Víte, jak správně vybrat kloubní výživu?

cm bezkyne

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

To, že je klouby třeba vyživovat, už dnes ví skoro každý. Kloubních výživ je celá řada a výběr té správné je obtížný. Jak se mezi kloubními výživami orientovat?

Zakladatel evropské medicíny Hippokrates, jehož přísahu skládají lékaři dodnes, považuje naši stravu za náš lék a říká nám: „Tvoje strava budiž Tvým lékem“. Před 23 lety přinesl ORLING s.r.o. lidem doplněk stravy  postavený na výsledcích vědeckého výzkumu prof. MUDr. Milana Adama, DrSc., našeho předního vědce v oboru biochemie kolagenu a pojivových tkání a revmatologie. Profesor Adam byl mimo jiné oceněn prestižní cenou UNESCO za celoživotní přínos lékařské vědě.

Obsahuje kolagen v jediné, pro kloubní výživu využitelné formě, a to ve formě kolagenních peptidů. Dnes už se nediskutuje o tom, zdali kolagen ano či ne, ale zdali kolagen hydrolyzovaný či nativní. Rozdíl mezi nativním kolagenem a kolagenními peptidy je velký a to jak v makromolekulární struktuře, tak především ve využitelnosti organismem a biologické aktivitě.

Nativní kolagen je kolagen ve své přírodní podobě. Podle aktuálních výsledků vědy se v přírodě nachází až 29 typů nativního kolagenu, z čehož v lidském těle najdeme asi 11 typů. Typy kolagenu se od sebe liší jednak primární strukturou, tj. sledem aminokyselin v bílkovinném řetězci, na jehož N- a C- koncích jsou připojeny různé globulární struktury. V různých tkáních je zastoupení různých typů kolagenu odlišné a to podle fyziologické determinace, resp. funkce. Nativní kolagen kteréhokoliv z typů podléhá v trávicím traktu štěpení trávicími enzymy, jehož výsledkem jsou nahodile různé dlouhé řetězce aminokyselin, různé molekulové hmotnosti.

Kolagenní peptidy jsou získávány specifickou enzymatickou hydrolýzou přírodního kolagenu pomocí enzymu kolagenózy. Výsledný kolagenní hydrolyzát, resp. kolagenní peptidy, má stejné aminokyselinové složení jako původní nativní kolagen a obsahuje obzvláště vysoké koncentrace pro kolagen specifických aminokyselin prolinu, glycinu a 4-hydroxyprolinu. Patentovaný proces enzymatické hydrolýzy umožňuje vznik nízkomolekulárních peptidů, které jsou okamžitě rozpustné i ve studené vodě a mají vynikající vstřebatelnost. Průměrná molekulová hmotnost kolagenních peptidů, které obsahuje kloubní výživa , je 2000 – 4000 g/mol. Jejich molekulová hmotnost je definovaná a pokaždé stejná, tím je zaručena jejich dobrá vstřebatelnost.

Biologická aktivita nativního kolagenu a kolagenních peptidů je rozdílná.

Oesser a kol. (Obr 1) zjistili, že kolagenní peptidy stimulují buňky, např. chondrocyty a ty pak zvyšují syntézu chrupavkového kolagenu typu II o 100 %, tj. zdvojnásobují ji již po 11 dnech podávání. Vedle zvýšené syntézy kolagenu způsobené kolagenními peptidy je možno prokázat i zvýšenou syntézu proteoglykanů v buňkách. Tyto výsledky mohou být zajímavé pro vysvětlení účinku kolagenních peptidů pro výživu pojivových tkání kloubů a pohybového aparátu.

(Obr 1) Hnědá barva na obrázku detekuje biosyntézu kolagenu typu II, který tvoří kloubní chrupavky a dodává jim jejich pevnost. Horní polovina ukazuje syntetickou činnost chrupavkových buněk bez stimulace kolagenními peptidy. Dolní polovina ukazuje zvýšenou syntetickou činnost chrupavkových buněk o 100 % po jejich stimulaci kolagenními peptidy (1).

Biosyntéza kolagenu typu II

Naproti tomu nativní kolagen takový vliv na biosyntézu kolagenu nevykazuje. Dosud žádnou publikovanou studií nebylo prokázáno, že by nativní, tedy neštěpený kolagen jakéhokoliv typu vyživoval chrupavky, vazy, šlachy, kloubní pouzdro, kosti a další pojivové tkáně. Nemůže tak být považován za složku napomáhající výživě kloubů.

