Také vás bolí záda?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Bolesti zad představují v dnešní době jedno z nejčastějších onemocnění, na která se sice neumírá, ale největší měrou se podílí na počtu pracovních neschopností, jež lékaři pacientům vystavují. A to zdaleka ne všichni lidé, které záda bolí, jdou vůbec k lékaři a přeruší dobrovolně svoji práci. Záleží na POSTOJI toho kterého jedince ke své nemoci, okolí, práci, rodině… v neposlední řadě k sobě samému. Ale o tom později…

Anatomie páteře
Záda, respektive páteř, jsou osou našeho těla. Žádný z předchozích vývojových druhů nemá páteř ve vertikální poloze jako člověk. Páteř je náš základní podpůrný orgán, který se “vine” od hlavy k pánvi. Ve svém průběhu je 2x esovitě zakřivená a její vzpřímené držení umožňuje i vzpřímené držení hlavy v horním pólu, a tudíž náš přehled nad situací.

Páteř se chová jako funkční celek, skládá se z obratlů, které na sebe velmi šikovně a pružně nasedají a v každé etáži mají poněkud jiný tvar i velikost. Toto rozložení vyhovuje v přizpůsobení se funkci té které části páteře. Krčních obratlů máme 7 a jedná se o nejpohyblivější část celého systému. Vždyť otáčejí hlavou, tudíž potřebují velký záběr. Hrudní páteř zaujímá 12 obratlů, které jsou velmi úzce spojeny cestou drobných kloubků s 12 páry žeber. Žebra, vpředu spojená s hrudní kostí, slouží především k ochraně pro nás nejzranitelnějších orgánů: srdce a plic. Tato oblast páteře je nejméně pohyblivým segmentem. Bederní obratle, kterých je 5, jsou nejmasivnější, což souvisí s jejich funkcí jakéhosi “podstavce” celých zad. Jsou úzce spojeny s obratli křížovými. Celá páteř vyúsťuje v kostrč. Ta nám zbyla po našich ocasatých předchůdcích. Celý tento poměrně stabilní systém je ukotven v pánvi, zejména pomocí křížokyčelních kloubů neboli SI kloubů, které nás také dovedou pěkně potrápit.

Funkce opěrného systému
Funkční systém páteře se však neskládá pouze z kostí. Obratle jsou mezi sebou spojeny meziobratlovými klouby, vazy, šlachami a svaly, kterých je dohromady obrovské množství. Což zajišťuje nejen velkou stabilitu, ale i obrovskou pohyblivost a pružnost pohybu. Obratle nasedají jeden na druhý a mezi tělem a oblouky vytvářejí kostěný kanál, chránící velmi citlivou a důležitou strukturu – páteřní míchu. Mezi těly jednotlivých obratlů se nachází meziobratlová ploténka (disk), zajišťující pohyblivost, pružnost a veškerou elasticitu páteře.

Ploténka je ze 70 % je tvořena vodou, skládá se z vazivového prstence s uvnitř uloženým hlenovitým jádrem. Jádro je schopno se vlivem okolních tlaků a náporů do jisté míry přizpůsobit, deformovat, nicméně po překročení určité hranice dochází k prasknutí prstence a vyhřeznutí jádra (ploténky) do páteřního kanálu. Odborně nazýváme tento stav herniace disku. Podle směru vysunutí disku může potom dojít k útlaku nervových struktur, nejčastěji nervového kořene, vedoucího od míchy do dolní končetiny. K herniaci disku dochází nejčastěji v oblasti od 3. bederního po 1. křížový obratel. Což odpovídá oblasti dolních končetin. Disky se však mohou samozřejmě vyklenout v jakémkoliv jiném místě páteře. V oblasti krční páteře a prvního hrudního obratle páteře to potom znamená riziko oslabení až ochrnutí horních končetin.

Onemocnění zad
Páteř je velice dobře vymyšlená struktura, která by zajisté skvěle fungovala, kdybychom jí k tomu dali příležitost. Jak již bylo řečeno výše, bolesti zad představují nejčastější příčinu pracovních neschopností. Zpočátku mohou být poměrně nenápadné, občasné bolesti v bedrech, kterým většinou nevěnujeme pozornost… bolí mě záda, asi jsem něco zvedal, ani vlastně nevím z čeho… Po několikerém opakování a varování, kdy nedbáme, onemocnění udeří razantněji. Náhle vzniklé bolesti zad, jinak také lumbago, lidově ischias, houser, “hexnšus” – a jsme bolestí zlomeni. Potom si už těchto potíží musíme všimnout. Akutní lumbago bývá nejčastěji vyvoláno zvedáním břemena, při předklonu, ale také po prochlazení, dešti, propocení a následném ofouknutí. Často ovšem i bez těchto vyvolávajících příčin.

Jaký má bolest zad význam?
Z velké části bolesti zad ukazují právě na mnohem hlubší příčiny potíží. Vyjdeme-li z představy, že páteř je osou těla, můžeme ji tedy považovat i za osu našeho bytí. Co nás v našem životě ohýbá? Kde nestojíme rovně? Kde si nestojíme sami za sebou? Už se překročila hranice toho, co jsme si na sebe naložili?

