Vitamín D3

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Cholekalciferol (D3) je přirozeně vyskytující se forma vitamínu D. Cholekalciferol je velké míře vytvářen v kůži při expozici slunečnímu záření. Také bývá užíván jako suplement.

Kalcidiol – 25(OH)D3 nebo 25D3
Kalcidiol (25-hydroxyvitamin D3) je prehormon, který je v krvi vytvářen z cholekalciferolu. Pokud se provádí testy na hladinu vitamínu D3 v krvi, testuje se hladina kalcidiolu tedy 25(OH)D3.

Kalcitriol – 1,25(OH)2D3 nebo 1,25D3
Kalcitriol je tvořen z kalcidiolu v ledvinách a jiných tkáních a je nejaktivnějším steroidním hormonem odvozeným od cholekalciferolu. kalcitriol má silné protirakovinné vlastnosti. Někdy je popisován jako aktivní forma vitamínu D. Kalcitriol by neměl být nikdy stanovován v krvi jako indikátor hladiny vitamínu D.

Nejpřirozenější cesta, jak v těle zvýšit hladinu vitamínu D, je ultrafialové B záření. Cholekalciferol je tvořen v kůži, pokud ultrafialové světlo o správné vlnové délce (UVB) dopadá na kůži. Enormní množství cholekalciferolu je rychle tvořeno v kůži, pokud je slunce vysoko na obloze, kůže není chráněna oděvem a není za sklem (oknem apod). Sklo blokuje všechny paprsky UVB a zabraňuje tvorbě vitamínu D.

Studie ukazují, že v létě při opalování, kdy kůže pouze jemně zrůžoví, vytvoří se 10 000 až 50 000 IU vitamínu D3. Michael Holick, profesor z Bostonské university, uvádí v průměru 20 000 IU. To znamená, že několik minut na slunci vyprodukuje 100 násobně větší množství vitamínu D3, než je doporučená denní dávka stanovená oficiálně. (!) Toto je jeden z nejdůležitějších faktů, které by měly být známy o vitamínu D.

Kůže provádí další zajímavou věc s cholekalciferolem (D3). Zabraňuje vzniku toxickému předávkování. Jakmile se jednou vytvoří přibližně 20 000 IU vitamínu D3, to samé ultrafialové světlo, které stimulovalo jeho produkci, ji nyní tlumí. Čím více se vytvoří, tím více je zničeno. Takto je dosaženo rovnovážného stavu a zabráněno, aby se v kůži vytvořilo nadměrné množství vitamínu D3. Proto nikdy nebylo popsáno předávkování vitaminem D vytvořeným slunečním zářením, ale pouze při podávání ústy.

Kalcidiol 25(OH)D3 vytvořený v játrech
Jakmile je vytvořen v kůži, nebo pozřen ústy, cholekalciferol (D3) je transportován do jater, kde je metabolizován na kalcidiol. Jsou mu připisovány hormonální vlastnosti a pomáhá udržovat hladinu kalcia v krvi. Ale největší význam kalcidiolu je, že je zásobní formou vitamínu D. Kalcidiol je to, co tělo ukládá do zásoby. Jestliže hladina kalcidiolu v séru je nižší než 40 ng/ml, zásoby jsou nízké a měly by se doplnit. Výjimkou je tzv. vitamín D hypersensitivita. Jedná se o vzácný syndrom, kdy abnormální tkáň ruší normální regulaci produkce endokrinního kalcitriolu v ledvinách s následnou hyperkalcémií.

Abychom pochopili, proč je důležité udržovat dostatečné zásoby vitamínu D, musíme pochopit následující krok v metabolismu cholekalciferolu. Jakmile se v játrech cholekalciferol přemění na kalcidiol, kalcidiol pokračuje jednou z dalších dvou cest. První cesta je prioritní, jelikož je doslovně životně důležitá. Ale ta druhá je více vzrušující. Avšak pokud zásoby vitamínu D jsou nízké, většina kalcidiolu se ubírá první cestou.

Kalcitriol vytvořený v ledvinách
První cesta vede do ledvin, kde kalcidiol je přeměněn na kalcitriol. Kalcitriol je účinný steroidní hormon. Faktem je, že je nejúčinnějším steroidním hormonem v lidském těle. Jednoduše řečeno za steroidní molekulu je považována každá molekula v těle, která pochází a cholesterolu a která ovlivňuje aktivací genů. Vitamín D ovlivňuje asi 60 genů.

Kalcitriol vytvořený v ledvinách cirkuluje v krevním řečišti a má za úkol udržovat hladinu kalcia v krvi. Kalcium je nezbytné pro správnou funkci všech buněk v těle, bez dostatečného množství kalcitriolu v krvi hladina kalcia poklesne a nastanou zdravotní problémy. Proto prioritou kalcidiolu je putovat do ledvin, kde se vytvoří dostatečné množství calcitriolu k regulaci hladiny kalcia v krvi (kalcémie).

