Symbióza a dysbióza

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pokud je mezi mikroorganismy rovnováha a vyvážený stav hovoříme o symbióze. Protože střevo sehrává velmi důležitou roli v mnoha procesech je životně důležité, aby v něm byla symbióza. Rovnováha ve střevu zajišťuje ochranu proti některým infekcím a škodlivým látkám, stejně tak přispívá k optimální funkci střev (peristaltika střev, pomoc při trávení a při tvorbě některých nezbytných látek, mezi které patří vitaminy a aminokyseliny). Střevní mikroflóra napomáhá trávení a vstřebávání důležitých živin nestrávených v tenkém střevě. Složité mnohočetné cukry nestrávené v tenkém střevě slouží jako potrava mikroflóry především v tlustém střevě. Tento proces umožní získání energie obsažené v těchto látkách.

Střevní mikroflóra napomáhá při odbourávání nestrávených látek obsahujících dusík a vytváří aminokyseliny, které může tělo hostitele využít. Sehrává také nepřímou roli, v metabolismu cholesterolu a žlučových solí. Některé druhy bakterií jsou schopné rozložit žlučové soli a tím změnit průběh jejich vstřebávání.

Bakterie střevní mikroflóry produkují vitaminy, jako například vitamin K (jsou jeho hlavním zdrojem), vitamin B12, kyselina listová (B9), biotin (B8), riboflavin (B2) a kyselina pantotenová (B5). Za určitých podmínek může být tato syntéza pro člověka podstatná (například u vitaminů B12 a K po operaci střeva apod.).

Ochrana proti infekcím a toxickým látkám je jednou z nejdůležitějších úloh střevní mikroflóry. Do zažívacího traktu totiž každý den vstupují spolu s potravou velká množství mikroorganismů. Jeden z obranných mechanismů chránící hostitele je založen na bariérovém účinku střevní mikroflóry – nebezpečné bakterie mohou být z organismu zcela vyloučeny, nebo zůstávají ve střevě v počtech nižších než jsou množství potřebná pro rozvoj škodlivých mechanismů.

Pokud však ve střevní mikroflóře dojde k nerovnováze – dysbióze – vnější (požité) i vnitřní (vlastní) škodlivé bakterie mohou vyvolat rozvoj infekcí.

Některé bakterie mohou mít kromě toho škodlivé účinky na zdraví hostitele v důsledku působení různých typů enzymů.
Může například dojít ke zvýšení aktivity beta-glukuronidázy, což vede k uvolňování potenciálně karcinogenních látek.
Totéž platí pro bakterie produkující enzymy působící v oblasti metabolismu dusíku, které mohou například způsobovat odbourávání tryptofanu, indolů, dusičnanů a sekundárních aminů na deriváty s karcinogenním potenciálem.

Střevní mikroflóra ovlivňuje pasáž trávicím traktem prostřednictvím řady přímých a nepřímých mechanismů, mezi které patří tvorba těkavých mastných kyselin, změna pH prostředí a další mechanismy.

Je zřejmé, že střevní mikroflóra může mít na zdraví svého hostitele jak pozitivní, tak negativní účinky, a to v závislosti na svém složení.

Probiotika jsou zaměřena právě na střevo. Svými účinky posilují prospěšné mikroorganismy a naopak vytváří nevhodné podmínky pro škodlivé. Tím chrání obranný systém člověka.

Požití probiotik je prvním krokem tam, kde potřebujeme vrátit střevu rovnováhu:

  • po antibiotické léčbě
  • při užívání syntetických léků, minimálně 2x do roka
  • při projevech nedobrého trávení- nadýmání, pocit plnosti,
  • při zpomalené střevní pasáži- zácpě
  • při hormonálních, alergických a imunitních poruchách
  • při projevech nedostatku vitamínů, minerálů, enzymů….
  • úvod redukčních diet, zahájení detoxikace po chemoterapiích
  • úvod k léčbě kvasinkových, plísňových a jiných infekcí

Pokud má střevní mikroflóra správnou skladbu, a o to se probiotika snaží, usnadňují trávení a vstřebávání živin, zabezpečují vylučování některých toxických látek, chrání tělo před škodlivými látkami a podporují správnou funkci střev.