Vpáčený hrudník

Bez názvu 1 e1589911347588

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vypadá jako trychtýř uprostřed hrudníku. (Pectus excavatum.)

Etiologie je podmíněna geneticky, manifestace deformity se stává výraznou během růstového období. Je charakterizována nálevkovitým vklesnutím dolní části hrudní kosti různého stupně. Viditelná deformita může být souměrná, ale pokud se rotuje  hrudní kost, tvar trychtýře je nesouměrný kolem podélné osy. Podle stupně deformity má vada význam buď jen kosmetický, nebo svým charakterem omezuje dýchací pohyby, snižuje tak vitální kapacitu plic a druhotně omezuje srdeční funkci. Deformita se zhoršuje výskytem nosní mandle nebo i výskytem jiných překážek v horních cestách dýchacích. U dospívajících se přidá psychická nástavba, pocity méněcennosti.  Zvláště se tyto potíže mohou projevovat  u  dívek a žen, kdy nadměrná prsa mohou ovlivňovat  těžiště a zatížení páteře.

Základní znaky:

– vpadlá hrudní kost

– nápadně vystupující žeberní oblouky

– typicky vadné držení těla – předsunuté držení hlavy a ramen, zkrácené prsní a      podkolenní svaly, odstávající lopatky, ochablá břišní stěna 

– skolióza v oblasti hrudní páteře, oploštělá bederní lordóza, v souvislosti jsou také potíže s krční páteří.

–  omezené dýchání

– málo pružná chůze.

Lehké deformity I. stupně, kosmeticky a funkčně nezávadné a bez subjektivních potíží, ponecháváme na konzervativní léčbě formou intenzivního rehabilitačního cvičení.

U malých dětí provádíme nácvik dýchání nosem a vydechování ústy, stimulujeme výdech proti odporu s využitím nafukovacích balónků, větrníků a  flétniček. Populární je bublinkování =  foukání hadičkou do nádoby s vodou. Velmi vhodné je cvičení ve vodě a otužování.

U starších dětí  provádíme speciální dechovou gymnastiku statickou a dynamickou, dbáme na prohloubené brániční dýchání a dýchání do místa vpadlého sterna.  Cvičíme cvičení zvané křidýlka. Dále se zaměřujeme na korekční cvičení proti vadnému držení těla, uvolňujeme zkrácené svaly prsní a podkolenní a posilujeme oslabené trupové svalstvo.

Těžké vady jsou indikovány k chirurgické léčbě. Uvedenou psychickou nástavbu je vhodně  včas  řešit s psychologem.   Pravidelný rehabilitační  dozor zkušeného fyzioterapeuta  je žádoucí v každém věku.