Ubrat energii rakovině

muž e1579002880207

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Hledání cesty pro úspěšnou terapii různých nemocí je spojeno se znalostí patofyziologie procesu nemoci. Je třeba pochopit, jaké podmínky podpořily vznik nemoci a proč má nemoc cestu k rozvoji uvolněnou. Pokud to pochopíme, otevřou se možnosti, jak můžeme léčebně ovlivnit proces léčení.

Uvedu příklady: Vědci zjistili, že u některých rakovin postihující játra, plíce, tlusté střevo, prostatu či u rakovin prsu se vyskytuje zvýšena hladina enzymu, který nazvali zkratkou ACLY (jde o kyselinu ATP citrátlyázu). Pro nádorové buňky je charakteristická schopnost nekontrolovatelného buněčného dělení, což je proces energeticky náročný. Rakovinná buňka potřebuje velké množství živin a energie pro své dceřiné, nově se vytvářející a rostoucí buňky. Celý patologický mechanizmus je založen na tom, že si přetvoří metabolizmus ve svůj prospěch. Uvedený enzym potřebuje pro zvýšenou glykolýzu, tj. způsob, který zajišťuje buňce tvorbu energie z krevního cukru. K tomuto procesu není potřeba kyslík.

Pokud konzumujeme stravu bohatou na tuky a cukry, tělo si z těchto zdrojů nejprve vytvoří krevní glukózu. Ta je v dalším kroku díky hormonu inzulínu dopravena do buněk. Rozklad glukózy probíhá v mitochondriích (což jsou malé, ale pro buňku významné elektrárny – energetická centra). Zjišťování hladiny ACLY slouží lékařům coby negativní prognostický marker a výzkumy směřují k tomu, aby se v takových případech snížila aktivita tohoto enzymu, a tím se rakovinnému procesu ubrala potřebná energie.

Příroda nám poskytuje plod indické rostliny garcinia cambogia a v něm obsaženou substanci – kyselinu hydroxycitrónovou (HCA). Mnohaleté výzkumy shodně prokazují, že má významně pozitivní účinky v řadě oblastí včetně ukládání tuků, fungování energetického metabolizmu, snižování chuti k jídlu, a tím kontroly váhy, a to se zárukou zachování svalové hmoty. A samozřejmě může HCA posloužit jakožto látka snižující (inhibující) aktivitu enzymu ATP citrátlyázy.

Dalším metabolickým enzymem je pyruvátdehydrogenázkináza (PDK). Člověk potřebuje při příjmu stravy také současně dýchat a přijímat kyslík. A podobně potřebují kyslík normální, zdravé buňky. Bez kyslíku buňka umírá, k výrobě energie z krevního cukru procesem glykolýzy potřebují totiž normální buňky kyslík.
Rakovinná buňka kyslík nepotřebuje, a přitom si dokáže energii vyrábět z krevního cukru. To probíhá při tzv. anaerobní glykolýze – bez použití kyslíku. Čím více rakovinná buňka roste, tím má méně kyslíku a nevadí jí to. Ona si totiž umí efektivně vyrábět energii i bez kyslíku. U rakovinné buňky tedy probíhá úplně jiný princip než u buňky zdravé. Při výrobě energie vylučuje výše zmíněný enzym PDK a díky tomu se v metabolickém okruhu tvoří také kyselina mléčná, která by se za normálních okolností nevytvořila, a tak se postižené prostředí okyseluje. Kyselina mléčná je překážka, tělo se potřebuje kyseliny mléčné zbavit, odklidit ji, je to odpad. Jenže rakovinná buňka zanechává po sobě hodně odpadu. A nejen to, přítomnost velkého množství kyseliny mléčné vadí obranným imunitním T-buňkám, jež si tvoříme pro boj s rakovinnou buňkou. Průzkum ukázal, že T-buňky nemohou efektivně fungovat v přítomnosti kyseliny mléčné, jejich účinnost je významně omezena.

Do popsaného procesu zasahuje účinek kyseliny alfa-lipoové. Funguje tak, že omezuje práci enzymu PDK, a tím se staví do opozice tvorby kyseliny mléčné, a to je důležitá podmínka pro normální fungování zdravé buňky. Pro prevenci stačí 600 mg kyseliny lipoové. Je vhodné užívat ji před jídlem, na lačno. Tehdy je účinek kyseliny lipoové vyšší než při užití s jídlem. Teorie doporučuje také doplňovat stopové prvky selen, zinek a dále železo. Kyselina lipoová má úzkou souvislost s glutathionem.

A ještě se zmíním o třetím enzymu – pyruvátkináze, s pracovním názvem M2-PK. Jeho hladina bývá u rakoviny ve vysoké koncentraci, protože tento enzym podporuje rychlé spotřebování glukózy, což rostoucí rakovinné buňky vyžadují, jak výše uvedeno.

A zde působí jako oponent antioxidant resveratrol, zvláště ten, který je podporován piperinem. Výzkumy naznačují, že je schopen snižovat účinnost pyruvátkinázy.

Uvedené příklady se zabývají otázkou, jak je možno narušit přísun energie do rakovinné buňky. Tyto myšlenky nelze brát jakožto konkrétní návod pro léčbu. Ta je vždy individuální. Určitě sehrává svou roli myšlení člověka, jeho životní styl, způsob stravování. Tímto článkem bych chtěl poukázat na nutnost omezení příjmu cukrů a také na potřebu vysoké ochrany před působením volných radikálů.

Související články:

Rakovině se daří bez kyslíku

Pilíře léčby rakoviny