Stále aktuální téma: kouření. Jak se chránit?

cm cigareta1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Kouření zodpovídá za víc než 90  % zhoubných nádorů plic, má na svědomí velké procento nádorů tlustého střeva a konečníku, nádorů žaludku, močového měchýře, prostaty, ženských pohlavních orgánů… A samotné kouření je též příčinou až 30 % všech úmrtí na srdečně-cévní choroby.

Nikotin je jedním z nejsilnějších jedů cévního systému, dostává se do organismu už za 10 sekund od začátku kouření. Jedna cigareta ho obsahuje asi 9 mg, z čehož až třetina se dostane do organismu, přitom účinná dávka je jen 0,2 mg a rychle na ni vzniká závislost. Už při vykouření jedné jediné cigarety dochází ke křečovitému dlouhotrvajícímu zúžení cév, čímž se snižuje přívod krve a kyslíku do příslušných orgánů těla. Obzvlášť nepříznivý účinek má nikotin na koronární arterie (věnčité tepny) srdce, podporuje jejich zužování a tvorbu krevních trombů (sraženin), které v konečném důsledku mohou tepnu uzavřít a způsobit srdeční infarkt. Cigaretový dým samozřejmě obsahuje kromě nikotinu i množství karcinogenů (rakovinotvorných látek), chemických toxinů, jako jsou kyanidy, formaldehyd, dehet, těžké kovy, nitrozosloučeniny…

Navíc už při vykouření jediné cigarety vzniká v organismu extrémně velké množství volných kyslíkových radikálů, které jsou zodpovědné za poškozování tkání a předčasné stárnutí.

Co dělat proti škodlivinám z cigaretového dýmu? Samozřejmě nejlepší, nejúčinnější a hlavně normální je nekouřit!

Ne každý to však dokáže na první “pokus” a ne každý kuřák je natolik ohleduplný vůči své rodině, dětem, přátelům či kolegům, že jim svým zlozvykem neotravuje život. Proto je moudré si aspoň do určité míry chránit zdraví a eliminovat, přesněji řečeno zmírňovat nežádoucí účinky kouření. K tomu nám slouží přírodní látky – tzv. antioxidanty. Mezi ně patří vícero vitaminů a některé minerály.

Uvedené doplňky výživy pomohou zmírnit toxické vlivy kouření na srdečně-cévní systém, imunitu a vlastně na celý organismus tím, že napomohou jeho očistě a regeneraci. Kromě toho je stejně tak důležitá celková zdravá životospráva, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, rekreační sport, pozitivní myšlení…