Systém Symbi – díl čtvrtý – v jakém stavu střevo, v takovém stavu zdraví

cm bolest bricha1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tento článek píši pro podporu systému Symbi, který zaujímá důležité místo v boji o zdraví člověka. Po další vývojové etapě se potvrzuje hypotéza, že probiotická léčba bude hlavním léčebným směrem 21. století. Je velmi důležité, aby byla v našem střevu rovnováha. Zaujala mě studie Dr. Dunstana, který se touto problematikou také zabývá, a ten uvádí, že na naše střevo působí nesmírné množství toxinů, které vyčerpávají přirozený střevní imunitní systém, a pak se přivodí stav zvýšené aktivity tvorby protilátek. Nesmírné množství toxinů je v našem jídle, vodě a okolním prostředí.

Toxiny se uvolňují při špatném trávení, proděraví střevo (zvláště za přítomnosti kvasinky), toxiny máme v lécích a medikamentech. Dále mykoplazmatické bakterie, plísně, které produkují mykotoxiny, a jiné infekční patogeny, které vylučují další jedy jako různé vedlejší produkty jejich metabolizmu – což může být velmi zákeřné.

Další studie Dr. Dunstana přinesla závěry, že pesticidy mutovaly bakterie ve střevu a ty pak produkovaly mocný pesticid – jako toxin, který doslova otrávil tělo. Je to něco jako mít ve střevu miniaturní továrnu na jedy. Dr. Dunstan objevil ve své studii provedené v Austrálii v časných devadesátých letech, že každý pacient s chronickým selháváním imunitního systému měl tento toxin v sobě v různém stupni obtížnosti. Čím horšími příznaky pacient trpěl, tím vyšší hladinu tohoto toxinu v sobě měl. To byla přímá úměra mezi množstvím toxinu a závažnosti nemoci. Dokonce ve skupině kontrolních zdravých lidí našel Dr. Dunstan okolo 40 % lidí, kteří měli tento toxin chemicky přítomný ve velmi malém množství. Zřejmě ne dosti na to, aby to způsobilo nemoc, ale prostředí těchto lidí tak zvyšovalo pro budoucnost možnost vzniku nějaké autoimunitní nemoci.

Nyní snadno pochopíme, že filozofie probiotického systému Symbi je správná – brát kvalitní probiotika (přátelské střevní bakterie), která pomáhají udržet špatné bakterie pod kontrolou. Ritchie Shoemaker, M.D. podal zprávu o svém pozorování, která vede k podobným závěrům. Název jeho článku zní: „Neviditelné souvislosti s biotoxiny“. Popisuje jedovaté chemické komponenty, které beztrestně cestují napříč lidským tělem. Tyto malinké molekuly se pohybují kyvadlovým způsobem z nervů do svalů, z mozku do různých dutin, do zažívacího traktu a jiných orgánů a nepřetržitě cirkulují. Provokují tělo k různým reakcím a dávají příčinu potížím. Definujeme to jako nemoci související s biotoxiny. Současné výzkumy jasně dokazují, že ty komponenty vznikají v souvislosti s narůstajícím počtem mikroorganizmů, které mají vytvořené dobré podmínky v našem ekosystému…

Jednoduše nám říkají, že toxiny – které vyrábějí mikroorganizmy, přinášejí do našeho světa nové druhy nemocí – je to patologie, ve které bakterie, plísně a jiné drobné mikroorganizmy se přizpůsobily podmínkám, naučily se produkovat toxiny, které přetrvávají v lidském těle ještě dlouho potom, co tělo umře. Patogeny jsou rozdílné, ale biotoxiny, které produkují, všechny bez rozdílu, lidské tělo poškozují a zhoršují zánětlivou odpověď imunitního systému. Schovávají se v tukové tkáni, kde se k nim krevní obranné buňky nemohou dostat, obelhávají imunitní systém. Ten nemůže včas nastartovat obranný mechanizmus. Situace je ještě horší, protože tyto mikroorganizmy vznikly v lidském těle v důsledku vnitřního mikrobiálního konfliktu, kdy se utvořily nové rozdílné formy mikroorganizmů a imunitní systém má těžkou roli na ně reagovat.

Probiotikum provádí v nemocném střevu probiotickou změnu, vytvoří zdravé podmínky, aby se dobře dařilo prospěšným laktobacilům. Již tento samotný postup mnohdy nastartuje celkový ozdravný proces v těle. U alergických stavů je vhodné přidat Symbi-almykon, který má detoxikační a protialergický účinek, odstraňuje ze střeva zbylé dráždivé a jedovaté látky, které se často podílejí na vzniku alergických reakcí.