Terapeutické metody – NUMEROLOGIE, PSYCHOSOMATIKA A PENTAGRAM

numerologie e1632396466148

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

POTŘEBA SEBEPOZNÁNÍ

Poznání sama sebe, všech svých světlých i temných stránek, je velmi důležité. Jen díky tomu jsme schopni žít podle vlastních představ. Ne podle rodičů, učitelů, partnera nebo obecných společenských pravidel. Umět přijmout sebe samého v jakékoliv situaci, v jakémkoliv čase, v dobrém, ale i ve špatném období svého života. Umět přijmout každé své zklamání, selhání, strach či hněv. Neznamená to souhlas, jen přijetí a následné zvážení, zda to takto chci nebo ne. Pokud to chci jinak, je důležité umět rozhodnout, co mohu změnit, aby se situace děla jinak. A hlavně přijmout důležitý fakt, kterým je zodpovědnost, že všechno kolem mě se děje podle toho, co se děje ve mně. Jen tehdy to umím uchopit do svých rukou a začít si tvořit vlastní život. Čím více a lépe poznáte a pochopíte sebe, tím lépe dokážete pochopit každého, kdo se ve vašem životě objeví. Bez posuzování, kritizování a pohrdání. Sebepoznání naučí pokoře a úctě vůči sobě i svému okolí. Takže otevřete oči a začněte se poznávat. Začít můžete svým datem narození, které vám dá základní odpovědi, odhalí dosud skrytá zákoutí vaší osobnosti, ale také predispozice na fyzické a psychosomatické úrovni. Nemějte strach, nic není definitivní, ani čísla neukazují neměnný osud. Ukážou, jaké máte dary i úkoly, co se musíte naučit, a tím se často i osvobodit z rodových linií. Vše je propojeno, všechny cesty vedou do cíle. Stačí chtít a udělat první krok.

NUMEROLOGIE JAKO ÚČINNÝ NÁSTROJ

Kdo jsem? K čemu jsem tady? Proč přemýšlím tak, jak přemýšlím? A proč moje kamarádka nebo můj partner přemýšlejí úplně jinak a vyznávají úplně jiné životní hodnoty? Proč jim nedokážu porozumět, a i když se snažím nejlépe, jak umím, vždy to skončí v můj neprospěch? Pokud neberete život zcela povrchně, určitě jste si někdy položili tyto otázky. Lidé byli už velmi dávno schopní pomocí čísel mnohé vypočítat, včetně charakteru člověka. V určitém stadiu se čísla stala nástrojem exaktních věd a studia člověka, konkrétně psychologie, psychosomatiky, etiky, rozvoje společnosti a podobně, zacházejí až do oblasti medicíny a humanitních oborů. Numerologii používáme i v současnosti jako způsob rychlé, kvalitní, dostupné a přesné diagnostiky osobnosti. Každé základní číslo od 1 do 9 má svoji vibraci, frekvenci, na níž se nachází a ovlivňuje naši životní cestu a smysl naší duše. Znalost osobnosti člověka je základním předpokladem, aby se daly použít další metody psychologické pomoci. Jsme velmi rozdílní a každý člověk musí sám pochopit, která metoda osobního rozvoje mu vyhovuje.

KDYŽ DUŠE PŘICHÁZÍ NA SVĚT

Když se Duše rozhodne přijít na Zem, má k tomu svoje důvody. Přesně ví, co chce zažít, zkusit, pochopit a samozřejmě, má i konkrétní lekce, které jí mají pomoci ke správnému, a hlavně potřebnému vývoji. Duše nechodí na Zem z nudy, je to součást vývoje přes pochopení hmoty, emocí, fyzična, vztahů a vesmírných zákonů v praxi. Příchodem na svět a výchovou se mnoho věcí, informací z vědomí Duše uloží do podvědomí. Aby měla Duše možnost vzpomenout si, vytvořila si tzv. připomínky. Vše, co si Duše zadala, je zakódováno v datu narození. Jsou tam danosti, slabosti, životní lekce i poslání Duše. Můžeme klidně říci, že v datu narození jsou zapsány nejdůležitější informace z vědomí Duše, potřebné pro aktuální život. Dokonce i informace z minulosti, dávné či nedávné, jsou v něm zakódovány. Ne nadarmo se říká, že vše potřebné z minulosti je „otištěné“ do přítomnosti. Minulost slouží jako pomůcka k pochopení a řešení přítomnosti. Ne na to, abychom se v minulosti zamotali. Přítomnost je důležitá, protože tehdy si uvědomujeme své pocity, emoce i myšlenky. Jen přes přítomnost dokážeme slyšet hlas Duše a reagovat tak, abychom s ní byli v souladu. A realizovat svůj vysněný život.

