Shiatsu je dotek, dotek je shiatsu

cm zena ruze

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

„Lidský organismus je sestaven tak, jak jej popisuje moderní věda, ale funguje tak, jak věděli a znali již starověcí lékaři.“ – MUDr. Josef Jonáš

Dotek je jedna z veledůležitých věcí v životě, kterých bychom si měli hojně dopřávat nejen při držení se za ruce. Dotek je velký terapeutický nástroj.

Spojuje rozdělené. I vám se někdy stalo, že vás třeba i po malém úrazu bolelo celé tělo? Mysl bolest nechce a odmítá tím pádem bolící části těla. Jenže ty se pak těžko hojí. Vzpomínáte si ještě na dětství u maminky, která vás brala do náruče (obklopila vás svojí tělesností) po nějaké dětské „nehůdce“. Ale jsou mezi námi i takoví, kterým se této první pomoci od matky nedostalo. „Chudák dítě“ cítí bolest až dodnes a neví o tom. Čas ne vždy bolest rozpustí.

A i jako dospělí dostáváme rány. Maminka není po ruce, aby nám poskytla onu první pomoc, tu konejšivou náruč. Většinou takové zážitky ukládáme do podvědomí, aby nebyly vidět. Tím vznikne trauma. Traumata zkreslují naše vnímání a ovlivňují naše chování aniž bychom si toho byli vědomi. Kupř.máme strach v situacích, kde není čeho se bát. Necítíme lásku tam, kde nás zahrnuje a nejsme ani schopni vyjádřit naše pocity. Takhle žít je neuspokojivé. Divíme se, proč nám nejde tohle a támhle to, proč nám tohle způsobuje takové a makové divné pocity a problémy. Mnozí z nás si neuvědomují, že je možné se z toho dostat. Vyhledat pomoc druhých je jedna z cest.

Teplo doteku vlídné lidské ruky obsahuje onu lásku, která nás obklopovala v maminčině náruči. Cítíme se spokojeni, dobře opatřeni, v bezpečí. Dostává nás do přítomného okamžiku, kde je všechno v pořádku a odkud se dá snadno začít znovu. Dotek rukou je nástroj, který používá Shiatsu. Umí měkounce sáhnout i do bolesti, energii propojit, obnovit její tok a navodit léčící proces.

Viděla jsem lidi malé i velké, kteří by se při nějakém špatnějším psychickém stavu rádi rozplakali, kdyby je někdo vzal do náruče. Jenže dělá se to? Přes mnohá psychoterapeutická doporučení pláč potlačujeme a tak se v těle ukládá více a více napětí. A není to jenom pláč. Při svých hodinách jógy jsem zjistila, že je pro mnohé velice obtížné i zakřičet. Kolik z nás si zazpívá pěkně nahlas a kolik z nás na to odpoví „já to neumím“. A jak se cítíte, když máte jít tancovat? Když máte jít tancovat na plese první? U kolika z nás je zábava a radost rovná s povinnostmi? Jak pak má být život uvolněný, přirozený, naplňující a spokojený?

Nedostatek dobrého doteku je bezpochyby jeden z důvodů, proč lidé trpí vším možným – depresemi, smutkem, strachem, agresivitou, samotou a jinými psychickými poruchami. Shiatsu je velmi prospěšné při vysokým krevním tlaku, hormonálních poruchách, bolestech hlavy, zad, slabosti nohou, brnění rukou,….a dalších neduhů, včetně těch vašich.

Shiatsu pomáhá navodit uvolněný stav, pocit relaxace, radosti, vitality, rovnováhy, kvalitní spánek…Dokonce se ke mě dostali zprávy o tom, jak skvělý a neočekávaný sexuální zážitek mnozí po shiatsu měli. Také omezuje chuť na cigarety a cukrovinky. Pocit, co všechno musíte udělat, také mizí. Život nikdy totiž nebude potom, život je teď!

„Největší chybou je, posuzuje-li lékař odděleně nemoc těla a nemoc duše. Obě složky přece nejde oddělit.“ (Platon)