Vliv astaxanthinu na kardiovaskulární systém

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vliv astaxanthinu a jiných karotenoidů na kardiovaskulární systém je předmětem výzkumu celé řady světových studií. Kardiovaskulární onemocnění spojená s aterosklerózou (tj. kornatění cév, které vzniká v důsledku ukládání tukových látek, v první řadě cholesterolu, na stěnách cév) představují v současné době jednu z nejčastějších příčin nemocnosti a úmrtnosti ve vyspělých zemích.

Studie Přísun karotenoidů ve stravě a jejich antioxidační a protizánětlivé účinky v péči o kardiovaskulární systém z roku 2013 shrnuje do té doby uskutečněné výzkumy vlivu užívání karotenoidů (mezi nimi také astaxanthinu) na kardiovaskulární onemocnění a snížení jejich rizikových faktorů.1 Výsledky této a další studie o vlivu astaxanthinu na hladinu LDL (tzv. „zlého“) cholesterolu vám přinášíme v tomto článku.

Spojitost mezi oxidačním stresem a záněty a rozvojem kardiovaskulárních onemocnění, včetně aterosklerózy, je známá. Při dlouhodobě zvýšené hladině cholesterolu vznikají na stěnách cév tzv. aterosklerotické pláty, které cévy zužují. Následkem aterosklerózy pak může být srdeční infarkt, mrtvice nebo například ischémie (tedy nedokrevnost) dolních končetin. Antioxidanty, mezi něž patří právě také karotenoidy, pomáhají našemu organismu bojovat s volnými radikály, které způsobují oxidační stres, záněty a různá onemocnění.

Bonaloka - Algastin - astaxanthin

Právě karotenoidům je připisována schopnost ochrany kardiovaskulárního systému. Studie poukazují na spojitost přítomnosti karotenoidů v krvi právě s nižším výskytem kardiovaskulárních onemocnění a cévních příhod souvisejících s aterosklerózou, jako jsou akutní koronární syndrom a mrtvice.

Astaxanthin má největší antioxidační sílu v boji s volnými kyslíkovými radikály v porovnání s jinými karotenoidy, jako jsou například lutein, lykopen, alfa-karoten či beta-karoten. Ukázalo se, že astaxanthin má pozitivní účinky na kardiovaskulární systém jak snížením zánětlivosti spojené s aterosklerózou, tak příznivou změnou hladiny LDL a HDL cholesterolu.

Právě vlivem astaxanthinu na hladinu cholesterolu se zabývá studie Pozitivní vliv astaxanthinu na lipidové profily a oxidační stres u lidí s nadváhou z roku 2011. Celkem 27 dospělých lidí s indexem BMI nad 25 bylo náhodně rozděleno do dvou skupin, kdy jedna skupina užívala po dobu 12 týdnů astaxanthin a druhá placebo. Ve výstupních testech byly ukazatele LDL cholesterolu a apolipoproteinu B u skupiny užívající astaxanthin výrazně nižší než na začátku. V placebo skupině naopak nedošlo k žádné změně v lipidových profilech. Na počátku výzkumu přitom nebyly mezi členy jednotlivých skupin znatelné rozdíly.

Na základě výše uvedených poznatků lze pravidelné užívání astaxanthinu doporučit.