Test impotence

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pokud není muž schopen dosáhnout erekce nebo ji udržet k uskutečnění normálního pohlavního styku, je impotentní. Erekce je důsledkem komplexní kombinace mozkových stimulů, funkce cév a nervů a hormonální činnosti. Cokoliv, co naruší některý z těchto faktorů, může způsobit impotenci. K některým činitelům, které mohou vést k impotenci, patří onemocnění periferních cév, užívání některých léků, alkohol, cigarety, prodělání pohlavně přenosné choroby, chronická choroba, jakou je diabetes nebo vysoký tlak krve.

Impotenci může způsobit rovněž hormonální porucha, (například snížená hladina testosteronu) nebo zvýšená tvorba prolaktinu či výkyvy v produkci hormonů štítné žlázy. Pravděpodobně nejčastější fyzickou příčinou impotence je diabetes, při níž dochází k rozvoji aterosklerózy a poruše krevního oběhu.

Impotence může být chronická nebo opakovaná nebo k ní může dojít v ojedinělých případech. V minulosti panoval předpoklad, že impotence je především psychologický problém, dnes však většina lékařů a terapeutů věří, že až 85% případů je založeno na fyzických potížích.

Ateroskleróza, neboli kornatění tepen, představuje nebezpečí jak pro srdce, tak pro penis. Většina lidí si je dnes již vědoma toho, že kouření a konzumace tučných jídel vedou k tvorbě nánosů, které ucpávají tepny a blokují přítok krve k srdci. Tyto nánosy však mohou blokovat i přívod krve k pohlavním orgánům a narušovat tak schopnost dosáhnout erekce.

Vhodná léčba závisí na tom, zda je příčina poruchy fyzického nebo psychologického charakteru. Muž, jehož impotence je psychologické povahy, má během spánku obvykle erekci normální, kdežto muž s fyzicky způsobenou impotencí obvykle není schopen erekce ani ve spánku.