V roce 1993 byla publikována původní práce D. Trenthama a spol. „Efekt perorálního podávání kolagenu typu II při revmatoidní artritidě“(2). Během této studie se studoval efekt kolagenu typu II a jeho potenciální efekt na klouby zasažené revmatoidní artritidou skrze ovlivnění imunitního systému. Opakovaně se ale nepodařilo tento efekt u autoimunitní revmatoidní artritidy prokázat (3).

Co by kloubní výživa měla obsahovat?

Obecně je kloubní výživa určená lidem se zatěžovanými klouby. Z výzkumu prof. MUDr. Milana Adama, DrSc. (4,5,6,7) a řady dalších vědců vyplývají pro kloubní výživu tyto čtyři zásady, které by měly být dodrženy, aby výživa kloubů byla smysluplná:

  1. Měla by obsahovat kolagen a to ve formě kolagenních peptidů, které jsou vstřebatelné a dostávají se do chrupavkových či kostních buněk, kde ovlivňují jejich biologickou aktivitu a stimulují syntézu kolagenu typu I, II či III a to podle fyziologických potřeb organismu. Obsah kolagenní bílkoviny v kloubní výživě je důležitým kritériem, neboť právě ona je výživou kostí i kloubů a přispívá k udržování jejich normálních funkcí. Co víc si všichni můžeme přát, než aby nám klouby fungovaly normálně?!
  1. Obsah kolagenu, resp. kolagenních peptidů, 3000 až 10000 mg v denní dávce.
  1. Kloubní výživa by měla být komplexní, aby zasáhla celou kaskádu metabolismu kolagenu a pojivových tkání kloubů. Proto je dobré, pokud kloubní výživa obsahuje další látky s nutričním a fyziologickým účinkem – vitamíny, minerály, bylinné extrakty, látky tělu vlastní, jako jsou glukosaminsulfát a chondroitinsulfát a antioxidanty, které doplňují metabolickou kaskádu kolagenu a kloubních tkání.
 1. Obsahy těchto látek by měly být významné, blížící se 100 % doporučené denní dávky.

Dobré je obsahy fyziologicky účinných látek v jednotlivých přípravcích porovnat, neboť na jejich obsahu opravdu záleží. Pokud naše klouby potřebují kloubní výživu, pak nechceme redukční dietu, ale skutečnou komplexní výživu kloubů.

I tlačenka je prý dobrou výživou kloubů

Tlačenka je prý zdravá pro klouby a lze ji považovat za chutnou kloubní výživu. Tyto mýty o potravinách se šíří e-mailovou poštou jako lavina a obsahují částečně pravdivé informace, které jsou naroubované na informaci nepravdivou. Jak to vlastně je s kolagenem a kloubní výživou, která se stala užitečným doplňkem stravy v péči o namáhané klouby?

Dominantní bílkovina kolagen a 4-hydroxyprolin

Kolagen je dominantní bílkovinou těl savců, tvoří 30 % všech tělních bílkovin. Najdeme jej v kostech, chrupavkách, šlachách, vazech, povázkách, cévách, kůži, sklivci, bělimě. Původně se myslelo, že se jedná o jednu bílkovinu, nyní však je známo alespoň 29 typů kolagenu. A každý z typů kolagenu musí obsahovat 4-hydroxyprolin, který se používá jako ukazatel obsahu kolagenu v potravinách. Podle jeho obsahu je možné určit, kolik kolagenu ta či ona potravina obsahuje. Analýzy provedené akreditovanou laboratoří Státního veterinárního ústavu Jihlava, Zkušební laboratoř č. 1129, zkušební protokol č. 167777/14 (9) jasně vypovídají o tom, jak vydatná je výživa kloubů třeba tlačenkou, kterou doporučuje místo kolagenní kloubní výživy i řada lékařů.

