Zázračná síla modlitby – 2. část

cm modleni

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Radikální myšlenka ruského vědce Dmitrije Veriščagina zní, že je pro nás velmi prospěšné většinu své energie odevzdávat energoinformačnímu poli. Zjednodušeně řečeno – věnovat pozornost své duši, nehmotnému světu, Bohu. Sám Ježíš kdysi pravil: „Modlete se neustále“. My všichni máme v sobě zdroje netušené síly, doslova rezervoáry léčivé energie, které modlitba pomáhá aktivovat.

Ještě nikdy jsem to veřejně nepřiznal, ale řadě úspěchů a krásných věcí, které se následně v mém životě staly, předcházelo období velmi intenzivní modlitby a meditace. Jako byste se na nějaký čas odpojili od tohoto světa a své vědomí zaplavovali jenom Světlem, Tichem, Mírem, případně posvátnými slovy.

Tajemství rytmu a opakování

Esoterické veřejnosti je dobře známa havajská technika Ho´oponopono, která spočívá v neustálém opakování vět „Miluji Tě. Děkuji. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi.“ Je to vlastně novodobá modlitba. A jak jinak – pokud se dělá opravdově, tak je mimořádně efektivní. V knihách Svět bez hranic a Na nule najdete spousty příkladů vyléčení a uskutečněných zázraků.

V křesťanské tradici má zase po staletí místo tzv. Ježíšova modlitba. Spočívá v neustálém opakování věty „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou“ (je možno si ji upravit, pokud by nám úplně nevyhovovala). I ona má neskutečnou sílu. Vtahuje nás do srdce a rytmické opakování (uvádí se, že adept se postupně dostane klidně na 12 000 opakování za den) může vést až ke změněnému stavu vědomí.

Učiňme svůj vnitřní prostor krásným

Pokud je vnější svět jenom odrazem našeho nitra, nestojí opravdu za to udržovat svůj vnitřní prostor v co nejlepším stavu? Je něco důležitějšího, než cítit v každém okamžiku lásku? Uvedené příklady modliteb právě lásku v naší duši zesilují.

A přejeme-li si pak v modlitbě pro sebe něco konkrétního, ideální stav a nejvyšší forma modlitby, kterou praktikoval už zmiňovaný Ježíš, je modlitba děkovná. Jak jsme si říkali už posledně –  i když se naše přání ještě neuskutečnilo, buďme už teď vděční a děkujme za výsledek, který chceme, aby nastal.

To je pravé mistrovství.

Doporučené zdroje:

  1. Mello, A. (1999): Spojení s Bohem. Brno: Cesta.
  2. Poutník vypraví o své cestě k Bohu (2001) – překlad Jiřího Vacka, Praha.
  3. Veriščagin, D. (2008): Osvobození. Jak se stát odolným vůči nemocem a neúspěchům.                 Bratislava: Eugenika.