Zánět slinivky II – z duchovního pohledu

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Přemýšlivý člověk hloubá nad důvody a souvislostmi svého onemocnění. Spolu s literaturou pak odhaluje příčinné vztahy vlastního jednání a pocitů s následným zdravotním stavem fyzického těla. Slinivka se stará o regulaci hladiny krevního cukru, vyrovnává je pomocí produkce inzulinu. Někdy je nucena svou činnost nadnormativně zvyšovat až k vyčerpanosti, když si bereme cukr života v potravě namísto ocenění životní radosti v původní podobě, v životě samém.

Jindy se ucpe společný vývod naší koncentrovanou žlučí – životní vztek natolik zhoustl, že zamezil vnímání radosti, kde ji vnímat můžeme pro zachování homeostázy, tedy rovnováhy mezi jednotlivými úrovněmi složité lidské bytosti. Akutní zánět slinivky zasahuje svým plamenem i oblasti srdce, plic či ledvin. A jedinec cítí, že ve vypjaté chvíli zvýšeného afektu proti života-běhu, události či některému členu lidského kolektivu přece nemůže zároveň milovat, umožnit,aby vnitřní já odpouštělo z pozice lásky, aby tedy srdce spokojeně tlouklo, aby plíce svobodně a v klidu pracovaly a člověk „volně dýchal“, znovu a znovu s radostí přijímal stříbřitý „šém“ života – dech – a s ním pránu (živou vesmírnou energii).


A následně také zpracovával životadárnou vodu jdoucí organizmem, o kterou se starají ledviny. Právě ty se potýkají často se strachem, když bychom měli brát život plynule, tak jak přichází a vyhlubuje v našem „řečišti“ prohlubně poznání. Navíc jsou dvě, tak jako lidé žijící v páru, celý život věrně spolupracující. Pokud se zrovna vztekám, nemohu dobře posuzovat potřeby v partnerství a pružně reagovat, s rozvahou. Z tohoto jednoho malého příkladu můžeme postřehnout, jak důležité je udržovat si pokud možno vstřícné myšlení a starat se o vyrovnané emocionální vstřebávání událostí dne.


Dále se v článku výše uvádí možnost zvracení. K němu dochází tehdy, když nedokážeme svoji momentální roli a denní události vstřebat, strávit. Je to tím, že nemáme potřebné informace, které by nám pomohly postavit se do nadhledu – a nazírat daný problém s moudrostí. Malé batole „kouše“ i polévku. Ochutnává a vyhodnocuje informace z jídla – i to, co mu právě říkáte. (A Vaše slova mu nemusejí vždy chutnat!) Je vybaveno moudrostí Přírody – v latentním stavu.


Podvědomě po něčem sahá, vyhodnocuje, zařazuje si, tříbí poznatky, nepotřebné odmítá, má své tempo i svůj individuální metabolizmus, je součástí přírody víc, než později s technokratickými zkušenostmi a způsoby jednání (důkazy a důkazy, mínus intuice, tabu o manipulaci s vědomím a podvědomým, tabu o svobodném vývoji jedincových úvah!). O tom hovoří i základní duchovní kniha – Bible, když nás vyzývá: Buďte jako děti! Tedy se navracejme k Přírodě, k Původním Pramenům (slovy Vl.Megreho), k Lásce.