Umění emocí: Který živel v sobě nosíte?

cm voda

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Emocionalita každého z nás je jakýsi pomyslný koktejl, složený z pěti základních prvků (oheň – radost, země – starost, kov – smutek, voda – strach, dřevo – agrese). S touto povahou se člověk rodí…

Je to dáno jednak genetickou výbavou, povahou našich rodičů a také prostředímdobou, do níž se rodíme a v níž vyrůstáme. První zážitky a setkání s čímkoliv novým vytváří řadu emocionálních nábojů, které si člověk pamatuje navždy a má je s onou událostí nebo vjemem neodmyslitelně spojené…

Proto člověk, který se narodil…

  • časném létě za slunečného dne, uvnitř sebe bude nosit oheň a bude se umět radovat a radost rozdávat
  • pozdním létě, kdy vše dozrává a země dává své dary, bude v sobě kus té země mít, bude více starostlivý a ponese na bedrech tíhu celého světa
  • na podzim, kdy nebe bývá víc šedivé než modré a příroda se chystá ke spánku, bude v sobě mít ukryt kov a více než ostatní podléhat melancholii a smutku
  • v třeskuté zimě, jejímž prvkem je voda, bude i v sobě mít hluboký oceán, který v sobě skrývá tajemství, ale i svazující úzkost
  • na jaře, když se příroda ukazuje v plné síle, bude mít kdesi uvnitř sebe vtisknut prvek dřeva a sám bude dravý a agresivní jako sama příroda

Čtyři kroky ke svobodě

Cílem techniky „umění emocí“, kterou si v tomto seriálu představíme, je doplnit ty živly, které nám scházejí, a zkrotit ty živly, které převládají. Tím se náš vnitřní emoční náboj dostane do té správné rovnováhy, kdy nevysiluje, neškodí, ale je zdrojem energie, kreativity a síly. O takovém člověku potom s obdivem říkáme, že „má šťávu“.

Říkáte si, jak je možné doplnit si živly? Dodat tělu něco, co je pouze pomyslné? Jednoduše: představami! Stačí si živly ve vhodnou chvíli vybavit, představit, procítit je, vizualizovat. Pochopit svou emocionalitu znamená vzít do rukou otěže svého života a pocítit skutečnou svobodu.

Celý tento proces lze podpořit vhodnou detoxikací, která pomůže jak s očistou od emocionálních toxinů, tak od celé řady dalších toxinů, které mohou ozdravné procesy blokovat.

V příštím článku si představíme jednotlivé etapy v „umění emocí“. Budou čtyři a ke všem je třeba přistupovat se stejnou mírou důležitosti: uvědomit si své emoce, rozlišovat je, ovládat je a změnit je…