Vitamin K2 (menachinon) – méně známější bratr vitamínu K1 (fylochinon)

cm vitaminy d e k

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vitamin K1 je velmi dobře znám, zejména pacientům s poruchou srážlivosti krve. Méně známý je jeho “bratříček”, vitamin K2.

Vitamíny K1 a K2 – jak se liší?

Existují dvě přirozeně se vyskytující formy vitamínu K. Vitamin K1 (fylochinon) je syntetizován rostlinami. Vitamin K2 (menachinon) je produkován v našem těle střevními bakteriemi. Jedná se přesně o symbiotické bakterie v tlustém střevě, které produkují kromě vitamínu K2 ještě vitamíny B12 (cyanocobalamin) a B7 (biotin, též známý jako vitamín H).

Zatímco K1 je využíván především pro srážení krve a jeho hlavním orgánem působení jsou játra, K2 hraje důležitou úlohu v nekoagulačních dějích, a to v metabolismu a mineralizaci kostí, v buněčném růstu a v metabolismu buněk cévní stěny. Hlavním orgánem působení vitamínu K1 naproti tomu jsou játra.

Přírodní zdroje vitamínu K2

Kromě toho, že je vitamin K2 tvořen bakteriemi, můžeme ho najít i v některých potravinách. Nattó jsou uvařené sojové boby fermentované bakteriemi Bacillus subtilis. Ty rozkládají složité sójové bílkoviny, díky tomu je natto mnohem snadněji stravitelné než samotné sójové boby. Výsledný produkt obsahuje enzym nattokinázu, který snižuje srážení krve. Proto ho nesmí konzumovat lidé trpící poruchou srážlivosti krve (nejčastěji u ní lékaři předepisují lék Warfarin). Nattó je jedním z nejspecifičtějších pokrmů japonské kuchyně. Jeho charakteristická vůně a konzistence mohou být odpuzující pro lidi, kteří ho neznají.

Vitamin K2 v podstatně menší míře obsahují také další fermentované potraviny, jako je kysané zelí nebo některé typy sýrů, jako jsou brie a gouda, ale množství není jisté.

Funkce vitaminu K2 v našem těle

Nejdůležitější funkcí vitamínu K2 je zajištění pohybu vápníku v organismu. Prakticky tento vitamín podporuje ukládání vápníku v kostech a zubech a napomáhá odstraňovat vápník z míst, kde jej nechceme, jako jsou arterie. Vitamín K2 dále aktivuje bílkoviny kontrolující růst buněk, a tím může ochraňovat před vznikem nádorů. V prevenci má význam jako prevence osteoporózy. Obecně platí, že vitamín K2 je nezbytný v procesu mineralizace kostí, buněčného růstu a metabolismu proteinů cévní stěny.

Různé druhy vitamínu K2

Obecně lze o vitaminu K2, že vitamín K2 MK-7, menachinon, je produkován bakteriemi. Vitamín K2 se dále dělí podle počtu opakujících se izoprenových jednotek v bočním řetězci molekuly. Pro podtypy vitamínu K2 používáme zkratku MK a přidáváme specifikaci číslem n (MK-n), kde n označuje počet izoprenových jednotek. Běžné jsou podtypy MK-4, MK-7, MK-8, MK-9, MK-10.m Takto podrobně to uvádím proto, že u některých doplňků stravy se můžete setkat s tím, že obsahuje určitý podtyp vitamínu K2.

Vitamín K2 a hromadění vápníku v cévách

Množství vápníku v cévách je totiž jedním z faktorů, který umožní lékaři stanovit riziko infarktu u pacienta. Aby to mohlo být potvrzené (nebo vyvrácené), musí odborníci přesně určit množství vápníku v cévě, tzv. koronární vápníkové skóre. To se určuje pomocí počítačové tomografie (CT). Pomocí tohoto vyšetření se zjistí, kolik vápníku se v tepně nahromadí. Potom se výsledek zhodnotí společně s dalšími rizikovými faktory a lékař dokáže určit riziko vzniku srdečního onemocnění.

Kalcifikace neboli česky zvápenatění je proces, při kterém se ukládají vápenaté soli do tkání. To má za následek ztvrdnutí tkáně, zhoršení poddajnosti a pružnosti, a tím i zhoršení její funkce. Zvápenatění může být způsobeno infekcí, poruchou metabolismu vápníku, genetickou poruchou nebo dalšími příčinami.

Jako prevence usazování vápníku někteří odborníci doporučují užívat právě vitamin K2 (menachinon). Podle informací z odborných studií pomáhá vitamín K2 ukládat vápník přímo do kostí a zubů a tím zabraňuje stádiu jeho usazování v cévách a měkkých tkáních. Vitamín D3 podporuje absorpci vápníku v organismu, ale už neovlivní jeho další distribuci v organismu – za to je zodpovědný právě vitamín K2. Tento vitamín je vlastně jakýmsi usměrňovačem vápníku přímo k určenému cíli. Pokud je vitamínu K2 nedostatek, dochází k narušení stavby kostí a poruchám růstu.

Kombinace vitamínu K2 a D v prevenci osteoporózy

Oba tyto dva vitamíny mají synergický účinek, což znamená, zjednodušeně řečeno, že jeden podporuje toho druhého a naopak. Pro náš organismus je důležitý jejich příjem v biologicky dostupné formě. Jako nejlepší prevence osteoporózy je obvykle doporučováno užívání vápníku v kombinaci s vitaminem D3. Problém je ovšem v tom, že tato kombinace sice zvyšuje hustotu kostí, zároveň však může vést k zesílenému ukládání vápníku do krevních cév, čímž může vzrůst například riziko infarktu a dalších kardiovaskulárních chorob. Zmírnit toto riziko může pomoci právě vitamin K2. Vitamin K2 (tedy přesněji enzym, jehož je součástí) aktivuje několik proteinů (bílkovin), které regulují metabolismus vápníku v těle.

Nejdůležitější z nich je osteokalcin (po kolagenu druhá nejvíce zastoupená bílkovina v kostech). Kolagen vytváří jakousi kostru, do níž se může uložit vápník. Role osteokalcinu je mnohem aktivnější, protože přivádí vápník do kostí a zubů. Další bílkovinou, kterou vitamin K2 aktivuje, je bílkovina se složitým názvem matrix gla-protein (MGP). Jejím úkolem je odvádět vápník z měkkých tkání, tedy především z tepen a žil. Vitamín K2 tak hraje dvojí roli: jednak zvyšuje pevnost kostí, a pak také čistí cévy. V kombinaci s vitamínem D3 je zárukou, že tělo vápník efektivně zužitkuje a předejde tak vzniku osteoporózy, úbytku kostní tkáně, nebo dalších poruch struktury

Pokud užíváte Warfarin, poraďte se raději o užívání vitamínu K2 předem s lékařem

Pokud užíváte Warfarin, měli byste pro jistotu probrat nejprve užívání vitamínu K2 s lékařem. Je pravda, že o vitamínu K2 se na internetu píše spíše v populárních, ne v odbornějších článcích. Obecně se u něj neuvádí, že by se vysloveně vitamín K2 jako takový nesměl užívat při srážlivosti krve, ale některé zdroje uvádějí obecně pouze vitamín K. A u něj, že se nesmí užívat u poruch srážlivosti krve. Takže proto doporučuji pro jistotu ještě konzultaci s lékařem.