Umění prožívat emoce

cm vitalita

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Prožívání emocí vyrovnaným způsobem je součástí dobré funkce osobnosti. Naopak pokud se necháme emocemi zaplavovat, může nás to destabilizovat, narušuje to náš život. V některých případech se tyto emoce mohou projevovat dokonce v patologické podobě.

V běžném jazyce říkáme, že se někdo chová „emotivně“, když u něj často můžeme pozorovat někdy i bouřlivé emocionální projevy, z kterých ani on sám není nadšený. Často se stává, že se hodně emotivní lidé ze strachu, že okolí odhalí jejich emoce, snaží skrývat, co prožívají. To však jejich základní problém neřeší. Někdy dokonce nahrazují prožívanou emoci jakousi „fasádovou“ emocí. Například strach se může maskovat za projevy hněvu.  Pod tlakem rodičovských zákazů dítě přestane projevovat emoce, které nejsou uvnitř rodinného společenství akceptovány. Nahradí je pak jinou emocí a získá tak uznání a přijetí rodičů. Bohužel může dojít k tomu, že tato nevhodná reakce bude v mnoha situacích v životě dítěte a později i dospělého systematicky nahrazovat původní emoci. Je tedy přínosné začít analyzovat tyto nevhodné emocionální projevy, snažit se je pochopit a nahradit vhodnějšími reakcemi, které budou v souladu s tou kterou situací.

Pokud budete pracovat na projevech parazitních emocí, „poutech“, a budete se snažit snížit jejich negativní účinek, můžete použít zvláště techniku zakotvení, která pochází z neurolingvistického programování (NLP). Kotva je asociace, která vzniká mezi stimulem (gesto, tón hlasu, vzhled apod.) a reakcí, kterou stimul vyvolává (vnitřní stav nebo chování navenek). Takových zakotvení je mnoho a dochází k nim, aniž si to uvědomujeme. Proto se NLP snaží tento mechanismus aktivně a pozitivně využít.

Technika zakotvení je postavená na základní myšlence – že mezi prožívanou událostí a její stopou v senzorické paměti (paměťovou stopou), která je identická, existuje pouto. Může to být obraz, zvuk, vůně nebo gesto. Důsledkem je probuzená emoce, která je stejná jako ta, kterou jsme prožívali kdysi v původní situaci. Teoretici NLP navrhují, aby každý „znovu zakotvil“ své emoce tak, že zničí nevhodná zakotvení, v jejichž důsledku prožíváme trýznivé emocionální projevy. Je také možné vytvořit si své vlastní kotvy; mohou se pak začít uplatňovat v běžných životních situacích. Vytvořit nové zakotvení znamená záměrně spojit vnější stimul s vnitřním rozpoložením. To pak umožňuje využít tentýž stimul a reprodukovat stejný vnitřní stav.

Vytvořte si nové zakotvení

  1. Vybavte si v paměti vzpomínku, která odpovídá stavu, o který se snažíte. To znamená, pokud se chcete přivést do stavu pohody a spokojenosti, vyvolejte si v mysli situaci, kdy jste právě tento stav prožívali.
  2. Snažte se do této vzpomínky vžít. Vyvolejte si v paměti hlasy, vůně, tělesné prožitky.
  3. Až se vám podaří najít zvlášť silný obraz, zvuk nebo slovo, které jsou v souladu s prožívanou situací, proveďte zakotvení – určete si jednu zvláštní zónu na těle, například konec ukazováčku na levé ruce. Položte prst pravé ruky (například) na tuto zónu a pevně stiskněte v okamžiku, kdy je zvolený zvukový, vizuální, pachový, tělesný stimul zvlášť intenzivní (v NLP se tomu říká kalibrování; když se provede správně, stačí jedna stimulace).
  4. Poté budete moci v běžné každodenní situaci, pokud se budete chtít dostat do vámi zvoleného vnitřního stavu, stejným způsobem stimulovat zónu, na níž jste zakotvení provedli.