechanizmy vzniku nemoci, jsou vypracované léčebné metody, zdůrazňuje se nutnost včasného rozpoznání a léčení zvýšeného nitroočního tlaku. Našel jsem na jednom z nich přes 50 druhů různých farmakologických přípravků a dalších 20, o kterých je psáno, že jsou perspektivní v léčbě glaukomu.

Známe pravidlo:
Pokud podáváme na nějakou nemoc lék a nemoc pokračuje i přes tuto léčbu, potom to znamená, že podávaný „lék“ neřeší její příčinu. Existuje-li na nějakou nemoc 70 „léků“, pak to také znamená, že ani jeden příčinu neřeší.

Studie glaukomu v poslední době poukazují na to, že chorobu vyvolává více příčin současně.

Také se hovoří o tom, že se léčba zaměřuje jenom na hlavní bod – zvýšený nitrooční tlak. Tato léčba je konzervativní, udržovací, jedno-faktorová, a tedy s nízkým efektem. Nyní samozřejmě nemám na mysli akutní záchvat nemoci. Může jít o falešnou kompenzaci – nitrooční tlak se udržuje v normě, a přesto se prohlubuje optická neuropatie. Vedou se diskuse o vaskulárních (cévních) faktorech. Složitým technickým zařízením měří vědci změny průtoku krve zrakovým nervem, pozorují zpomalené plnění vyživovacích céviček a následně vznik ischemických (špatně vyživovaných) ložisek až defektů ve vrstvě nervových vláken – ty potom odpovídají změnám v zorném poli.

Popisované cévy mají autonomní – svou vlastní spontánní inervaci s řadou vazokonstrikčních a vazodilatačních látek. To jsou látky, které stahují anebo rozšiřují cévy. Cévní endotel (buněčná výstelka cév) produkuje kysličník dusnatý – silný vazodilatátor a endotelin – vazokonstriktor. Poškození cévního endotelu věkem, hypertenzí, diabetem, arteriosklerózou nebo ischemií může vyvolat stahování cév zvýšenou tvorbou endotelinu. To všechno vede k narušení samoregulace. Zvýšení výskytu glaukomu u diabetiků je projevem sníženého cévního průtoku krve ve zrakovém nervu.

V celostní medicíně věnujeme pozornost účinku vitaminu E ve vztahu ke kysličníku dusnatému, také účinku magnézia a konečně účinku extraktu z listu ginkgo biloba. Svými antioxidačními účinky ovlivňuje průběh aterosklerózy, zabraňuje vzniku ischemických stavů. Zlepšuje zrak a zajišťuje předcházení ischemického postižení oční sítnice a zrakového nervu.

Úvahu o zeleném zákalu bych zakončil konstatováním, že se toto onemocnění netýká jenom oka, ale je to onemocnění celého těla. Lékař může léčit, lék může pomoci, ale vyléčit se musí pacient sám.