Zázračná síla modlitby – 1. část

cm svetlo

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Americký doktor Wayne Dyer kdysi napsal, že v přítomnosti „realizovaného Boha“ zákony hmotného světa neplatí. To, co se z lidského úhlu pohledu zdá nemožné, optikou boží logiky dostává úplně jiný rozměr…

Díky kvantovým fyzikům dnes už víme, že nežijeme v izolovaném vesmíru, ale že jsme ve skutečnosti na velmi jemných a subtilních úrovních navzájem propojeni – v širším slova smyslu nejenom s každou částicí světa, ale také se vším, co kdy existovalo, stejně jako s událostmi, které ještě nenastaly.

 

Jako lidé však máme většinou opačnou zkušenost. Zažíváme často bezmoc, jsme konfrontováni s omezeními vlastního těla a limity lineárního myšlení. Z pozice oddělenosti vnímáme svět mnohdy jako tvrdý, nepřátelský, a někdy dokonce jako zkažený. Modlitba je nástrojem, jak rozšířit své vědomí a spatřit místo toho krásu a hojnost všude, kam je jen možné dohlédnout. Jak se dotýkat zázraků a v tichu jejího působení být blíže Bohu, a tedy i sám sobě.

 

Jazykem modlitby jsou naše emoce

 

Gregg Braden se kdysi v jednom buddhistickém klášteře zeptal mnicha: „Když se modlíte, co u toho děláte? Co se s vámi děje uvnitř?“ A on slavnému americkému spisovateli odpověděl: „To, co vidíš, děláme, abychom v těle vytvořili pocit. Pocit je tou modlitbou.“ Braden potom vysvětluje, že v modlitbě nejde ani tak o slova, jako právě o pocit, který v nás vytvářejí.

 

Nejrychlejší cestou k tomu, aby se plnily naše modlitby, je tak být už teď v souladu s výsledným pocitem radosti, kterou budeme cítit, až se naše modlitba zhmotní (což je v naprosté shodě se zákonem přitažlivosti, který říká, že vnější okolnosti našeho života odráží stav našich dominantních vibrací – emocí). A jak to konkrétně udělat?

 

Modlitba v praxi

Byl to Ježíš, který nám již před mnoha staletími dal jasný návod. Jeho slova v původním aramejském jazyce po překladu do češtiny zní: „Tak proste bez vedlejších skrytých pohnutek a obklopte se odpovědí – buďte zahrnuti tím, co si přejete, aby vaše radost byla úplná.“

 

 

Pokud chceme být např. znovu zdraví, chtějí se po nás pouze dvě věci:

  1. Musíme být „obklopeni svým zdravím“ – tj. prožívat to, že jsme zdraví a děkovat za to.
  2. Zároveň naše velká touha po uzdravení nesmí vycházet z ega; nesmí být jakkoliv zabarvena netrpělivostí, pochybnostmi, a nesmíme jakkoliv vnitřně záviset na výsledku.

 

(pokračování příště)

 

Zdroje:

  1. Braden, G. (2008): Matrix – božský zdroj. Praha: Metafora.
  2. Klotz, N. D. (2001): Aramejský otčenáš. Praha: DharmaGaia.