Útok na smysly

cm vitalita

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tma, nikotin, možná marihuana, alkoholová nálada, nápoj typu Coca-cola, decibely dunivého rytmu typu BUM-BUM, stroboskopické světlo. To vše má efekt drogy – otupené smysly, hladina obranných hormonů vyplavena na maximum, obrácený biorytmus. Velice častý obraz dnešní diskotéky – tolik žádaný. Čím mladší generace, tím hlučnější hudbu vyznává navzdory tomu, že příliš vysoký počet decibelů natrvalo poškozuje sluch.

Hladina hluku na diskotéce se pohybuje kolem 140 decibelů, což je o 20 decibelů více než zvuk sbíječky. Při práci s ní si musí zaměstnanec povinně chránit uši. Ochrana před nadměrným hlukem začíná u hranice 85 decibelů. Po návratu z diskotéky přetrvává zvonění nebo pískot. Jestli trvá delší dobu, můžeme to považovat za alarmující příznak. Po hlasité hudbě by měl posluchač dopřát svým uším pořádný odpočinek. A když i potom se nám zdá, že všechny zvuky zní tupě – je to vážný signál, že došlo k narušení sluchového smyslu. Návštěva ORL lékaře je nezbytná, aby otestoval stav sluchu.

„Dítě“ v 16 letech, které je vystavováno výše popsaným útokům na smysly, si evidentně zhorší prospěch ve škole. V tomto věku se kapacita mozku zvětšuje a je připravena přijímat informace – vědomosti, ale popsaným útokem se ničí milióny buněk mozku, které jsou důležité pro paměť. Zhorší se soustředění. Dochází k nenávratným škodám.

Je to věcí poznání každého mladého jedince, na radu starších nedá. Disco – to je trend doby. Bohužel až zjistí, že je hluchý, pak je již pozdě. Také jsme v teenagerském věku chodili na „čaje“, prožívali si své poznání, ale to dnešní je mnohem agresivnější, rychle vede k degeneraci.

Stal jsem se příležitostně pozorovatelem na takové typické diskotéce. Útok na smysly byl v plném proudu. Taneční parket byl po celou dobu obsazen na 20 – 30 %, pouze v určitou dobu byl plný, když se o zábavu starali tzv. animátoři. Pozoroval jsem mladé lidi, kteří jen seděli, kouřili, popíjeli svůj drink a tupě hleděli před sebe, možná si pod stolem dupali do rytmu. Některé dvojice se pokoušely dorozumívat a to tak, že jeden druhému křičel přímo do ucha, protože to jinak v tom hluku nešlo.

Vznesl jsem dotaz: Proč nejdete tančit? A dostal jsem zvláštní odpověď s krčením ramenou: Co děláš, to se tady nedělá! A proč jste sem přišli? Jen tak, na pokec, dívám se – je tu prima. Další otázky jsem již raději nedával. Když jsem o tom přemýšlel, proč tam vlastně mládež chodí, co v tom vidí – napadlo mě jen to otupění mysli, zapomnění na starosti, pocit svobody, je mu všechno jedno, útěk od reality. Je to zcela stejné jako v případě motivace u lidí, kteří podlehli alkoholu nebo drogám. Ten stav má dvě fáze – první je vzrušení – blaho – svoboda, ale potom následuje pád, deprese, závislost.

Braňme své děti, udělejme si na ně více času, orientujme je více na sport, přírodu, aktivní muziku u táboráku s melodií v hrdle. Odsuňme BUM-BUM na vedlejší kolej.