Syndrom neklidných nohou

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Syndrom neklidných nohou je charakterizován mučivými patologickými bolestmi lýtek, které se zlepšují pohybem. Bolesti přerušují i spánek. Opakované probouzení může vážně narušit kontinuitu spánku a zvýraznit denní únavu a neschopnost něco vykonávat. Příčiny jsou individuální. Od poruch vzniklých u pacientů po dialýze až po těhotenství.

Současný výzkum se zaměřuje na nalezení genů, které tento syndrom podmiňují. V experimentu se zjistilo, že porucha reaguje na působení L-DOPA a dopaminergních agonistů, a zdá se, že příčinou může být funkční porucha bazálních ganglií v mozku. (Dopamin je jedním z přenašečů mozkových signálů.) V úvahu přicházejí také faktory, které podporují vznik polyneuropatie v důsledku nesprávně kompenzované cukrovky, a také narušení mechanizmu, který umožňuje příjem a zpracování železa mozkovými buňkami. Svou roli hrají u většiny pacientů dědičné dispozice. Syndromem trpí lidé s anémií a krvácivými chorobami.

Příčiny lze hledat na úrovní páteřní míchy, jak v důsledku úrazů či operací, tak i degenerativních a revmatických procesů. Situaci zhoršuje konzumace alkoholu, kouření, chudokrevnost. Diskutuje se o vlivu těžkých kovů, nedostatku zinku. Zvýšená hladina homocysteinu.

Co pomáhá

A je známo pravidlo: Čím je železo pro krev, tím je zinek pro nervy. V experimentu se ukázalo zlepšení po podávání zinku u pacientů, kteří mají neustálé nervózní pohyby nohou a chodidel, kteří se cítí nervově vyčerpaní třeba po dlouhodobém učení se, ponocování…, a také u pacientů, kteří popisují pomalost v uvažování a představivosti.

Autoimunitní podstata

Je nasnadě považovat toto onemocnění také za autoimunitní, neboť často provází tyto nemoci. Příznak neklidných nohou je potom jen doprovodným příznakem celkové nemoci. U každého člověka se syndrom projevuje trochu jinou kombinací popsaných příznaků.

Léčba

Protože není zcela jasně poznán mechanizmus neklidných nohou, nemůže být ani přesně stanovena léčba. Používají se různé formy rehabilitace, lymfatické masáže, k tomu přijímat hořčík a vitamíny skupiny B k likvidaci toxického homocysteinu a nošení kompresních punčoch, pohybová aktivita, procházky, střídání studené a teplé vody… Lékaři zkoušejí podávat léky na Parkinsonovu nemoc a snaží se zvyšovat dopamin – přenašeč nervových signálů, a tím zlepšovat činnost pohybového řídicího centra v mozku. Ve výzkumu je podávání taurinu s myšlenkou zlepšení přenosu nervových vzruchů.