Zánět je nutnou součástí života

cm autoimunita1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Zánět vyplývá z normální funkce lidského imunitního systému. Dobře fungující imunitní systém spouští komplexní řadu chemických a buněčných aktivit v reakci na poranění nebo na infekci přicházející z fyzické, chemické nebo biologické látky.

Imunitní systém reaguje na infekci a zranění akutním zánětem. Známky akutního zánětu se projevují zčervenáním pokožky, otokem a bolestí. V běžném případě zánět probíhá během jednoho až dvou dnů, pokud je imunita pevná, zánětem dojde k likvidaci infekce a potom začíná proces obnovy a čištění. Zplodiny zánětlivého procesu musí být z místa bojiště odplaveny, odstraněny a zlikvidovány. Teprve tehdy můžeme mluvit o tom, že došlo k zahojení a tělo se navrátilo do stavu zdraví.

Horší situace nastane, když se takový zánětlivý proces odehrává den co den. Tehdy se oslabuje imunitní systém, nezvládá svou práci, akce zánětu trvá déle a dochází ke hromadění zplodin. Zaplní se lymfatický systém, detoxikační funkce jater a ledvin jsou přetíženy. V těle začnou agresivně působit volné radikály, což jsou nabité a nestabilní atomy, kterým chybí jeden elektron.

Právě ony napadají zdravé buňky těla, aby jim získaly chybějící elektron, a tak se nasytily. A tak se šíří řetězová reakce. Oslabené buňky chřadnou, nemohou správně vykonávat svou funkci, člověk pociťuje únavu, nemá dobrý fyzický výkon, dělají se mu vrásky, rychleji stárne.

Situace se ještě více zhorší, pokud umožníme, aby další volné radikály pronikly do našeho těla prostřednictvím potravy, syntetických výrobků, syntetických léků, alkoholu, tabáku a vzdušných chemikálií, výfukových plynů…

Podívejme se kolem sebe, vždyť to je invaze volných radikálů. A naše tělo tomu všemu musí čelit. Cílem denní invaze volných radikálů je získat chybějící elektrony, jak bylo výše uvedeno, ale to nejpodstatnější je fakt, že oblíbeným cílem útoku jsou mastné kyseliny, DNA a jiné důležité bílkoviny… Konečným výsledkem je všudypřítomný chronický zánět a předčasné stárnutí.

Mnozí lidé, kteří přicházejí do naší poradny, tento jev správně vnímají a popisují své snahy o nápravu: Podnikají různá dietní opatření, žádají výživové doplňky, antioxidanty, provádějí si různé detoxikační procedury, chodí na masáže, sportují, chodí do přírody, nekouří, alkohol nepijí, a přesto mají chronické záněty a předčasně stárnou.

Demonstrují tím skutečnost, že je popsaný problém velmi závažný, má hluboké kořeny a, pokud s procesem ozdravování začínají v pozdějším věku, je jejich snaha o to těžší.

Z toho vidíme, nakolik je potřebné zdravotním problémům trvale předcházet a posunout hranici ozdravných opatření již do mladého věku podle hesla, že prevence je nejlepší a nejlevnější.