Kalcitriol produkovaný ve tkáních
Druhá cesta vitamínu D vede do tkání a zde je to místo důležité aktivity. Všechny udivující pozitivní účinky vitamínu D objevené v posledních deseti letech jsou způsobeny touto druhou cestou metabolismu vitamínu D. Jestliže nějaký kalcidiol zbude, to znamená zásoby vitamínu D jsou dostatečné a ledviny dostávají dostatečné množství kalcidiolu k udržení správné hladiny kalcia v krvi, potom kalcidol je schopen jít jinou cestou, tou, která vede přímo do buněk. Tato cesta byla až nyní pochopena a způsobuje veliký zájem v celém světě zejména v souvislosti se zhoubnými nádory.

Tato funkce je klíčová k pochopení proč je důležité udržovat vysoké zásoby vitamínu D v těle. Pokud je v těle pouze malé množství kalcidiolu (všechen odchází do ledvin), potom žádný kalcidiol se nedostane do tkání, aby se přeměnil na kalcitriol.

Tkáňový kalcitriol – zbraň proti rakovině
Pokud jsou ale zásoby vitamín D dostatečné, kalcidiol odchází do tkání, kde buňky jsou schopny si vytvořit svůj vlastní calcitriol, aby bojovaly s nádorovým bujením, a toto dělají s gustem! Je faktem, že produkují tolik kalcitriolu, kolik jsou schopny. Čím více kalcidolu dostanou, tím více kalcitriolu vyrobí. Tento krok není limitován samotným produktem (kalcitriol) a je takto nekontrolován. Žádný jiný steroidní hormon v těle nefunguje tímto způsobem. Produkce kalcitriolu v buňkách je unikátní. Toto je druhý nejdůležitější fakt týkající se vitamínu D.

Ostatní steroidní hormony jsou limitovány jejich vlastní produkcí tlumící zpětně jejich tvorbu. Např. chemická reakce v těle přeměňuje cholesterol na ženský hormon progesteron. Jakmile je vyrobeno dostatečné množství progesteronu, další progesteron se již netvoří. Je to tzv. zpětnovazebný mechanismus. Toto se děje u všech steroidních hormonů v průběhu metabolického procesu. Pokud k tomu nedochází, tělo není schopno regulovat hladinu hormonů v těle.

To se ale neodehrává s kalcitriolem ve tkáních! Přes normální hladinu kalcidiolu v krvi, hladina calcitriolu ve tkáních stoupá.

Toto zjištění je klíčové, protože má pronikavý význam pro normální fungování lidského těla. Jelikož lidé v moderní době žili (a umírali) s nízkou hladinou kalcidiolu v jejich krvi, jejich tkáně žily (a umíraly) s nízkou hladinou kalcitriolu. A kalcitriol je neúčinnější steroidní hormon v lidském těle. „Zapíná“ a „vypíná“ geny závratným způsobem. Ovlivňuje geny, které jednak spouštějí tvorbu proteinů důležitých pro boj s rakovinnými buňkami tak i geny, které stimulují produkci proteinů podporujících nádorový růst.

Prevence toxicity
Co zabraňuje tomu, aby hladina kalcitriolu ve tkáních byla příliš vysoká? Jedním faktorem je katabolismus. Čím více kalcitriolu je vytvořeno, tím více je metabolizováno a vyloučeno. Toto ale není nejdůležitější forma regulace.

Dalším faktorem je kůže. Jak již bylo zmíněno, denně se vytvoří při pobytu na slunci asi 20 000 IU vitamínu D3. Jak postupně kůže hnědne, vytváří se stále méně vitamínu D3 např. 10 000 IU denně. Lidské tělo má v kůži přirozený systém, který zabraňuje předávkování vitamínem D.

Záleží na našem chování, jak intenzivně se budeme opalovat a jakým množstvím v podobě nutričních doplňků budeme zásoby doplňovat.

Musíme si uvědomit jednu zásadní skutečnost. Naši předkové žili celé dny na slunci, před asi 50 000 lety začali někteří migrovat na sever. Začali se oblékat, stavět si příbytky atd. V dnešní době je náš čas strávený na slunci minimální. Bydlíme v domech, jezdíme autem nebo jinými dopravními prostředky, vyhýbáme se slunci, používáme množství ochranných faktorů a tak snižujeme hladinu jednoho z nejdůležitějších hormonů v našem těle se silným protirakovinným potenciálem.

Tato redukce expozice slunečnímu záření se objevuje ruku v ruce s nástupem průmyslové revoluce a začátkem dramatického růstu tzv. „civilizačních chorob“ jako jsou kardiovaskulární choroby, diabetes mellitus (cukrovka) a zhoubné nádory (rakovina). Je to dost hrozivé, když na to pomyslíte.