Reverzní příznaky a známky stárnutí – II. část

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Výzkum biochemických příčin stárnutí a odhalení nových metod, které dokáží tento proces regulovat – nám nyní dává možnost eliminovat mnoho příznaků a známek stárnutí. Před více než 25 lety začali badatelé z různých kontinentů organizovat aktivitu za účelem prozkoumání změn, které jsou spojené se stárnutím na molekulární úrovni. Prvním problémem bylo najít, který specifický proces způsobuje v lidském těle typické projevy související se stárnutím. Aby byla odpovězena tato základní otázka, museli vědci nejprve analyzovat krevní vzorky lidí ze starší věkové skupiny a pak je srovnávat s výsledky krevních analýz lidí z mladší věkové skupiny.

Výsledky této studie ukázaly rozdíly mezi uvedenými biochemickým vzorky. Některé řetězce aminokyselin, které tvoří peptidy jsou v jiném poměru u mladých lidí a ve znatelně menší míře u starších lidí. Jiné řetězce peptidů jsou přítomné mezi starší skupinou v mnohem vyšší kvantitě než jsou mezi mladšími lidmi. Jako výsledek těchto změn na úrovni a funkci řetězců aminokyselin lidí patřících do “starší skupiny” závisí na úrovni nežádoucích protilátek – substancí, které neustále napadají vlastní tkáně. Například štítnou žlázu, sexuální žlázy, slinivku břišní, plicní tkáň, srdeční a krevní cévy, játra, sliznice žaludku a střev, T-lymfocyty (bílé krvinky, které jsou odpovědné za obranu těla vůči cizím vetřelcům), klouby, ledvinnou tkáň, mnohé části mozku atd.

Kombinovaný efekt těchto nežádoucích protilátek a chybění jistých potřebných kombinací aminokyselin a jiných substancí, pak způsobují komplex příznaků a známek, které nazýváme “stárnutí”. Starší lidé mají tendenci přibírat na váze nebo na druhé straně se trápí nechutenstvím; začínají stagnovat, ztrácejí svou původní energii, špatně tolerují cukr, klesá jim schopnost sexuální potence, jsou poránu ztuhlí, snadno u nich dochází ke zlomeninám kostí, mají krátký dech, stěžují si na bušení srdce a jiné srdeční problémy, objevuje se zácpa, chudokrevnost, močové problémy, deprese, zapomnětlivost atd.

Vědci již dovedou tyto výše popsané změny zmapovat a mnohé si vysvětlit a logicky nacházet cestu jak eliminovat biochemické změny, které způsobují dramatický pokles kvality života u stárnoucích lidí, stejně tak jako eliminovat nebo předcházet častému výskytu nemocí stárnoucích lidí, které často vyústí ke zkrácení jejich života. Vyžadovalo by to asi mnoho stránek, aby se mohly vysvětlit alespoň jednoduchými termíny ony zvláštní procesy probíhající v tomto období změn mnoha příznaků a známek stárnutí.

Použijeme malý příklad: Jednou ze závažných známek spojených se stárnutím je ztráta žízně a nepřiměřené ztráty vody (prostřednictvím dýchání atd.), což eventuálně vede i k chronickému nedostatku tělní vody (to je typická situace skoro pro každou starší osobu). Tato vodní nerovnováha dříve nebo později způsobí velký počet vážných poruch, vyústí v problémy močového traktu, sníženou funkci ledvin, chudokrevnost, urémii, mentální zhoršení a někdy selhání ledvin a smrt. Mnoho let se nedařilo tento proces pochopit, až konečně badatelé objevili, že starší lidé mají nízkou hladinu důležitého peptidu – hormonu angiotensinu, který je odpovědný za pocit žízně a za regulaci množství vody v těle – a další malá část skládanky byla vyřešena….