Vylučování

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vylučování je nutností pro existenci našeho těla, na vylučování závisí naše zdraví. Dobré vylučování je známkou dobrého fungování těla.

Signály nedostatečné aktivity

Přijímáme potravu, pijeme vodu, vdechujeme vzduch. Co do těla přijde, musí z něj také z větší části vyjít. Pokud potrava z těla vychází ve stejné podobě, v jaké do něj přišla, signalizuje to nějaký problém. Pokud ve stolici najdeme nestrávené zbytky, je to signálem špatného trávení, funkce enzymů (s výjimkou kukuřice) apod.

Normálně je potrava štěpena na nejjednodušší složky, aby mohla být využita buňkami. Ty z nich čerpají živiny a přitom se uvolňují i odpadní látky včetně plynů, kyselin a nestrávených bílkovin, které je potřeba vyloučit.

Ale navíc s potravou, nápoji nebo kontaktem přes pokožku přicházejí i látky, které do těla vůbec nepatří a nepotřebujeme je: nečistoty, přídavné potravní konzervanty, emulgátory, s vodou vypijeme i bakterie, plísně, parazity, těžké kovy, ze vzduchu vdechujeme kouř, škodlivé plyny, pyly, prach a spóry roztočů.

Podpořte vylučovací systém

Vylučovací systém slouží k tomu, aby odstranil to, co je v těle nepotřebné a škodlivé. Do tohoto procesu se zapojují střevo, ledviny, játra, lymfatický systém, kůže se svými kožními póry, plíce, imunitní systém.

K podpoře jeho funkce je nutná přirozená pohybová aktivita (nejlépe svižná chůze, vhodná pro všechny věkové apod. skupiny), dostatečný pitný režim, reagující na potřebu těla při zvýšené či snížené teplotě nebo zátěži, přísun čerstvého vzduchu i (nejlépe pravidelný) půst ve dni v týdnu, který si sami zvolíte.

Toxiny patří vyloučit

Pokud odpad neodstraníte, dojde k hromadění uvedených toxických látek v prostoru kolem buněk a – co je horší, také v buňkách.

Samotný název homotoxin totiž znamená lidský jed a prozrazuje jeho vážnost a nebezpečnost. Pokud neprobíhá správně jeho vylučování, dojde k obecnému ucpání, což má za následek buněčné oslabení a smrt.

Podmínky dobrého vylučování odpadů a jedů

Dobré vylučování naopak znamená, že se střevní peristaltika uvede pravidelně v ranních hodinách do pohybu, že probíhá průběžné a dostatečné močení, že není chemicky bráněno procesu pocení, ani není zapomínáno na dostatečně hluboké dýchání, a to i čerstvého vzduchu při zvýšené srdeční aktivitě na venku, ať už jde o fyzickou práci nebo sport.

Následky nesplněných podmínek

Zanedbání těchto aktivit se vymstí, protože se nutně objeví porucha funkce příslušného orgánu s následnou nemocí.

Nikdo z nás nesplňuje všechny tyto podmínky na sto procent a máme jisté rezervy. Správným trávením, vstřebáváním a zužitkováním všeho přijatého a včasným vyloučením odpadu můžeme znovu nabýt síly a upevnit své zdraví.

Úhelný kamínek

Zdá se vám banální, o čem tu čtete? Nikoliv, zdaleka to není banální. Jsou totiž životní fakta, která téměř vždy vyplavou na povrch, když je proveden rozbor pacientovy životosprávy, pozorován žebříček hodnot jeho dosavadního životního stylu a podmínek a je pátráno po příčinách dané choroby.

Dostáváme do poradny desítky dotazů, ze kterých je jasné, že tazatelé usilují o tzv. detoxikaci. Někteří přímo popisují pocit těžkosti a otrávenosti, jsou bez energie, unavení, kůže je bledá a vypadá nezdravě, objevují se rychle vrásky, vypadávají vlasy apod. A hned vyžadují nějaký prostředek, který detoxikaci provede. Jenže to má „háčky“:

Zamýšlená detoxikace neproběhne správně:

  • pokud se v těle neotevřou patřičné ventily a vylučovacímu systému se neumožní, aby dobře fungoval. Detoxikace bude marná,
  • pokud nezvýšíme pitný režim, nebo když
  • nepřinutíme střevo k peristaltice výhodnou stravou a také pohybem, dále
  • pokud se jaterním buňkám neodlehčí v přijímání alkoholu, syntetických léků, u žen hormonální antikoncepce,
  • pokud budou plíce nadále zamořovány kouřením nebo vdechováním smogu,
  • jestliže jedinec nezmění sedavý způsob života,
  • jestliže bude imunitní systém nucen neustále pracovat ve vypjatém režimu,
  • jestliže dotyčný tazatel nezvolní každý večer své tempo, „nezastaví mozek“, nevyspí se a nebude respektovat biblické přikázání, že sedmý den v týdnu slouží k odpočinku.

Pokud použijete detoxikační prostředek bez výše uvedených změn a odborné pomoci, můžete si dokonce ublížit. Co se stane, když dáte do pohybu homotoxiny, ale „ventily zůstanou uzavřeny“?

Praxe ukazuje, že když budou naopak ventily otevřeny, nebude mnohdy nutná žádná speciální detoxikace.