Významy nutričních přípravků

cm cviceni

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nutriční doplněky představují kombinaci velmi důležitých faktorů, které jsou v naší potravě nedostačující. Důsledkem jsou pak stavy nebo choroby, které mohou mít na člověka velmi nepříznivý dopad.

Konkrétně k jednotlivým faktorům
Jablečná vláknina, která tvoří 45 % výrobku, se skládá především z pektinu, je ale také přítomna tzv. hrubá vláknina. Dietní vláknina, nebo také jinak nazývaná rozpustná vláknina je tvořena především pektinem, jak bylo již zmíněno. Význam této rozpustné vlákniny spočívá především v příznivém vlivu na metabolizmus glukózy a cholesterolu. Je opakovaně potvrzeno, že přítomnost pektinu vede k pomalejšímu vstřebávání glukózy, prakticky to znamená, že je méně indukované uvolňování inzulínu. Velmi pozitivní efekt je tedy u nemocných s cukrovkou, takže řada dietologů či diabetologů doporučuje diabetikům denně zkonzumovat alespoň tři jablka, právě pro výše zmíněný obsah pektinu. Jinými slovy, pokud je ve střevě pektin přítomen, pak se i jiné sacharidy z potravy vstřebávají pomaleji a tím je organizmus diabetika méně zatěžován. Podle moderních poznatků v diabetologii vadí nemocnému s cukrovkou především cukry, které se rychleji vstřebávají a zatěžují tak špatně fungující inzulární aparát.

Podobně je příznivý vliv pektinu popisován i u nemocných s vysokou hladinou cholesterolu. Teorií, proč k tomuto dochází, je několik, důležitá je však skutečnost, že jedinci konzumující pravidelně pektin mají nižší hladinu cholesterolu v krvi. S tím pochopitelně pak klesá riziko urychlených sklerotických změn, které se u srdce projevují zejména jako infarkt nebo angina pectoris, u mozkových cév pak jako mozkové cévní příhody se všemi důsledky. Pravidelnou konzumací pektinu mezi jiným snižujeme riziko těchto urychlených sklerotických změn a tím možno říci zlepšujeme svůj zdravotní stav a prodlužujeme svůj život.

Třetí důležitou vlastností pektinu, jakožto hlavního představitele rozpustné vlákniny, je skutečnost, že se ze střeva nevstřebává, váže na sebe ve střevě vodu a tím působí proti zácpě. Rizika, která jsou spojena s chronickou zácpou,  jsou dostatečně známá, patří k ním také zvýšené riziko vzniku nádorů tlustého střeva.

Druhou důležitou součástí jsou probiotické bakterie.
Tyto bakterie žijí ve střevě člověka, jsou pro něj potřebné pro zpracování odpadních produktů, vytvářejí však také některé vitamíny, na př. vitamín K, při jehož nedostatku se objevuje zvýšená krvácivost. Správné zpracování odpadových produktů, konkrétně stolice je důležité především proto, aby ve střevě nevznikalo nadměrné množství látek, které mohou střevo dráždit a napomáhat tak ke vzniku nádorů tlustého střeva.

Bakterie jsou přítomny v mléčných produktech, zejména v kvalitních jogurtech, proto mohou v tomto směru být náhradou za to, že z různých důvodů nemůžeme konzumovat pravidelně větší množství těchto jogurtů.

Konečně je také známé, že přítomnost dostatečného množství vhodných střevních mikrobů vede ke zvýšení imunitního systému, u jedinců dostatečně zásobených bývá menší počet různých infektů, zejména horních cest dýchacích. Tím se člověk nejen cítí zdravější, ale skutečně se dokáže lépe vyrovnat s běžnými infekty.

Třetí důležitou složkou je řasa Chlorella, která tvoří 5% hmoty výrobku. Chlorella dodává tělu chybějící látky a vitaminy, posiluje imunitní systém, upravuje střevní vylučování a díky CGF (Chlorella růstový faktor) urychluje obnovuje a růst buněk. Obsahuje velké množství betakarotenu, vitaminu B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B6 (pyridoxin), B12 (kobalamin), vitaminu C, biotinu, kyseliny listové, vitaminu E a řadu minerálů (fosfor, draslík, hořčík, vápník, železo atd) a stopových prvků.

Další složkou je skořice, ta má uklidňující účinky, uvolňuje napětí a stimuluje krevní oběh. Dále podporuje trávení, působí proti průjmu a ranní nevolnosti v těhotenství.V poslední době se objevily velmi positivní výsledky ve spojení skořice a cukrovka. Při pravidelném užívání jednoho gramu skořice denně po dobu čtyřiceti dnů,  poklesla hladinu cukru i cholesterolu o 20%.

Skořice se chová podobně jako inzulín a může tedy zvýšit aktivitu inzulínu v těle (aut.Don Graves z Kalifornské univerzity).

Poslední složkou je vitamín C, který tvoří rovněž 5% váhy výrobku. O významu a potřebě vitamínu C snad není nutno hovořit. Je součástí důležitého antioxidačního systému. Snad je vhodné jen připomenout, že u kuřáků je potřeba vitamínu C přibližně trojnásobná, to znamená, že při denní doporučené dávce 60 mg, to bude u kuřáka již nejméně 180 mg/den. Toto množství bez dodávky formou nutričního doplňku se již podstatně hůře zajišťuje.

 při pravidelném používání mají několik důležitých funkcí:

  1. tím, že naplní žaludek a snižuje pocit hladu, je důležitým pomocníkem při redukci hmotnosti
  2. má značný význam u nemocných s cukrovkou
  3. napomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi se všemi příznivými důsledky
  4. napomáhá udržovat pravidelnou stolici a tím se mezi jiným snižuje riziko vzniku nádorů tlustého střeva
  5. napomáhá ke zvýšení činnosti imunitního systému, tím se snižuje nemocnost a zlepšuje pocit zdraví
  6. pomáhá doplnit vitamín C, což je důležité nejen u kuřáků, ale také u všech lidí se sníženou odolností vůči různým chorobám
  7. napomáhá doplnit deficit vitamínů a řady stopových prvků, tím snižuje výskyt řady chorob, které s tímto deficitem souvisí

Redukce hmotnosti
Je nepochybné, že pro mnohé je udržování váhy velice náročnou řeholí. Takoví lidé i jen při mírné nekázni přívodu kalorií přiberou neúměrně mnoho a bohužel také rychle. Je proto třeba si obstarat podklady pro výpočty kalorií (dnes kilojoulů) v základních potravinách a jejich příjem usměrňovat velikostí kalorických výdajů, které jsou závislé na naší činnosti, práci, ale i na věku. Jistý slovutný internista učil, že je třeba si naladit tzv. hladinu sytosti a tu přejídáním nezvyšovat. Pro udržení váhy a linie doporučuji svým pacientkám – zejména boubelkám – vlákninové tablety.  Jejich pomocí se dá dobře systematicky hubnout a díky vláknině uživatelky netrpí ani zácpou. Tabletky je třeba užívat před každým jídlem, a to v množství 10 kusů. Večerní pokrm doporučuji konzumovat nejpozději v 17.30hodin. Při večerním pocitu hladu je nutné vzít 10 až 15 tablet. Tento způsob skutečně během tří měsíců pomůže zhubnout o 10 až 12 kg.