Virus reaguje na okolnosti svého prostředí

virus e1619517309736

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V tuto dobu probíhá pandemie po celém světě. Mocipáni a vědci prohlašují, že jedinou šancí, jak pandemii zastavit, a tím pádem vrátit lidi do původního života, je očkování. O té první části prohlášení nechci diskutovat, byť samo o sobě je to diskutabilní, ale spíše bych se chtěl vyjádřit k té druhé části prohlášení: vrátit lidi do původního života.

Nelze se jen vracet

Myslím si, že se nejde vracet k původnímu životu, nelze vstupovat do stejné řeky dvakrát. Nic to nepřinese. Lidstvo globálně dostává signál, že způsob jeho existence před pandemií byl postaven na písku, a stačí, když přijde bouře, a je podemlet. Pandemie ukazuje, že lidstvo, a tedy každý člověk bez výjimky, má obnovit své žití a symbolicky se znovu narodit. Konkrétně do té obnovy patří imunitní systém, lidský mikrobiom, samoregulační mechanismy adaptační, detoxikační, hormonální, každý má budovat svou psychickou odolnost a stabilitu a postavit život na nejvyšší, duchovní rovině. Neboť člověk nemá jen tělo a duši, ale také ducha, a to vše jako pevný celek potom snáze odolává bouřím.

Okolnosti

V konkrétní podobě to vidím u mnoha návštěvníků mé poradny. Dokážou popsat celou stránku svých potíží a představí mi seznam diagnóz, které jim stanovili různí specialisté, k tomu na druhou stranu popisují seznam léčivých postupů, které již prodělali, lékaře, kliniky a léčitele, které navštívili, obvykle i slušný seznam léčiv, jež užívali, a sumarizují značnou částku peněz, které utratili za různá léčiva a pomůcky. A nakonec popisují svou situaci tak, že jsou zoufalí, že již nevědí, koho mají navštívit, co si mají koupit, co mají udělat pro to, aby se uzdravili.

Ano, pokud se dívají na svůj problém stále ze stejné roviny, příčinu a řešení nevidí a zřejmě ani neuvidí. Jejich pozornost se soustředí pouze na to, kdo nebo co jim má pomoci.

Je to jejich život, byli od samého začátku přitom, když se rozvíjela jejich nemoc a klubko nemoci se utahovalo, a pak je jasné, že se také musejí sami podílet na tom, aby se klubko rozmotalo.

Není to jen pandemie covidu, je to i pandemie chronických nemocí. Ty vytvářejí „podhoubí“, na němž se daří viru, který pak škodí.

A není to prioritně o teoriích zaměřených na virus. Kde se vzal, jestli jej někdo vyrobil, proč mutuje, jaký je mezi nimi rozdíl. Které vakcíny, na který virus jsou účinné, které mají vedlejší účinky, kolik stojí, proč nejsou k dostání, proč očkování probíhá pomalu atd.

Virus reaguje na okolnosti svého prostředí a na okolnosti svého hostitele – tedy lidstva. Každého z nás.

Obnova

Když má hospodář nekvalitní pole, nemá dobrou úrodu. Musí své pole vyčistit, zbavit plevele, odstranit kameny, plasty, balast. Provede hlubokou orbu (povrchová nestačí), půdu prohnojí, urovná a zasadí nové, čisté semeno. Pak zalévá, okopává a čeká na novou a zdravou úrodu.

 A uvedené stále nestačí. Je zde popsán jen technologický postup. Musí mu předcházet změna myšlení, rozhodnutí, že je třeba začít znovu, od začátku. A plán uskutečnit. Výše jsem použil symbolický termín – narodit se znovu. Křesťané tento termín znají z Bible a zřejmě již na něj mnozí zapomněli.

Popsal jsem tedy ten pohled z jiné roviny, ukazuje, že řešení je možné, nemůže být ovšem postaveno na starých základech, nemůže zůstat v písku. Nic nového nevyroste v nekultivované půdě. Pro celkové řešení se nelze spoléhat na vakcínu, léky, lékaře. Vše, co se děje kolem pandemie, jsou totiž jen reakce na následek. A pokud nenastane obrat, lze do nekonečna očekávat další vlny pandemie.