Naše záda reagují nejen na zátěže ve fyzické rovině, tzv. skutečná břemena, která nejsme schopni unést, ale ještě ve větším počtu na zátěže emocionální, které si na sebe ochotně nakládáme. Musíme se opravdu starat o všechno a o všechny kolem? A chtějí to vůbec? Služba bližnímu je chvályhodná, ale jen do určité míry. Není v pořádku, že si nakládáme tolik, až se nakonec sami zlomíme.

Většina pacientů kombinuje obě možnosti. Potřebujeme být dobří před ostatními. Ale zřejmě především sami před sebou. Pacientů se často ptám: “Čekáte za svoji snahu nakonec nějakou medaili? Žádná nebude, jen vaše bolavá záda…“ Mnozí však nejsou ochotni se na potíže podívat z jiné stránky. Obcházejí lékaře, vyhledávají co nejúčinnější léky, které je zbaví bolesti, aby mohli pokračovat ve vyčerpávající činnosti. Ale bolest zde má svůj, především ochranný smysl. Nutné je zastavit se a zblízka se podívat a snažit se pochopit pravý význam nemoci. “Ale vždyť tam mám přece ty výrůstky, mám tam přece ty plotýnky…“ Výrůstky, správně osteofyty na páteři, jsou adaptační změny, kterými si příroda pomáhá ke zpevnění a stabilizaci námi tolik přetěžované páteře, když nakládáme a nakládáme a nevidíme napravo nalevo. Až dorostou tak, že se začnou hlásit. Když to po dobrém nejde… A výhřez disku, ten už nás udeří mezi oči. Pokud dojde k velkému výhřezu, může začít oslabovat některá z dolních končetin, dokonce může dojít k poruše vyprazdňování. Tento příznak je už natolik alarmující, že je nutná ruka neurochirurga. A opět, úspěch operace, odstranění poškozené části disku, závisí na tom, zda pacient pochopí, kam až zašel. Když nepochopí a bude stále jenom hledat “objektivní příčiny”, ploténka vyleze znovu nebo jinde.

Léčba bolesti zad
Nejdůležitějším léčením bolestí zad je klid na lůžku. Sami od sebe se nezastavíme, naše moudré tělo to tedy udělá za nás. A především PRO NÁS. Nyní máme možnost se upřímně podívat na svoje dosavadní konání. Pochopit a doslova přehodnotit naše POSTOJE. A tělo se nám odvděčí taktéž zlepšením postoje. Jaká podobnost! Spoustu chyb děláme nevědomky, z pocitu nenahraditelnosti, z pocitu potřebnosti. Ale ti, které zachraňujeme a které si na svá bedra nakládáme, o to ve většině případů ani nestojí… zkuste se jich zeptat :-).

V akutním stadiu se kromě klidu na lůžku používají léky ke zmírnění bolesti, většinou ze skupiny nesteroidních antirevmatik (oblíbený růžový Ibalgin, dále Diclofenac, Indomethacin, Surgam a řada dalších) a ze skupiny myorelaxancií, což jsou léky uvolňující stažené svalstvo. Pokud se nejedná vysloveně o útlak nervového kořene, kdy mohou být bolesti až nesnesitelné, potom nás bolí výhradně svalstvo, které se kolem blokovaného segmentu bolestivě stáhne. Dále je nutné přikládat lokálně suché teplo, prohřát celou oblast bolavé páteře. Po odeznění nejbolestivějšího stadia nastupuje cílená rehabilitace, vedená zkušeným fyzioterapeutem. Zaměřuje se na uvolnění blokád, protažení staženého svalstva, ale především instruktáž a zácvik pacienta k posílení svalového korzetu, odstranění chybných pohybových stereotypů. Jinými slovy, na návod, jak se zády zacházet.

Na úrovni mentální jde potom o pochopení, zpomalení, odložení. Je zde ve hře i téma pokory. Kořím se před někým příliš anebo to na druhé straně vůbec neumím? Možností je mnoho.

Alternativní medicína
Kromě klasické západní medicíny je velmi účinnou pomocí i léčba alternativní. Akupunktura, vycházející z TČM, má velmi dobrý efekt u bolestivých stavů obecně, samozřejmě tedy i u bolestí páteře. Ve 100 % případů se zde ošetřuje dráha močového měchýře, což je orgán velmi úzce spojený s ledvinami. A jsme u emocí strachu, obav, nejistoty, nespokojenosti, vyčerpání. Pokud máme propagaci bolestí po zevní straně nohou, je ve hře dráha žlučníku, tedy emoce vzteku a tak dále… ale k tomu by byl třeba další článek. Takže vše souvisí se vším, není úniku.

Tedy ve zkratce: bolesti zad nás upozorňují na chybné postoje k okolí, lidem, práci, životu… a především k sobě samotným. Budeme-li svému tělu a jeho upozorněním lépe naslouchat, nemusí nás záda bolet…