Regulační mechanismus těla

díte

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Geniální obrana

Lidské tělo je geniálně vytvořeno, a to tak, že má schopnost udržovat se zdravé. Pokud dojde k jeho napadení např. infekcí, nastoupí zcela automaticky obranný mechanismus, který se snaží tělo ochránit.

Riziko nákaz

O podzimu a zimě víme, že je to období zvýšeného rizika virových i bakteriálních nákaz. Například je nejčastější virus influenzy, para-influenzy, adenoviry, herpetické viry nebo bakterie z rodu streptokoků, stafylokoků, meningokoků, hemofilů… Ovšem mohou působit také toxiny, farmaka, nádorové a autoimunitní nemoci…

Popsaní činitelé (třeba bakterie) obsahují látku nazývanou pyrogen, ale ten se může uvolnit také uvnitř těla v reakci například na úraz, nádor a podobně.

 

Reakce na činitele

Bílé krvinky / makrofágy jsou tímto pyrogenem stimulovány a následně spouštějí kaskádu vnitřních biochemických reakcí, vedoucích ke zvýšené tvorbě prostaglandinu E2 v hypothalamu, který následně zvyšuje tělesnou teplotu a současně dochází k aktivaci obranných mechanismů těla (fagocytární funkce specifických bílých krvinek, tvorba interferonů, interleukinů a protilátek, katabolické procesy, které mohou zvýšit tvorbu imunoglobulinů…).

Lze tedy říci, že horečka je správná a žádaná reakce, první krok obrany.

Lékaři rozlišují dva typy horečky:

  • hypertermii – to je stav, kdy teplota stoupne nad 38 °C
  • hyperpyrexii – to je stav, kdy teplota dosahuje 41 °C.

V prvním případě termoregulační centrum funguje zcela normálně. Ve druhém případě tento mechanismus selhává, a zvláště u dětí je nutná hospitalizace.

 

Úvaha a postup

Teplotu do 38 °C lze považovat za normální reakci obrany, a proto není nutné ji automaticky snižovat, protože je, jak bylo výše uvedeno, známkou, že se tělo snaží samo účinně bránit. Předčasným snížením teploty byste vzali obraně její přirozený nástroj a umožnili byste například viru, aby se snadněji uplatnil a rozvinul své působení v těle. Pokud je dítě dobře hydratované, je v klidu, pak takovou teplotu snáší a zvyšuje se možnost samo-vyléčení.

Při teplotách vyšších než 38 °C se zvláště u dětí zvyšuje potřeba tekutin o 10–20 % na každý stupeň teploty. Proto je potřeba trvale po malých dávkách podávat tekutiny. Praxi lze zahájit metodou studeného zábalu či sprchy, a pokud teplota neklesne, podáte léky na její snížení. Místnost má být dostatečně větrána a vzduch zvlhčován.

V případě malých dětí je také důležité, aby bylo kolem nich klidné prostředí; dítě má pociťovat bezpečí a jistotu. Není vhodná panika, projevovaný strach a obavy o dítě, neboť je dítě vnímá a snadno by u něho mohlo dojít k tzv. programování nemoci podle pravidla: Čeho se bojíš, to si přivoláš.

Je vhodné, aby zasedala „rodinná rada“ a uskutečnila rozbor proběhlé situace, tj. ujasnila si pravděpodobné kritické faktory, jež se podílely na rozvoji této příhody: například prochlazení, nevhodné oblečení, přítomnost v místě epidemie, stresová situace v rodině, v kolektivu dětí, přetížení úkoly. A pak je dobré se z toho poučit a situaci příště neopakovat. Naopak věnovat více pozornosti prevenci, otužování, včasnému vybavení potravními doplňky k posile imunity, je také vhodné zamyslet se nad stravováním, zda v jídelníčku nepřevažují cukry, zda v něm nechybí ovoce a zelenina.

 

V úvodu bylo napsáno, že lidské tělo je geniálně vytvořeno, a to tak, že má schopnost udržovat se zdravé. Ano, ale je třeba mu v tom pomáhat.