Vystěhovat televizi z bytu

cm televizebig

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Napsal jsem již několik článků, které varují před negativním vlivem dlouhodobého sledování televize. I dnes v tom chci pokračovat v souvislosti s výsledky různých studií, které se snažily potvrdit vliv sledování TV na vývoj dětí.

Statisticky

…Průměrný Čech sleduje televizi tři a půl hodiny denně…

Průměrné dítě (ve věku 8-14 let) ve Spojených státech stráví více než čtyři hodiny denně sledováním televizních pořadů, videonahrávek / DVD a zaznamenanými televizními programy. 63 % amerických rodin s dětmi ve věku 8-18 let má obvykle puštěnou televizi při jídle.

…Co je ovlivněno…

Výzkumy tedy potvrdily, že dlouhodobé sledování televize patří mezi hlavní faktory, které ovlivňují ve statistikách nárůst obezity dětí. Sledování televizních programů má tendenci:

  • zvyšovat dětskou agresivitu
  • snižovat jejich schopnost udržení pozornosti a koncentrace.
  • Děti, které sledují více TV, mají větší potíže se čtením a školou.
  • Výzkum ukazuje, že za každou hodinu sledování televize narůstá riziko vyvinutí poruchy pozornosti o deset procent.

Uklidnění

Probíhají diskuse o tom, zda si lze představit život bez obrazovky. Někteří lidé to dokázali, záměrně si televizi nepořídili (nebo se o to pokusili) a jistou dobu skutečně dali obrazovku pryč z bytu. Z jejich dotazníku vyplývá, že jsou klidnější, spokojenější, budují lepší vztahy s blízkým i vzdálenějším okolím. Objevují svět kolem sebe v jednoduchosti, svět, kterého si předtím nevšímali. Uvádějí, že žijí život, místo toho, aby jej konzumovali.

Projekt

V Americe existuje organizace TV-Turnoff Week (v překladu Týden bez televize) a je podporována více než 70 národními organizacemi včetně Americké lékařské asociace, Americké akademie pediatrie, Národní vzdělávací asociace a Prezidentské rady pro tělesnou zdatnost a sport.

Cíl akce je jasný – vypnout televutu. Do centra této organizace přicházejí stovky pochvalných příspěvků o tom, jak se mění jejich život, a 90 procent z těchto korespondentů se rozhodlo pro trvalé snížení sledování televize. Jeden pisatel píše: Myslel jsem si, že je to nesmysl, neměl jsem rád výzvy TV-Turnoff Week až do té doby, kdy jsem to zkusil a zjistil, že se mi zlepšily známky ve škole a byl jsem v dobré náladě po celý týden.

Česká odnož uvedeného projektu Týden bez televize se snažila oslovit lidi, kteří se rozhodnou televizi dobrovolně nesledovat.

Televizi pryč

Mysl přebírá program

Pokud se podívám na uvedené téma z pohledu tzv. programování mysli, pak se mi jeví krok odstranění televize dokonce jako důležitý v léčení některých onemocnění. Je na výsost jasné, že programy mohou být vtíravé; dostávají se do podvědomí mozku. Nemám na mysli jen často opakovanou reklamu. V televizních pořadech jsou předkládány „návody“ k řešení různých situací, které nejsou v realitě praktického života. A tyto „návody“ falešně vedou zvláště nezkušené mladé lidi k utváření chybného životního stylu. A ten pak vede k rozvoji nemoci.

Dozvědí se o naději

Často se dostávám k rozborům zdravotní situace lidí, kteří mají těžké (tzv. neřešitelné) nemoci a vůbec nevědí, jak se z nich dostat. Přicházíme na to, že mají v hlavě uložen chybný program, podle něhož pak pracuje jejich imunita, hormony, zažívací systém apod. Pokud se chce dotyčný nemocný člověk pohnout z neřešitelnosti své situace, musí změnit svůj život, a to znamená, že musí také změnit své myšlení, vytěsnit dosavadní chybný program z mysli a nahradit ho prospěšným. A v této souvislosti se mi jeví vystěhování televize z bytu jako důležitý krok. Má začít žít život, a ne ho jen konzumovat.

…Co kdybychom vypnuli televizi a místo pasivního sedění vyrazili aktivně žít?

Celková nabídka knih.