Význam svalů pro zdraví

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Mitochondrie svalových buněk fungují jako elektrárna, ve které se pálí většina tuku a cukru ve prospěch energie potřebné k životu. Svaly nutí tělo k tomu, aby udržovalo pevné kosti, a co je zajímavé, svaly představují jeden ze základních faktorů, které udržují také tělesnou imunitu a tedy odolnost vůči všem chorobám. Biochemici zjistili, že množení buněk imunitního systému (a tedy veškerá imunitní činnost) je závislé na dostupnosti aminokyseliny glutaminu. Organizmus jej potřebuje velké množství a přitom samotné imunitní buňky si jej nedovedou vyrábět. To dělají svaly.

Tvoří obrovské množství glutaminu. Svalové cvičení má mít tři cíle. První a nejdůležitější je udržet a zvýšit svalovou hmotu. Druhý je udržet oběhový systém. Třetí je udržet pružnost a zdravé kosti. Takže hurá na aerobik! Nebo raději ne. Napřed si něco málo řekněme o srovnávací studii McMasterovy univerzity v Ontariu, kde srovnávali výsledky desetidenního cvičení s činkami a současně aerobiku s účinky aerobiku samotného u pacientů s ischemickou srdeční chorobou. Do studie byli zařazeni pacienti přibližně se stejnou výkonností. Skupina se samotným aerobikem měla 2x týdně po 75 minutách aerobiku. Skupina s činkami a aerobikem měla 2x týdně po 35 minutách cvičení s činkami a pak aerobik tak, aby celkové cvičení dosáhlo 75 minut. Obě skupiny tedy věnovaly cvikům přesně stejnou dobu.

Výsledky dopadly jednoznačně v neprospěch aerobiku. Skupina samotného aerobiku vykázala 2% zvýšení oběhové kapacity, o 1% zvýšení odolnosti proti únavě (měřené dobou šlapání stacionárního rotopedu až do únavy). Při tréninku s činkami se zvýšila oběhová kapacita o 15 % a mohutně se zvýšila odolnost proti únavě o celých 105 %.

Cvičení s činkami bylo také lepší pro zvýšení svalové hmoty. Skupina aerobiku nedocílila žádné zvýšení ani při testech roztahování spirály pažemi, tlaku nohou nebo natahování nohou. Zato se u skupiny s činkami zvýšila svalová síla při roztahování spirály o 43 %, při tlaku nohou o 21 %, při natahování nohou o 24 %.

Teď ještě o ztrátě tuku:
Další studie srovnávala množství tělesného tuku u sedavých žen, u žen provádějících aerobik a u žen cvičících přemáháním nějakého mechanického odporu. Těla sedavých žen obsahuje v průměru 21 % tuku. Těla žen provádějících aerobik obsahuje v průměru 16,2 % tuku. Těla žen provádějící cvičení proti mechanickému odporu obsahují 14,7 % tuku. To mluví samo za sebe. Aerobik nedovede udržovat množství svalové hmoty. Cvičení s činkami svalovou hmotu nejen udrží, ono ji dokonce zmnoží, a tím zajistí i bohatý přívod glutaminu tolik důležitého pro imunitní systém. Měli bychom cvičit s činkami, chceme-li si udržet dlouhý život ve zdraví, ale musíme cvičení začlenit do své normální každodenní rutiny. Nepotřebujeme nutně komplikované stroje, můžeme cvičit kdekoliv. Váha vlastního těla a zemská přitažlivost dávají dostatek mechanického odporu.