Zákon setby a žně, zákon příčiny a následku

domino e1631171418271

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Když zasadíte brambory, nemůžete očekávat, že vyroste obilí, slunečnice, kukuřice… Co zasadíte, to časem sklidíte, a zmnoženě… Stejná zákonitost platí v oblasti zdraví a nemoci. Každá nemoc je důsledkem toho, co jste zaseli, jaký život jste vedli, jak jste si hleděli nebo nehleděli svého zdraví, přeceňovali své síly, nedbali varovných signálů.

Kdo zasévá

V poradně čtu věty tazatelů, kteří obviňují Boha z toho, jaká nemoc se u nich objevila, nevidí okolnosti své minulosti, co zasévali, ale dnes vidí nežádoucí úrodu. Zavinili si to sami, nebo dovolili někomu, aby zasel za ně? 

To je také možnost. A je dost častá. Máte bolest, vezmete si prášek proti bolesti, protože to hlásá televizní reklama, nebo vám lékař sám naordinuje prostředek na potlačení příznaku. Praktikujete terapii symptomatickou, která reaguje na příznaky = následky. Ono se zdá, že je to v pořádku, potíže nejsou viditelné, ale protože podstata problému – příčina – pokračuje dále, nemoc také pokračuje a ještě se časem zhorší. Jde tedy o to, kdo má převzít odpovědnost. Vy, lékař, nebo někdo jiný?

Efekt domina

Každý zná „dominový efekt“: To stavíte svisle na kratší stranu jednu kostku domina za druhou, řada může být dlouhá a spletitá. Pak stačí, když do jedné strčíte, a spustí se postupné zborcení všech.

V případě nemocí s hrůzou konstatujete, že máte chronickou nemoc. A s každou zborcenou kostkou, tj. s každým projevem nemoci navštěvujete jiného specialistu, vždy na jiném pracovišti, a tam se odehrává proces nápravy následků, mírnění bolesti, operace odstraňující poškozenou tkáň. Také dostanete lék na depresi, která se k takové události snadno přidruží, a ve své podstatě opět probíhá jen symptomatická léčba. A kde je příčina? Pokračuje dále? Jestliže ano, pak bude dominový efekt nově postavených či opravených kostek pokračovat…

Stavební kostky domina

Dnes máme velmi vyspělou medicínu, mnohé specialisty, máme vypracovaný zdravotní systém a sociální zabezpečení. Navzdory nespornému pokroku však lékařská věda svůj boj s chorobami, zvláště s těmi chronickými, beznadějně prohrává. Farmaceutický průmysl bohatne. Lékaři jsou oblečeni v bílých pláštích, používají latinský jazyk, a vlastně je tím dána dělicí čára mezi nimi a ostatními smrtelníky. K tomu si přidejte zákony, nařízení a limity. A třebaže vám chce lékař upřímně pomoci, nedokáže to, protože je zde ono „domino a jeho efekt“.

Zvolený lékař vám pomáhá, skutečně vám objektivně zlepšuje nemocný organismus, ale protože to dělá jen symptomaticky, a navíc s využitím syntetických léků, které mají své vedlejší projevy, tvoří se tímto postupem vlastně základ pro další nemoc, která je po svém projevení opět zaléčena symptomaticky jiným lékem, čímž je postavena další dominová kostka…

Tato doba řeší velký problém s covidem, a ten se dotýká každého z nás. Stádní politika (od slova stádo) se pochopitelně snaží o očkování všech lidí. A je jasné, že zákon příčiny a následku tím řešen není. Jde o logickou snahu zastavit nebezpečí, to se dá pochopit, nicméně nikdo nemluví o tom, kolik dominových kostek se tím postaví a který faktor do nich v budoucnu strčí. Téma se stále točí kolem zákonitostí setby a sklizně a je o tom, za co si můžete sami a do čeho jste nuceně vtlačeni.

Příklad

Uvedu příklad s obezitou, víte, že se o ní hovoří jako o epidemii našeho věku? Pokud sníte určité množství kalorií, ale spálíte jich méně, tloustnete. Logicky tedy máte omezit příjem kalorií. Víte, že jich nejvíc obsahuje tuk, a kromě toho obsahuje cholesterol, jenž ucpává cévy… A tak se v 80. letech minulého století rozběhla ohromná kampaň proti tuku. Dnes máme v obchodních regálech velké množství nízkotučných nebo odtučněných potravin. Vyrostl na tom velký průmysl a konzumace tuků klesla. Proč tedy i po 50 letech hovoříme o epidemii obezity? Ukázalo se totiž, že netloustnete z tuku v potravinách, nýbrž z cukrů s vysokým glykemickým indexem; a vaše tělo si samo začne z cukru tuk zvýšeně vyrábět.

Řešení

A pokud s vámi lékař neprovede dokonalý rozbor vašeho života, vašeho stravování, ale místo toho vám hned ordinuje lék na příznak a dostanete do ruky letáček o nízkotučné dietě, zaséváte příslovečné semínko, z něhož vyroste nemoc. Výčitky nepomohou, je vytvořena situace celospolečenská, reklamy v televizi, nabídky v nadnárodních hypermarketech, tzv. slevové politiky, např. když si vezmete tři produkty, čtvrtý dostanete zadarmo. Nepodlehnete tomu tlaku? A pokud ano, dosáhnete opačného efektu, než jste si přáli.

Kde je potom řešení? Musíte to mít uvnitř sebe, nastavit si program v hlavě směrem ke zvýšené odolnosti vůči vnějším nátlakům, mít víru a vypěstovanou schopnost rozhodnout se sám za sebe. Protože se to týká vás samotných. Chcete-li mít dobrou úrodu, musíte kvalitně zasít.

MUDr. P. Šácha