Produkt

4-hydroxy-prolin

g/100 g

4-hydroxy-prolin

mg/denní dávka

Čistá kolagenní bílkovina

v sušině

mg/denní dávka

Přepočteno na stejnou dávku kolagenu v denní dávce, jaká je v Geladrink nápoj
TLAČENKA 0,40

0,40

ve 100 g

3,40 260 kg/den
Haribo Goldbären

š.L361288140137342009

MHD:01/2016

0,58

0,58

ve 100 g

4,93

1793 kusů ve 100 g

balení želatinových medvídků denně

Geladrink kapsle

Exp.06.08.2016LA

8,78 430,00 3655,00
Geladrink FORTE kapsle

Exp.26.11.2016LA

5,54 440,00 3740,00
Geladrink Forte nápoj

Pomeranč, exp.14.11.2016

6,10 850,00 7225,00
Geladrink nápoj

Broskev, exp.13.11.2016LA

10,40 1040,00 8840,00

Porovnávejte výrobky

Zaměřte se především na obsah fyziologicky účinných látek v jednotlivých kloubních výživách, neboť na jejich obsahu opravdu záleží. Nejdůležitější je obsah kolagenu. Kloubní výživy s obsahem kolagenních peptidů obsahují kolagenu až 2500x více než tlačenka a skoro 2000x více než želatinoví medvídci. Abyste dostali stejnou dávku kolagenu jako z jedné denní dávky doplňku stravy nápoj, museli byste denně sníst 260 kg tlačenky nebo 1793 kusů 100 g balení želatinových medvídků. Je nebo není to možné? Pokud naše klouby potřebují kloubní výživu, pak nechceme redukční dietu, ale skutečnou komplexní výživu kloubů. Proto požadujte pro sebe kloubní výživu s alespoň 3000 mg kolagenu v denní dávce.

Komplexní výživa kloubů?

V péči o namáhané klouby, klouby sportovců, seniorů a lidí se zatěžovanými klouby, nadváhou, prací, tancem, ale i sedavým zaměstnáním se osvědčila komplexní kloubní výživa , který v sobě jako jediný spojuje blahodárné účinky nejobsažnější unikátní kombinace, tj. kolagenní peptidy  3300 až 8000 mg, glukosaminsulfát 1500 mg, chondroitinsulfát 800 mg, MSM 600 mg, Boswellia Serrata 100 mg. Navíc pak obsahuje silné antioxidanty, vitamín E, selen, mangan a měď v organické formě, které přispívají k udržení normálního stavu pojivových tkání a 125 % denní dávky vitamínu C, který přispívá k normální formaci kolagenu pro normální funkci kostí a chrupavek.

Literatura – prameny:

 1. Oesser et al, 2003, Cell and Tisse Res. No3,Voll:311, Vliv kolagenních peptidů na metabolismus extracelulární hmoty chrupavky (Oesser a kol., Compendium patologie a léčby chorob pojiva, Společnost pro výzkum a využití pojivových tkání, Praha, 2004
 2. Trentham D.E. et al.: „Effects of Oral Administration of Type II Collagen on Rheumatoid Arthritis“, Science 261 (1993) 1727
 3. Cazzola M., Antivalle M., Sarzi-Puttini P., Dell’Acqua D., Panni B., Caruso I.,: Oral type II collagen in the treatment of rheumatoid arthritis. A six-month double blind placebo-controlled study, 2000 Sep-Oct;18(5): 571-7
 4. Adam M.,(1991) Therapie der Osteoarthrose. Welche Wirkung haben Gelatinepreparate?,  Therapiewoche 41, 2456-2461
 5. Adam M. Gelatine, möglicher medizinischer Einsatz Apotheker Journal, 9 (1995):         18-22
 6. Moskowitz R.W.: Role of Collagen Hydrolysate in Bone and Joint Disease, Seminars in  Arthtitis and Rheumatism, Vol 30, No 2 (October), 2000: pp 87 -99
 7. Heinrich Kasper – Grada 2015: Výživa v medicíně a dietetika, Onemocnění kostí a kloubů, Artrózy – Terapie výživou, Hydrolyzát kolagenu, str.384-385
 8. Pavelka K., Bečvář R., Böhmová J., Dvořák Z., Šírová K., Urbanová Z., Vlasáková V.: Dvojitě slepá, randomizovaná, placebem kontrolovaná, multicentrická studie ověřující účinky přípravků Geladrink Forte u pacientů s osteoartrózou kolene. Ortopedie, 2008; 2:25-30
 9. Zkušební protokol č. 167777/14 , Státního veterinárního ústavu Jihlava, Zkušební laboratoř č. 1129