ACH, TY VZTAHY…

Nikdy nekončící a vděčné téma kdekoliv a s kýmkoliv. Vztahy se přebírají, odkdy si lidé uvědomili, že jim je lépe ve dvojici, ve společenství. Nebylo by na tom nic špatného, pokud bychom rozebírali sebe ve vztahu k dotyčnému. My ale rozebíráme více toho druhého, jaký je, jak se chová, co a jak říká, dělá. Jaký je nezodpovědný, neslušný, arogantní, lhostejný, nechápající, nemilující, bezohledný, nekomunikující a podobně. Takové přemýšlení ale nic nezmění, naopak, konflikty se budou jen prohlubovat. Nevědomost o vlastních nezpracovaných nastaveních, vzorcích či zraněních a současně nepochopení jejich příčin, které vedou ke konkrétním reakcím, přivádějí partnerství do krize a krachu. Takové ukončení vytváří znovu jen další nepochopení a pocit viny či křivdy. Je třeba o sobě vědět co nejvíce, abychom uměli pochopit i druhé, bez ohledu na to, v jakém vztahu jsme. Každý vztah nám něco ukazuje, něco nás učí. Je zrcadlem našeho nitra, ať už na vědomé, ale častěji na podvědomé úrovni.

NAŠE ZDRAVÍ V DATU NAROZENÍ

Když vepíšete svoje datum narození do numerologické mřížky, věřte nebo ne, jsou zde zapsány predispozice k oslabení (přetížení) orgánů. Každý orgán je propojen s konkrétním číslem. Podle toho, zda toto číslo chybí nebo je v nadměrném počtu, jsou zřejmé predispozice k orgánovým poruchám. V celém kontextu mřížky se ukazuje organismus jako celek se všemi vzájemnými vztahy: to, jak orgány spolu komunikují, jak se dokáží navzájem podpořit, ale také omezit. Odkud vychází primárně oslabení a co vám chce říci. Funkčnost orgánů je propojena s psychosomatikou a následnou odpovědí, proč se cítíte tak, jak se cítíte. Na tomto základě se dá krásně postavit podpora doplňky stravy. V praxi máme odzkoušené a potvrzené, že například lidé, kterým chybí číslo 5, velmi inklinují k doplňkům pro podporu jater, protože číslo 5 je propojené s játry. Stejně, když chybí číslo 8, nejefektivnějším se stanou doplňky pro podporu žaludku a trávení, protože číslice 8 patří k žaludku. Pokud by bylo čísel 5 více než jedno, jsou ideální zelené potraviny, u vícero čísel 8 bude potřebný rakytník, černucha setá či rakytníkový olej. Takto bychom mohli pokračovat celým organismem s použitím číslic z data narození a jejich vsazením do numerologické mřížky.

S využitím dávno známých informací o numerologii a propojením s poznatky čínské medicíny a psychosomatiky se nám podařilo vytvořit velmi efektivní nástroj sebepoznání. Každý díky němu najde odpovědi na otázky v různých oblastech života včetně zdraví a dokáže si pomoci na preventivní úrovni i při akutních stavech. Může najít ten nejvhodnější přípravek, a tím zefektivnit léčbu.

ZUZANA KRAJČÍKOVÁ-MIKULOVÁ a DÁŠA ŠVANČAROVÁ (Slovensko)

zdroj: www.energy.cz