Vitamin C: všelék budoucnosti?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vysoké dávky „céčka“ mohou významně potlačovat nežádoucí účinky onkologické léčby a usmrcovat buňky tumoru.
Banality mohou někdy notně překvapit. Jakkoli se může zdát, že vlastnosti vitaminu C byly již nesčetněkrát popsány, výsledky nedávno publikovaných studií lékařů a vědců naznačují, že potenciál „céčka“ nebyl dosud zdaleka využit.

„Většina odborníků i laiků zná podávání vitaminu C jako doplňku stravy u chřipky a nemocí z nachlazení, jelikož se předpokládá, že zvyšuje imunitu a odolnost organismu. Nicméně v poslední době přicházejí z USA a Německa informace o možnosti využití vysokých dávek vitaminu C u chronického zánětu,“ zdůrazňuje ředitel vzdělávací společnosti Edukafarm, farmakolog Zdeněk Procházka.

Zhruba patnáctkrát vyšší koncentrace dosažená v krevní plazmě po nitrožilní aplikaci propůjčuje vitaminu C silné protizánětlivé a další účinky, které lze využít v kardiologii, alergologii, dermatologii, revmatologii a zejména v onkologii. Proto je také ve vysoké koncentraci vázán na předpis. „Vysoké dávky vitaminu C dokážou usmrtit buňky tumoru a redukovat nádorovou hmotu. Velký význam má také podpora chemoterapie a redukce nežádoucích účinků s ní spojených,“ vysvětluje Procházka.

Sníží utrpení

Skupina německých odborníků farmaceutů a lékařů loni publikovala výsledky studie, jejímž cílem bylo v praxi zhodnotit podmínky bezpečnosti a účinnosti intravenózně podávaného vitaminu C ženám s rakovinou prsu v prvním pooperačním roce. Vedlejší účinky onkologické léčby, jak známo, dokážou pacienty řádně potrápit a připravit je o chuť žít.

Trpívají nevolností, průjmem, zvracením, ztrátou chuti, bolestmi, vyčerpáním, depresí, závratí, poruchou krvetvorby a mnoha dalšími problémy. Díky vitaminu C ale může kvalita života pacientů s rakovinou podstatně vzrůst.

„Ženy, které obdržely vitamin C, trpěly oproti skupině bez této léčby podstatně méně vedlejšími účinky standardní terapie i tumoru samotného. Podobných výsledků bylo dosaženo i v období následné péče, přičemž ženy ze skupiny s vitaminem C si téměř nestěžovaly.

V obou fázích se celková intenzita symptomů snížila o jednu třetinu až o polovinu. Je zřejmé, že snížení nežádoucích účinků ve studijní skupině nemůže být vysvětleno nehomogenitou v proměnných mezi oběma skupinami, ale je dáno vlivem doplňkové terapie vitaminem C,“ uvádějí němečtí specialisté ve svých závěrech.

Nadějné jsou i další výzkumy. Několik studií prokázalo, že vitamin C potlačuje množení buněk maligních tumorů, usmrcuje je a redukuje hmotu nádoru. Například ve studii z roku 2011, již zpracoval kolektiv autorů z Marburské univerzity v čele s Anjou Frömbergovou, byl zkoumán vliv vysokých dávek vitaminu C na buňky různých zhoubných lidských nádorů, jako je karcinom tlustého střeva, ovaria, prostaty a prsu.

„Céčko podporovalo zánik těchto buněk a potlačovalo jejich množení. Pokud byly buňky napřed ‚ošetřeny‘ vysokou dávkou vitaminu C a poté se na ně nechaly působit určité protinádorové léky, byla jejich účinnost vyšší než u buněk, které předtím nebyly v kontaktu s touto živinou,“ popisuje farmakolog Procházka dostupné informace.

Céčkem proti zánětu

Nedostatek vitaminu C totiž může zapříčinit vznik a rozvoj chronického zánětu v těle, který bývá příčinou řady civilizačních chorob a dalších těžko léčitelných nemocí (viz Oxidativní stres). Na rozdíl od ostatních savců lidé (a také opice a morčata) ztratili schopnost vlastní produkce vitaminu C podle aktuální potřeby.

Zdraví jedinci získají dostatek této živiny z vyvážené stravy. Těm nemocným, kteří jí potřebují více, ale musí být doplňována. Důležitá je forma. Pouze nitrožilní aplikací lze dosáhnout v krvi terapeutických koncentrací, jejichž účinek je protizánětlivý.

Při podání ústy nelze tohoto účinku dosáhnout, a to kvůli omezeným možnostem transportu vitaminu C z trávicího traktu. „Vysoké dávky vitaminu C podané infuzí jsou přitom mimořádně bezpečné. Živina se totiž velmi rychle vylučuje ledvinami,“ vysvětluje Zdeněk Procházka.

Poslední vědecké poznatky o jinak banálním vitaminu C jsou tak neuvěřitelné, že se jim řada lékařů i dalších odborníků zdráhá uvěřit nebo je považuje za prázdninovou výplň okurkové sezony. „Víme, že vitaminová léčba je prospěšná, zvláště po chemoterapii. A že vitamin C je antioxidant. Tyto informace ale považuji za výkřiky. Chemoterapie navíc fungují na řadě různých principů, takže neexistuje jednotná léčba nežádoucích účinků,“ míní například uznávaný onkolog a senátor Jan Žaloudík.

„První reakce lékařů jsou většinou zdrženlivé, jelikož tak vysoká účinnost u známého vitaminu C je překvapuje, nicméně nové informace z oblasti klinické a farmakologické mluví jasnou řečí. Lékaři, kteří se již s tímto typem terapie seznámili, ji hodnotí velmi vysoko,“ namítá farmakolog Procházka.

Opomíjená láce

Přetrvává také postoj, že vysoké dávky vitaminu C mohou způsobovat například odvápnění kostí. Tento názor ale vyvrací farmakoložka Lucie Kotlářová. „Existují naopak desítky studií, které prokazují, že nedostatek vitaminu C vede k osteoporóze. Je totiž důležitým spolu-faktorem enzymatických procesů, které způsobují rozvoj buněk kostní tkáně,“ zdůrazňuje.

Infuze zatím není v Česku registrována, ale podle českého lékového zákona mají lékaři právo předepisovat v tuzemsku přípravky, které získaly registraci v jiném členském státě Evropské unie. Jedna infuze vitaminu C v dávce 7,5 gramu stojí pacienta zhruba 700 korun.

Podává se jednou týdně až jednou měsíčně podle typu a intenzity onemocnění. Vitaminové kúry nejsou běžně hrazeny pojišťovnami. Nízká cena terapie přitom může být příčinou, proč jsou poznatky o účincích vitaminů zatím opomíjeny.

Přestože jsou známy dlouhou dobu a jsou mnohem bezpečnější než řada moderních léčiv, povědomost o nich je stále nízká a málo se využívají k léčbě. Zároveň jsou ale levné, a tudíž nemohou figurovat jako nositelé zisku.

„S ohledem na vynikající léčebné výsledky a nízkou cenu infuzní terapie vitaminem C předpokládám, že v budoucnu bude paušálně hrazena. U řady chorob totiž přináší mimořádně solidní výsledek při porovnání ceny s výkonem a benefitu s rizikem,“ doufá farmakolog Procházka.