Zdraví škodlivé wi-fi?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Hlukové, smogové, ale i elektromagnetické zamoření narůstá, a téměř nikdo s tím nic nedělá. Copak už jsme ztratili poslední zbyteček zásady předběžné opatrnosti? Máváme rukou, že to patří k době. Jenže tahle lhostejnost se nám může setsakra nevyplatit. Sousedův puberťák si po internetu povídá s kamarádem. Proč ne, říkáte si, jenže on chatuje (prý jen tak kecá) a stahuje si filmy pomocí wi-fi, a router, který to umožňuje, je umístěn v domě, ve kterém bydlím a spím jen pár metrů od tohoto vysokofrekvenčního vysílače.

Pokusím se naznačit hned několik důvodů, proč si myslím, že to není dobré, naopak, že to spíše škodí i jeho zdraví a psychice. Bezdrátový přístup k internetu, jak jsem si vygoogloval, je možná užitečný, ale tato technologie neexistuje dostatečně dlouho, abychom věděli, zda je ze zdravotního hlediska bezpečná, varovala Kate Figes v deníku Guardian již před několika lety. Odborníci uvádějí: Nové bezdrátové technologie užívají mikrovlnných pulsů (radiace), obdobných těm, jaké používají radary. Nejde o radiové vlny, jak se lidé obecně domnívají. Rostoucí počet vědců si myslí že bezdrátové počítačové sítě, mobilní telefony, bezdrátové laptopy a bluetooth škodí lidskému zdraví. Vědci, jako dr. Johansson z Karolinského institutu ve Švédsku, zjistila, že mikrovlnné záření nízké úrovně způsobuje změny kůže. Na jaře roku 2007 vyzval Sir William Stewart, ředitel britského úřadu na ochranu zdraví, k oficiální revizi používání této technologie ve školách. Německá vláda doporučuje, aby se lidé vystavovali záření z wi-fi jen na „nejnižší možnou míru“ a raději používali „konvenční kabelové připojení“. Ve frankfurtských školách je již tato technologie zakázána. Evropská agentura životního prostředí v témže roce navrhla, aby zdravotní úřady doporučily omezovat vystavení vlivu wi-fi zejména citlivé skupiny, jako jsou děti.

Lékaři už dokonce tuhle nemoc, kterou zatím trpí jen pár procent lidí, vystavených nějaké formě vysokých elektromagnetických frekvencí, pojmenovali. Co konkrétně toto záření podle jejich zjištění způsobuje? Zvýšenou propustnost mozkové krevní bariéry, zvýšený únik kalcia, nárůst rakoviny a poškození DNA, vytváření stresových proteinů a poškození nervů. Vystavení této energii je spojováno se změnami v krevních buňkách u školních dětí, dětskou leukémií, oslabením motorických funkcí, zhoršením reakčního času a paměti, bolestmi hlavy, závratěmi, únavou, slabostí a nespavostí. Další symptomy této dnes již nemoci (EHS): problémy se spánkem, únava, bolesti, nevolnost, problémy s kůží, očima a ušima (tinnitus), závratě atd.

Nenechte se zmást tím, že většina zjištění uváděla jako příčinu potíží především vysílače pro mobilní telefony a mobily samotné. Dnes už víme, že (wi-fi) routery jsou ještě nebezpečnější, protože jsou umístěny uvnitř budov. Soudí se, že 3 % obyvatel velkých aglomerací jsou již těžce postižena a dalších 35 % má mírnější symptomy. Dlouhodobé vystavení tomuto mikrovlnnému záření zřejmě souvisí s individuální citlivostí, a proto je nezbytné, aby jeho působení na děti (wi-fi a mobilní telefony) bylo co nejvíce minimalizováno. Bezdrátový počítač (wi-fi) vystavuje záření celou horní část těla, a pokud ho máme na klíně, jsou ozářeny i reproduktivní orgány.

Důsledky? Knihovny ve Francii odstraňují wi-fi z důvodu obav jak vědecké komunity, tak zaměstnanců a vedení. Školní správa ve Vancouveru vydala v lednu 2005 rozhodnutí, které zakazuje stavbu mobilních antén v dosahu 300 m od školních zařízení. Palm Beach na Floridě, Los Angeles v Kalifornii a Nový Zéland zakázaly antény mobilních telefonů v blízkosti škol z obav o bezpečnost. Je jasné, že pokud nechceme antény v blízkosti škol, nechceme je ani uvnitř škol v podobě wi-fi!

Zatímco jinde už jim to dochází, u nás jsme, jako v mnoha jiných ohledech, konzervativní a neschopni změny. Doporučení omezit užívání mobilních telefonů byla vydána v různých zemích a organizacích, jako Velká Británie (2007), Německo (2007), Francie, Rusko, Indie, Belgie (2008) a rovněž Zdravotní komisí v Torontu (2008) a Ústavem pro výzkum rakoviny v Pittsburghu (2008).

