Stres je motor i zabiják

stres e1566284467313

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Bez tlaku prostředí na organismus by nebyla zachována dynamika života, bez vnitřních stimulů by nebyl vývoj. Přesto dnes čelíme epidemii chronických onemocnění a harvardské studie prokazují, že 85 % jich vzniká v souvislosti se stresem.

Proč se tedy stres, který byl původně motorem, stal zabijákem? Odpověď je velice jednoduchá. Organismus je dynamický proměnlivý systém, který potřebuje neustálou interakci s vnějším okolím. Jednoduše řečeno, potřebuje být pod neustálým adekvátním tlakem. Tlakem je míněn okolní vliv mikroorganismů, teploty, tlaku, vlhkosti, osvitu a také přicházejících informací, stimulů, emocí.

TLAK POTŘEBUJEME

Tento tlak může být nazýván stresem a jednotlivé faktory stresory. Takže stres potřebujeme. Přesto se podílí na vzniku většiny chronických nemocí. K zachování takzvaných homeodynamiky, tedy dynamické proměnlivosti našeho organismu, je potřeba adekvátní množství energie, které si organismus vytvoří.  A tady už se dostáváme k jádru věci. Stres tedy není zdrojem vzniku nemocí, je jím vyčerpání organismu.

Člověk žijící v 21. století se stal více citlivým na nejrůznější stresory prostředí, zároveň je pod čím dál větší záplavou informací a není schopen si tvořit adekvátní množství energie. Proč? Protože má narušené střevní mikrobiální prostředí, reaguje na vývoj informačních technologií a absolutně nevhodně se stravuje. Ano, to jsou hlavní důvody proč se z motoru stal zabiják.

V minulém století jsme vyhlásili válku mikrobům nadužíváním antibiotik, čím dál vyšší mírou očkování, úzkostlivou hygienou, používáním herbicidů, fungicidů, pesticidů i dalších chemikálií a léků, zároveň už neodložíme z rukou mobily, nespustíme zrak z televize, sedíme celý den v kancelářích a pak to zajíme prázdnou porcí kalorií bez jakékoliv výživné hodnoty. Tohle jsou zabijáci, nikoli samotné stresory.

JAK Z TOHO VEN?

Pečujte o svůj energetický metabolismus kvalitní stravou, odpočinkem, vyvarujte se nadměrnému přílivu informací a neubližujte svým mikrobům nekvalitní stravou, chemikáliemi a léky, když to není nezbytně nutné. Neobviňujte stres ze svých potíží, ale neschopnost se mu v plné síle postavit, a tím ho využít jako stimul k vývoji.

Bez stresu by nebyl život, ale musíte na něj být plně připraveni s maximální mírou odolnosti, a to už máte zcela ve svých rukách.

Knihu Jan Vojáček: Umění být zdráv naleznete zde.