Stálé téma chronických nemocí

cm nemocna zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Stálé téma chronických nemocí se týká pochopení nutnosti odhalit příčiny, přijmout, akceptovat je a přestat je činit.

Postoje nemocných

Velké množství pacientů, kteří oslovují naši poradnu, vůbec netuší, co se po nich chce. Jsou nacvičeni jít s problémem k lékaři a očekávají, že dostanou lék a jejich problém odezní. Někteří chápou, že znát příčinu je důležité, ale oni prostě nemají čas zabývat se příčinou, odstraňováním příčin, oni si přímo lék vyžádají, aby byl příznak nemoci rychle potlačen, aby mohli pokračovat v činnosti, ve které je nemoc zastavovala.

Někteří si jsou vědomi své příčiny, ale nepřipouštějí si ji, hledají výmluvy a kličkují, svádějí problém na jiné okolnosti, odkládají řešení, až se prý změní jejich situace (ta se samozřejmě nezmění), a raději volí pohodlnější způsob léčení, spočívající v trvalém užívání léku… A jiní jsou teoretici, nastudovali řádku článků, jsou častými návštěvníky diskusních portálů a mohli by dostat přezdívku „googloví studenti“, hledají způsoby, jak to udělat, aby svou příčinu nemuseli odstraňovat.

A nemalá skupina lidí si chce své zdraví koupit a dělají pro to mnohdy i šílené věci, jen aby příčinu zamaskovali. Do této skupiny patří i lidé, kteří by také tak postupovali, kdyby na to měli peníze a mohli si zdraví koupit. Mají představu, že se nemohou uzdravit právě proto, že nemají peníze. A to je dostává do deprese.

Poradna

V internetové poradně s tazatelem nejprve komunikujeme, vysvětlím mu základní pravidla, popíši, jak by měl postupovat, a přesto neví, co má dělat, je bezradný. Ví, že se nemůže obrátit o pomoc na svého lékaře, protože ten se s ním na takové téma jednak odmítá bavit a jednak na něj nemá čas.

Jiná skupina pacientů mi napíše: Prosím, napište mi, co si mám nechat vyšetřit, já zajdu za svým lékařem a on mi cokoliv, co budu požadovat, nechá udělat. Ale v okamžiku, kdy dojde na realizaci projektu, objeví se komplikace – to vyšetření je drahé, to vyšetřovat nemohu, na toto vyšetření vás musím objednat ke specialistovi, protože jedině on to může udělat, ale čekací doba na vyšetření je půl roku.

A tak vlastně většina snah o pojmenování příčin je o tom, kdo to zaplatí. Laboratoři je to jedno, ta je připravena vyšetřovat.

Cesta za příčinou

Není jednoduché se dopracovat k příčině. Nejde jen o to, která vyšetření musíte udělat, aby se prokázala příčina. V jádru je třeba hledat ve dvou rovinách.

Rovina hmotná

První je rovina hmotná, změřitelná, zde se provádějí právě ta různá vyšetření. Výsledek laboratoře ukazuje, jak tělo reaguje. Např. je vysoká sedimentace, takže se dozvíme, že v těle probíhá zánět, ale již nám to neříká, proč je v těle zánět. Zobrazovací technika (RTG, CT, MR) přesně popíše anatomickou situaci, např. objeví cystu, ale nevysvětlí nám, proč cysta vznikla. Nyní záleží na tom, jak dokáže lékař a pacient spolupracovat, jak zvládnou vidět souvislosti a sestavit mozaiku informací, jež vysvětlí příčinu, proč je zánět, proč je cysta… V této rovině pracuje imunolog, endokrinolog, internista, chirurg… Tady dostáváte léky, léčiva, zde zasáhne operační výkon… A je otázka, zda takový postup dokáže zasáhnout příčinu, anebo zda se orientuje pouze na potlačení či odstranění projevu nemoci.

Pokud rozbor příčiny skončí v bodě zjištění, že v těle probíhá zánět, a nasadí se lék proti zánětu, pak to je právě situace pouhého potlačení projevu nemoci. Pokud rozbor skončí v bodě, že byla nalezena cysta, která bude následně operativně odstraněna, jistě dojde k úlevě, odstraní se následek, ale pokud příčina působí dále, je otázkou času, kdy se vytvoří nová cysta nebo jí podobný útvar. Operace nestačí, náprava musí pokračovat v totální změně životního stylu…

Rovina nehmotná

Druhá je rovina nehmotná, nezměřitelná, a přitom je mnohem podstatnější, vlastně klíčová, ale do ní specialisté vstupovat nedovedou, lék do této roviny nezasáhne, operovat nelze.
Kořeny nemocí vycházejí právě z této roviny a není vzácností, že pocházejí z rodinného zatížení, tedy z mnohem větší hloubky. Mozek pracuje pod vlivem této roviny, pracuje podle určitého programu. Pokud je program chybný, je pochopitelné, že chybně pracuje i podřízený systém, např. imunita, hormonální systém.

Smyslem rozboru je tedy pojmenovat onen program, jeho vlastnosti, odhalit, v čem je chybný, a snažit se o změnu. To je vlastně na celém léčení nejpodstatnější. A je to stálé téma chronických nemocí.