Zopakujme si tedy: Tato doporučení se vztahují na užívání mobilních telefonů, ale platí rovněž pro vystavení záření z wi-fi, protože obojí užívá mikrovlnného záření. Wi-fi počítače dokonce vystavují tělo tomuto záření více než mobilní telefony. „Dvě nejdůležitější prostředí v životě dítěte jsou domov (zejména ložnice) a škola. Z tohoto důvodu je naprosto nutné, aby tato prostředí byla co nejbezpečnější,“ píše v květnu 2009 Dr. Magda Havasová, B.Sc. Ph.D.

To vše v době, kdy úroveň elektromagnetického záření bezprecendentně narostla: každou vteřinu skrz naše mozky a těla proudí vysílání stovek stanic rozhlasů a televize a statisíc mobilů, desítek radarů a stovek vysílačů mobilních společností.

Co tedy s puberťáckým wi-fi závis-lákem v domě?

Pokusil jsem se mu naznačit vícero úrovní nebezpečí. Především, ten hoch surfuje nejen celé dny (o víkendech a o prázdninách), ale když jeho matka není doma, i dlouho po půlnoci! Takže kromě individuálního a puberťáky samozřejmě nevnímaného zdravotního nebezpečí, že nemá dost spánku (pro jehož kvalitu tak důležité fáze REM probíhají především do půlnoci: nějaké „naspání“ ráno už v tomto ohledu nefunguje), vystavuje záření z routeru wi–fi nejen sebe, ale i všechny další obyvatele domu (tedy svého mladšího bratra, který je navíc dlouhodobě nemocen, a další nájemníky, včetně mne). Mimochodem, když jsem se ho ve školním roce konverzačně zeptal na školu, jestli nemá potíže, prozradil na sebe, že má hodně poznámek, protože zaspává a chodí na vyučování pozdě.

No a pak je tu problém závislosti. Tak jako s drogou: i mozek tohoto dospívajícího bude vyžadovat další a vyšší „dávky“ své internetové zábavy. Protože si s někým „povídá“, samozřejmě je jasné, že zdravotně ohrožen bude jak kamarád, pokud je připojen pomocí wi-fi, tak i jeho rodina.

Když router po půlnoci vypnu, pustí si ho znovu. Když jsem mu pověděl o tom, že ho to ohrožuje na zdraví, řekl typicky „tak ať, mně to nevadí“. Na námitku, že ovšem taky ohrožuje i zdraví dalších lidí v domě, neodpověděl. Slíbil, že až skončí, router vypne, ale samozřejmě na to zapomněl (že by už v patnácti měl zhoršenou paměť?)…

Proč si myslím, že škodí zvláště noční působení wi-fi záření? Lze totiž spekulovat, že přes den se pohybujeme a mozek bděle funguje, takže jeho elektrická činnost může být jakýmsi ochranným štítem, zatímco v noci, když spíme, jsme vůči vysílání routerů (a radarů a mobilních vysílačů) zvláště bezbranní.

Více jak padesát let tajili výrobci cigaret, že kouření škodí zdraví (a dokonce přímo zabíjí), a pak ještě dlouho tutlali zjištění, že i nekuřák, pokud žije v rodině kuřáka, nadýchá tolik chemikálií a zplodin hoření, jako kdyby kouřil denně deset cigaret. Jak dlouho ještě budou výrobci wi-fi zařízení (a prodejci počítačů a poskytovatelé internetového připojení) tajit, že je právě tak nebezpečné? A o to nebezpečnější, že tohle záření poškozuje přímo mozek?

Tak co, škodí (neomezené a zvláště v noci užívané) wi-fi zdraví?

P. S.: Jak jsem to vyřešil? Když jednou před půlnocí stále surfoval, vypnul jsem mu router, abych ho donutil sejít, a navrhl mu, aby si v noci, pokud už musí na internet, stahoval své filmy pomocí kabelu (bez vysílání wi-fi). Dokázal si to zorganizovat za 15 minut (závidím těm dnešním hochům jejich počítačovou zběhlost), a dokonce nezapomněl po sobě opět uklidit, abych já mohl ráno wifinu, jak jí říká, opět zapnout. Takže pokud si ten kabel zařídí nastálo (a naučí mne to přepojovat, kdyby zapomněl), bude zase v noci „elektromagnetický“ klid .

P. P. S.: Internet je nevyrovnaná (reklamními kreativci, obchodníky, vydavateli časopisů, módními návrháři, sňatkovými podvodníky a druhořadými pisálky nesnesitelně snadno zneužitelná, pozn. Vl. M.) pětadvacetiletá holka. Bruce Sterling, klíčový autor sci-fi 80. let, vynálezce kyberpunku