Sklerodermie

cm bylinky hmozdyr 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Sklerodermie je označována jako kolagenní onemocnění a je známé též pod názvem dermatoskleróza či systémová skleróza. Charakteristické pro toto onemocnění je sklerotizace vaziva a postihuje různé části organismu, hlavně nejvíce kůži, tepny, plíce, srdce, žaludeční trakt či klouby. Sklerodermie patří do skupiny autoimunitních onemocnění. Ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži.

Toto onemocnění se objevuje nejvíce ve věku mezi čtyřiceti a šedesáti lety. Příznaky a jejich závažnost se mohou u jednotlivých nemocných lišit. Nejznámějším příznakem je tzv. Raynaudův fenomén, který může být dlouhou dobu jediným symptomem u nemocného. Tento fenomén je oběhová choroba, která postihuje prsty nohou a rukou. Jedná se o postižení cév, kdy dochází náhle ke konstrikci drobných tepének zásobujících krví prsty rukou a nohou působením chladu. Důsledkem toho je omezení nebo přerušení dodávky krve a nápadné zblednutí prstů.

Velmi časté jsou změny na kůži, hlavně na obličeji a prstech rukou, které se stanou lesklými a ztluštělými. Dalšími rysy je charakteristické svraštění kolem úst. Napnutá kůže ztěžuje ohýbání kloubů či otevírání úst. Jak již bylo zmíněno, nemoc ale může postihovat i jiné části těla a způsobit tak problémy při polykání, palpitaci, zvýšený krevní tlak, bolesti kloubů a svalovou ochablost. Rozsah nemoci a rychlost jejího postupu je velmi různá u jednotlivých pacientů. Nejrychleji obvykle postupuje v prvních letech nemoci, pak se zpomaluje či dokonce ustane. Bohužel, u menší, ale nezanedbatelné části nemocných může vést k srdečnímu, respiračnímu či renálnímu selhání.

K potvrzení podezření stačí lékaři obvykle fyzikální vyšetření, někdy provede i krevní testy nebo biopsii. Prognóza onemocnění závisí na postižení jednotlivých orgánů. Léčba se soustředí jednak na péči o kůži, při onemocnění vnitřních orgánů je nutná celková imunosupresivní léčba (potlačující nadměrnou imunitní reakci). Lékaři potom nasadí léky k odstranění a zlepšení jednotlivých zdravotních problémů. Nemocným může pomoci i fyzioterapie, která pomáhá odstraňovat špatnou pohyblivost kloubů.