Vitamin K2 v prevenci osteoporózy

osteoporoza e1635830328283

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Osteoporóza je onemocnění, kdy dochází vlivem úbytku kostní hmoty ke zvýšení křehkosti kostí. Na to, kdy k ní dojde, se dá určit z některých faktorů, ke kterým patří genetická predispozice, složení jídelníčku nebo fyzické aktivitě.

K tomu, aby došlo k vytvoření nové kostní tkáně, je v první řadě nutný přísun vápníku. Ovšem, aby se vápník dostal do krve přes střevní sliznici, je nutná přítomnost vitamínu D3. Ovšem existuje ještě jeden vitamín, který hraje roli a tím je vitamín K2. Zde je důležité se ujistit, že se jedná o správný vitamín. Existují totiž dvě formy vitamínu K: K1 a K2. Vitamin K1 (fylochinon) je syntetizován rostlinami. Vitamin K2 (menachinon) je produkován v našem těle střevními bakteriemi. Zatímco K1 je využíván především pro srážení krve a jeho hlavním orgánem působení jsou játra, K2 hraje důležitou úlohu v nekoagulačních dějích, a to v metabolismu a mineralizaci kostí, v buněčném růstu a v metabolismu buněk cévní stěny. Hlavním orgánem působení vitamínu K1 naproti tomu jsou játra.

Nyní zase zpět k samotnému vitamínu K2. Je tvořen střevními bakteriemi, které mimo něho ještě vytvářejí vitamíny B12 a B7. Významným zdrojem vitamínu K2 jsou japonské vařené boby Natto fermentované bakteriemi Bacillus subtilis (známe je z některých doplňků stravy obsahujících probiotika). Výsledný produkt obsahuje enzym nattokinázu, který snižuje srážení krve. Proto ho nesmí konzumovat lidé trpící poruchou srážlivosti krve (nejčastěji u ní lékaři předepisují lék Warfarin).

Vitamín K2 hraje významnou roli v prevenci osteoporózy, protože podporuje ukládání vápníku do kostní tkáně.  Také napomáhá k odstranění vápníku z nežádoucích míst, jako jsou arterie a cévy. Tím přispívá k prevenci vápenatění, odborně kalcifikace cév. Má funkci také v buněčném růstu a metabolismu bílkovin cévní stěny. Pro jeho kombinaci s vitamínem D3 je důležitý fakt, že se jedná o synergické působení. To znamená, že jeden vitamín podporuje působení toho druhého.

Vitamín K2 také hraje pozitivní roli v souvislosti s užíváním vitamínu D3 a vápníku, což je, jak jsem zmínil základní prevence vzniku osteoporózy. Problém je ovšem v tom, že tato kombinace sice zvyšuje hustotu kostí, zároveň však může vést k zesílenému ukládání vápníku do krevních cév, čímž může vzrůst například riziko infarktu a dalších kardiovaskulárních chorob. Zmírnit toto riziko může pomoci právě vitamin K2. Reakce probíhá tak, že vitamín K2 (přesněji řečeno enzym, jehož je vitamín K2 součástí) pomáhá směrovat vápník do kostí a zubů a pomáhá k tomu, aby se vápník usazoval v cévách a měkkých tkáních. Tak vitamín K2, dá se říct zjednodušeně garantuje, že se vápník (ve spolupráci s vitamínem D3) usazuje tam, kde je to žádoucí.

Z jedné z uveřejněných studií (tzv. Framinghamská studie) vyplynulo, že pacienti užívající vitamín K2 měli podstatně menší riziko vzniku obávané zlomeniny krčku stehenní kosti. Japonští vědci rovněž zjistili, že vitamín K2 v kombinaci s vitamínem D3 úplně zastavuje úbytek kostní hmoty a v některých případech se dokonce dokáže postarat o nárůst kostní hmoty u lidí s osteoporózou.

V současných studiích se také potvrdilo, že vitamín K2 pomáhá ve vyplavování usazeniny vápníku z cév a tím přispívá k prevenci kalcifikace cév a také vzniku kardiovaskulárních onemocnění včetně vzniku ischemické choroby srdeční. Také přispívá ke snižování zvýšeného krevního tlaku.