Svatý Hostýn – jedno z energeticky nejsilnějších míst u nás

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Kdo je trochu citlivější, ví, že existují místa, která doslova léčí a jsou nabita energií – místa, ve kterých je prováděná modlitba, meditace i jakýkoliv druh práce na sobě účinnější. Jedním z těchto míst je svatý Hostýn, který je navíc významným ohniskem duchovní ochrany Moravy, i celé České republiky.

Když přijedete na Hostýn a zeptáte se kohokoliv z místních, čím to, že má tak výjimečnou, mystickou atmosféru, uslyšíte opakovaně odpověď: „Je to neuvěřitelně promodlené místo.

Já se na Hostýn vždy rád vracím a mám-li převést do slov, co zde vnímám, je to jako by vyřčené modlitby našich předků zanechaly otisk v prostoru a neuvěřitelně silně tu na vás dýchala historie. Davy Moravanů sem například za války proudily vyprosit si požehnání pro vojáky (své blízké) na frontě – když tisíce lidí po staletí na jednom místě děkují, chválí a modlí se, vytváří se tím nezpochybnitelná duchovní síla, mohli bychom říci jakýsi egregor (mentální prostor), který pozitivně působí na kohokoliv, kdo na tuto horu přijde. Mimochodem, nedaleká vodní kaple byla postavena přímo nad pramenem léčivé vody…

Hostýn – duchovní ochrana Moravy i Čech

Audiovizuální zážitek sv. Hostýna vám může zprostředkovat v archivu České televize také speciální díl pořadu Magické hory. Průvodcem je v něm Květa Fialová, která říká: „Naše hory obklopují českou a moravskou zem jako náhrdelník.“ Podle ní sv. Hostýn a další podobná místa dávaly českému lidu ochranu a naději – byly jakousi branou k Bohům. Květu Fialovou v tomtéž pořadu o sv. Hostýnu doplňuje Václav Cílek: „Keltové si rádi vybírali kopce se dvěma vyvýšeninami. Znamenalo to útočiště a ochranu a v paměti lidu tato funkce zůstala. Později se vyprávěla pověst, že když sem přišli ve 13. století Tataři, tak je Matka boží hostýnská svými hromy a blesky zahnala, způsobila povodeň a Tataři utekli.“

Využívejme silových míst a časových zón pro léčení a práci na sobě

Podle ruského léčitele S. N. Lazareva existují během roku periody, ve kterých je práce na sobě účinnější – jakoby se nám z duchovních světů dostávalo větší pomoci. Věřím, že přímo většina z vás, čtenářů, má tu zkušenost, že například v období okolo Vánoc nebo Velikonoc se lépe medituje nebo přichází větší inspirace či chuť se třeba jen tak ztišit.

Svatý Hostýn

Petr Chobot, se kterým vyšel nedávno na našem webu rozhovor, zase vyzdvihuje význam tzv. silových míst, z nichž ta s největší energií jsou například v Andách. V České republice patří k nejvýznamnějším právě sv. Hostýn. Petr Chobot hovoří o Hostýnu na svém webu: „V tomto silovém místě se především snadno aktivizuje a zbavuje bloků naše srdeční centrum. Jsou známy léčivé vlastnosti vody, která na této hoře vyvěrá. Silové ohnisko hory Hostýn je součástí celého řetězce podobných ohnisek, který se táhne až přibližně do oblasti Turzovky na Slovensku na severu. Kdysi zde byla řada staroslovanských spirituálních center. Energetická ohniska jsou většinou identická s jednotlivými horami, často homolovitého tvaru. Energie Hostýna je JINOVÁ – ženská. Jinová a zemská energie převládá v celém beskydsko-hostýnském řetězci energetických center. Celkově má tento energetický prostor schopnost účinně čistit naše biopole. Napomáhají tomu i rozsáhlé bukové a smrkové lesy, kterými jsou tyto kopce pokryty. Zvláště hluboké smrkové lesy mají schopnost naše energetické tělo doslova „vyprat“.“

Svatý Hostýn je skutečně neobyčejné místo, které pro své blahodárné účinky na tělo i duši určitě stojí za to navštívit.