Upozornění pro kuřáky v souvislosti s přírodní terapií

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Kouření – a to platí obecně u většiny přírodních preparátů – v mnoha případech silně omezuje jejich možnosti působení a neblaze zmenšuje výsledky přírodní léčby. Někteří léčitelé (lékařů se to netýká) dokonce odmítají brát kuřáky do své péče – právě z těch důvodů, aby jim nekazili dobrou pověst šířením svého zklamání („byl jsem u pana XY, užíval jsem všechny jeho bylinkové přípravky – a vidíte, ani ten mi nepomohl …“). Samozřejmě, že i jiné závažné chyby proti zdravé životosprávě zhoršují možnosti harmonizačního či regeneračního působení některých přírodních látek, ale kouření se jeví ze všech těchto prohřešků jako nejzávažnější.

Co se stane, když kuřák použije nějaký přírodní REGENERAČNÍ prostředek, se kterým jsou velmi dobré zkušenosti při působení na dlouhodobě nepřiotrávené klienty (rozuměj = na nekuřáky)?

V podstatě mohou nastat tři situace:

  1. Někdy preparát působí stejně dobře nebo skoro stejně dobře i na kuřáka. Je to v případech, kdy jeho regenerační rezervy ještě nebyly vyčerpány nebo výrazně poškozeny dlouhodobým příjmem několika set druhů toxických látek, které tabákový kouř obsahuje.
  2. Po podání regeneračního preparátu nedojde k žádnému zlepšení nebo je SUBJEKTIVNĚ VNÍMANÉ zlepšení tak malé, že neodpovídá vynaložené investici. Sice je možno namítnout, že i přes subjektivní neúspěch léčby pravděpodobně došlo k oddálení vzniku rakoviny, ke zpomalení stárnutí cév – ale to klienta obvykle nezajímá. Pro něj to byly vyhozené peníze.
  3. Zajímavá situace nastane v případech, kdy po podání dojde k porušení zdánlivé rovnováhy v těle. Tělo je již svým způsobem přivyklé k příjmu toxických látek, takže sice jeho buňky rychleji stárnou než u nekuřáka, nebo někde v těle se pomalu schyluje ke vzniku rakoviny, ale v přítomném čase kuřák nemá kromě ranních záchvatů kašle žádné nápadné potíže. (Jenže i ten ranní kašel je známkou toho, že poškozená, ale bránící se výstelka dýchacích cest se přes noc snaží vyčistit – mnoho kuřáků ví, že stačí první ranní cigareta a je po kašli = tělo se opět přestává bránit).

Podobná situace může nastat po podání účinných regeneračních látek: Tělo pod jejich vlivem se probere ze svého smířlivého útlumu a začne se proti toxickým látkám bránit, a kuřákovi se subjektivně DOČASNĚ přitíží a on si pak neprávem ztěžuje, že ty tablety přírodních látek co užíval měly na něj „nežádoucí účinky“ – stejně jako se to někdy přihodí i po klasických chemických lécích.

Rozdíl mezi domněle „nežádoucími“ a skutečně nežádoucími účinky je markantní až po delší aplikaci. U většiny přírodních preparátů tyto nepříjemné projevy po nějaké době ustanou a klient si konečně povšimne, že se děje cosi pro něj užitečného, nebo-li že se jeho organismus začíná ČISTIT a REGENEROVAT.

Ale ne každý má tu trpělivost. Zato u skutečných nežádoucích účinků bývá klientovi stále stejně špatně, nebo s každou další chemickou tabletou ještě hůř, dokud je definitivně nevysadí (nejčastěji jen proto, aby si došel k lékaři pro nějaké jiné).

K podobně nepříjemným reakcím dochází často v souvislosti s usazeninami v tlustém střevu – v těchto nalepeninách je mnoho toxických hnilobných i bakteriálních zplodin, ale tělo je jim přivyklé – do té doby, než dojde k výraznému poškození střeva zánětem nebo nádorem. Přírodní látky mohou v některým případech donutit organismus k zápasu s těmito usazeninami – a klientovi se dočasně přitíží.

Stejně nepříjemné začátky léčby mohou nastat i při tzv. „hydrocolon terapii“ = při vyplachování tlustého střeva pomocí moderních přístrojů. Takže dobře zaškolená obsluha těchto zařízení předem o této možnosti klienta informuje a nabádá jej k potřebné trpělivosti.